ДГ „ЗОРНИЦА” | Община Самоков

Софийска област, община Самоков, гр.Самоков

ул.Захари Зограф”43 , тел. 0722 66441

e-mail zornica.dg@abv.bg

 

Сградата на детското заведение е построена през 1974 г., с предназначение „Дом майка и дете”.

ДГ „Зорница” е приемник на ЦДГ „Катя Перниклиева”. От 1989г. съществува като ОДЗ „Зорница”. Сградата е реновирана, с богата материална база, отговаряща на детските потребности. Дворът е обновен през 2014 г. по проект на Община Самоков със съвременни безопасни площадки и съоръжения  за активна двигателна дейност.

Всяка група разполага с просторна занималня, спалня и сервизни помещения, които отговарят на изискванията. ОДЗ ”Зорница” разполага  с  логопедичен , медицински и аудиовизуален  кабинет.  Към ДГ „Зорница” работи и филиал в село Радуил с една смесена група.

В централната сграда децата са разпределени в шест групи, от които една яслена група. С тях се занимават 13 отговорни и всеотдайни педагози, 3 медицински сестри, логопед и опитен помощен персонал. Всички педагози имат висше образование, от тях един с ІІ-ро ПКС и девет с V-то ПКС. Осигурен е сутрешен филтър и медицинско наблюдение през времето на престоя в градината.

Цел на екипа ни е да се създадат необходимите условия за щастливо детство, да се изградят социални умения, самочувствие и увереност за успешна реализация в училище. Сред нашите приоритети е опазване здравето на децата и създаване на навици за здравословен начин на живот, формиране на екологична култура. Образователната програма отговаря на детското любопитство, съчетавайки учебни занимания с игрова дейност.     Усилията ни са насочени и към запознаване на децата с традициите и спецификата на някои обредни практики, типични за Самоков. Ежемесечно се представят творчески продукции на децата на различни теми.

За улеснение и по желание на родителите се предлагат допълнителни дейности: английски език, футбол, модерни танци, таекуондо. Чрез тях също се откриват талантите и се насърчават дарбите на децата. В ДГ „Зорница” има мажоретен състав.

В детското заведение се работи по множество образователни проекти, съвместно с други институции. Нашите възпитаници са носители на отличия в училищни и международни конкурси.

Децата в ДГ „Зорница” растат спокойни и обичани, в уютна среда и атмосфера, изпълнена с любов и грижа. Тяхната „Зорница” им свети през целия житейски път и за нея всяко дете си спомня с умиление.

 

За нас децата са значими личности, които се нуждаят от подкрепа, съпричастност и внимание.

Ако желаете да станете част от ДГ „Зорница”, може да се свържете с нас на тел. 0722/66 441 или във facebook:

 

Първа група – ДГ „Зорница”

Втора група – ДГ „Зорница” Самоков

Трета Група Зорница – Самоков

Мадагаскар – II гр. ДГ “Зорница”

Група „Мечо Пух” – ДГ „Зорница”

IMG_2276

IMG_2278