ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – с.ЯРЛОВО | Община Самоков

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – с.ЯРЛОВО

СЕЛО ЯРЛОВО

ОБЩИНА САМОКОВ

 

    Email adres : yarlovo_ou_@abv.bg

 

   Основно училище „Васил  Левски”в село Ярлово е най-отдалеченото и единственото защитено училище на територията на община  Самоков. Средищно. Сгушено в полите на Верила планина , то обединява деца и ученици от три съседни села : Поповяне, Ковачевци  и Ярлово.

Деветдесет процента от учениците са от ромски произход . Родителите са социално слаби , безработни. Те много трудно участват в учебно-възпитателния процес.

 ОСНОВНИТЕ  ЦЕЛИ   НА   УЧИЛИЩЕТО  СА :

  • Намаляване на неграмотността в района
  • Запазване на традициите
  • Издирване и развитие на таланти

 

Утвърждаване облика на училището и създаването на благоприятни условия за работа са част от стратегията ни.

Училището е на два етажа, с едносменен режим на работа. Топло и уютно е във всяка класна стая. Всички прозорци са ламинирани и уплътнени. Отоплението се осъществява с парна инсталация на дърва и въглища по спечелен проект от японското посолство :”За да влезе в час училището”. Лично  Негово превъзходителство  Макото Ито – извънреден и пълномощен посланик на Япония в Република България, заедно с директорката на училището г-жа Елка Карабожилова „прерязаха лентата”на парната инсталация и пуснаха топлината в училището  на 08.11.2011 г.

            ОУ „Васил Левски”  участва в проект BG051PO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес  по  Оперативна програма „Развитие  на човешките  ресурси”, съфинансирана от Европейския  социален фонд  на Европейския съюз. Това обогати материалната база с много :  чинове, маси, шкафове, секции, спортни съоръжения, спомагателни  материали.

ОУ ‘Васил Левски”- с.Ярлово  разполага с модерен компютърен кабинет. Участието  на училището с проект по национална програма „ИКТ в училище” обогати материалната ни база и тази година с нови компютри и интерактивна дъска.

Имайки предвид социалния статут на  семействата, с които работим, ръководството и целият колектив непрекъснато търси спонсори и дарители. Фондации и юридически лица ни помагат многократно. Само от началото на учебната 2014 /2015 г училището получава : тетрадки, химикали, книги, анцузи за всички ученици, лакомства за Коледа и Нова година.

Интегрираното обучение на ученици от три села, два етноса и три клана е огромно предизвикателство пред колектива. Поставени  при еднакви уловия на обучение и труд и еднакви правила, в училището се изграждат  взаимоотношения на сътрудничество  и взаимопомощ, създават се  навици  и  умения. Работи се в посока  професионална ориентация и реализация в живота. За целта и извънкласните форми на работа са многобройни. Годишният план за дейностите на училището е съобразен с възможностите на учениците  за изява на таланти на училищни и селски тържества.             Положителната емоция е тази, която обединява деца, ученици, родители и учители, независимо от етност  и социално положение. Изключително труден процес  с реални резултати, но бавно постигащи се във времето.

DIGITAL CAMERA