ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” – с.ГОВЕДАРЦИ | Община Самоков

ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” – с.ГОВЕДАРЦИ

с. Говедарци, 2020 Говедарци, Община Самоков
Телефон/факс:  +359 (0)7125 2381;   +359 (0)7125 2
235
e
Mail: dim4o_ou1920@abv.bg

http://ougovedarci.wix.com/ougovedarci

 

 

ОУ „Димчо Дебелянов“ се намира в с. Говедарци, община Самоков, област София.

Просветната дейност в село Говедарци може да бъде датирана към началото на XIX век, но първата училищна сграда е построена през 1874 г. През 1924-25 г.  е построено начално училище в с. Говедарци. През 1925-1926 година прогимназията, която дотогава се е помещавала в старата община, и първоначалното училище се сливат в новопостроената училищна сграда в центъра на селото.

През 1940 г. началното училище и прогимназията се разделят, като прогимназията се настанява в новопостроена сграда в края на селото, с висока часовникова кула, която се вижда отдалеч.

През учебната 1954/55 година началното училище и прогимназията в Говедарци се сливат в едно училище в новата сграда. Училището в Доспей махала остава самостоятелно.

През 1960/61 година и то се присъединява към прогимназията и се образува Народно основно училище “Димчо Дебелянов”.

През 1992 г. учениците от Доспей махала са преместени в сградата на ОУ „Димчо Дебелянов“.

Традицията на просветната дейност в с. Говедарци продължава и до днес. Учениците от ОУ „Димчо Дебелянов“ следват стъпките на дедите си и достойно се представят в училище, състезания, олимпиади и различни други дейности. Провеждат много тържества и проявяват таланта си в песни, музика и танци.

ОУ „Димчо Дебелянов“ е средищно училище, в което се обучават деца от селата Говедарци, Маджаре, Мала църква и Бели Искър. Учениците от начален етап са обхванати в целодневна организация на учебния ден. Училището разполага с училищен автобус, който извозва всички ученици.

Училището разполага с модерно оборудван компютърен кабинет и физкултурен салон. Осигурен е свободен достъп до интернет с 11 компютърни системи за обучение и три  за административни нужди. Обособен е кабинет  за използване на интерактивна дъска и мултимедия.

В училището има е изграден „Ресурсен кабинет“ за индивидуална работа с деца със специални образователни потребности.

На разположение на учениците е стадион „Мальовица“, който се намира в съседство с училището.

Приоритет за ОУ “Димчо Дебелянов” е  повишаване качеството на образованието. Успешният учебно–възпитателен процес е подпомогнат с разнообразни дейности по национални програми и различни проекти.

Високият професионализъм на педагогическия колектив допринася за успехите на учениците от училището.

Училището се гордее с успехите  на учениците и техните учители.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA