ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” | Община Самоков

ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

Самоков 2000 ,бул.’ Софийско шосе’ №3

e-mail opu_rilski@abv.bg тел: 0722/66421

 

ИСТОРИЯ , СТРУКТУРА, СПЕЦИАЛНОСТИ

 

Основно професионално  училище „Неофит Рилски” град Самоков  е създадено на 01.09.1978 г. след разделянето на ОУ “Девети септември“. Учениците от пети   до осми клас са настанени в освободената сграда от СПТУ по машиностроене  „ Христо Смирненски“.  Базата на новото училище е много добра. Работи се по учебни планове за училища със засилено трудово обучение. За целта се използват кабинетите и учебните работилници по дървообработване, шлосерство и шивачество.

От 1992 година училището работи по учебни планове за професионални паралелки след завършен шести клас, а от 2009 год. след завършен седми клас.

След завършване  на пълния  курс на обучение  и явяване на квалификационни изпити, учениците от професионалните паралелки получават свидетелство за основно образование и свидетелство за придобита първа квалификационна степен по специалностите – шивачество,производство на врати и прозорци и производство на тапицирани изделия. в VIII клас– свидетелство за основно образование.

От 2014 година  в училището започна обучение на ученици  по специалността  шлосерство.

В Основно професионално  училище „Неофит Рилски” град Самоков в момента  се обучават 460 деца само от ромски произход от ПЕТИ до ДЕВЕТИ клас. Те са разпределени в 16 паралелки – 11 общообразователни и 5 професионални с 2- годишен курс на обучение след седми клас.

Училището е общинска собственост, четириетажно, разполага със 17 кабинета /класни стаи/, газифицирано e, има компютърна зала с 15 компютри, 35 преносими компютри /лаптопи/, 3 мултимедии, 4 принтера, 4 сканиращи устройства и 2 цветни принтера, телевизор, DVD.

През 2008 година бе изработено училищно знаме и лого.

Патрон на училището е Неофит Рилски – една от водещите фигури в българското просветно движение през първата половина на 19 век, определян като „патриарх на бългаските учители и   книжовници“.       

Директори на училището от създаването му  са: Иван Николов 1978-1980г.; Лазар Тренчев 1982-1991г.; Фани Радичева 1992-1996г.; Цветанка Спасова 1996-2010г. и Мариана Солунска от 2010 г . до днес.

В Основно професионално  училище „Неофит Рилски“  работят 4 младши учители; 19 старши учители, 1 главен учител, 3 възпитатели.

Нашето училище е единствено в града основно  професионално.  

 

IM000756.JPG