ДГ “САМОКОВО” | Община Самоков

гр.Самоков,ул.”Гоце Делчев”№4,тел.0722/66208

В слънчевата ни градина –

чудно хубав детски кът,

в пролет, лято, есен, зима –

весели деца растат!

 

       Детска градина ,,Самоково” е открита на 01.03.1975 година.  Построена е  в непосредствена близост до квартал ,,Самоково’’. Детската градина е на два етажа, с просторни, слънчеви, южни занимални и спални помещения.  Има и голям физкултурен салон.  Към нея като филиали са присъединени ЦДГ,,Незабравка” – с. Говедарци и Детската градина в с. Бели Искър.

В момента в ДГ,,Самоково” се обучават и възпитават 142 деца разпределени в  4 възрастови групи и 1 яслена група.

Във филиалите се помещават – в с. Говедарци – 2 групи, а в с. Бели Искър 1 група.

За децата в ДГ „Самоково”се грижат 15 души педагогически персонал (от които 1 главен учител, 10 старши учители, старши учител по музика, 3 младши учители), 4 мед. сестри ( 2,от които са в яслена група),  16 души помощен персонал и логопед.

 

Детската градина разполага с:

– 5 занимални – просторни и слънчеви, всяка има отделен санитарен възел и офис за разливане на храна. Към всяка занималня има гардеробна;

– Дирекция;

– Учителска стая;

– Медицински  кабинет;

– Кухня;

– Перално помещение;

– Просторен физкултурен салон.

– Голям и слънчев двор;

Храненето на децата се осигурява от лицензирана фирма по одобрено седмично меню, съобразено с Наредба №6/ 10.08.2011г. за здравословното хранене на децата в детските заведения.

 

На децата се предлагат и допълнителни дейности:

Английски език;

Спортни танци;

Футбол;

Таекуондо.

 

Визия на ДГ ,,Самоково”

 

Създаване на устойчив модел за качествено възпитание и образование, чрез непринудено съчетаване ценностите на детството с гъвкавостта на модерните образователни технологии.

Децата да могат много повече от това – да наблюдават, запомнят и възпроизвеждат. Те трябва да мислят, действат, експериментират.

 

Мисия на ДГ ,,Самоково”

 

Да се  създаде и поддържа привлекателна, разнообразна и мобилна среда, в която детето ще се чувства добре, ще има право на избор, ще получи обич, качествена подготовка за училище. На родителите да се   осигурява спокойст6вие и сигурност, че детето им е на най-доброто място.

 

Колективът на ДГ ,,Самоково” – гр.Самоков е с голям  професионален опит, натрупан през годините и личностни качества. Всички притежават професионален такт и педагогическо майсторство.

Педагогическия колектив се старае да откликне на повелите на времето.

Учителките създават положителен и творчески микроклимат на образователната среда, в която децата и възрастните се чувстват спокойни, уверени, защитени, общуват като равнопоставени членове, развиват се и се усъвършенстват.

Усилията на екипа са насочени към осигуряване на здравословни и безопасни условия за възпитание и обучение на децата. Цялостният процес е подчинен на основната ни цел:

– формиране на детска личност, притежаваща знания, умения, навици, самочувствие, социално поведение и самобитност.

Децата излизат от детската градина мотивирани и добре подготвени за училище.

С майчина любов и професионална загриженост учителите – най – първите будители на детската душа работят в новите уютни занимални, за да възпитават добри българчета.

samokovo