ДГ „ЗВЪНЧЕ” | Община Самоков

гр. Самоков  2000

Адрес: ул.”Проф. В. Захариев” 5,
Телефон/факс: +359 (0)722 66989

www.dgzvanche.net
e
mail: zvantche_sam@abv.bg

         ДГ „Звънче” е целодневна детска градина с общинско финансиране. С решение на Общинския съвет през м. октомври 1989 г. променя статута си от ЦДГ „Лиляна Димитрова” в ДГ „Звънче”. Намира се в централната част на град Самоков. В детското заведение се възпитават и обучават деца, разпределени в четири възрастови групи.

През м. ноември 2002 г. към ДГ,,Звънче’’ се присъединява ЦДГ,,Осми март’’ и става филиал. Намира се в кв. „ Възраждане”. Там функционират 4 възрастови  и една яслена група.

ДГ,,Звънче’’ е детско заведение с дългогодишен опит и традиции във възпитанието и обучението на децата в предучилищна възраст. Екип от висококвалифицирани педагози, помощен персонал, медицински сестри и логопед се грижат за децата с много внимание и любов.

Работата на педагогическия персонал е насочена към стимулиране развитието на децата и пълноценната им подготовка за училище, съобразно ДОИ  чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи.

 

ЗА ДА РАСТЕ ЩАСТЛИВО ВАШЕТО ДЕТЕ:

Детското заведение предлага допълнителни педагогически услуги:

v     АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

   СПОРТНИ ТАНЦИ

   НАРОДНИ ХОРА

   ТАЕКУОНДО

   КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

   МИНИ ФУТБОЛ

ДГ „ЗВЪНЧЕ” и ФИЛИАЛ „ОСМИ МАРТ” РАЗПОЛАГАТ С:

 • Обособени „ ЛЕГО“- кабинети, в които децата развиват фините си двигателни
  умения, речта си, цветово възприятие,памет и логика,фантазия,възприемане на
  форма и цвят и пространствено мислене. Серията „ЛЕГО ДУПЛО“ обхваща широк
  спектър от теми в единство с държавните образователни стандарти за ранно детско
  развитие, като целта е да предоставим на децата максимално разнообразни обекти за
  изучаване -за наблюдение, пипане, пъхане, вгнездяване и други дейности с ръцете.
 • Във всяка група – кътове на Детска школа „Играя, уча и мисля с ХАБА“
  .Игрите “ХАБА“ са настолни, екологични, модерни, дават възможност всяко дете
  да бъде равнопоставено, отговорно, да има индивидуален подход към него и открита
  комуникация. Детска школа „Играя , уча и мисля с Хаба”, е алтернативен модел за
  подобряване на материалната и емоционална среда в ДГ”Звънче” при деца на
  възраст, в която преобладава емоционално – образно мислене. Играейки с
  „ХАБА“ , децата са мотивирани от атрактивните съвременни персонажи,
  различния начин на състезание и забавление.
 • Съвременна база с интериорни решения, съобразени с възрастта на децата.
 • Занимални с богати кътове по интереси и всичко необходимо за индивидуална и екипна работа.
 • Компютърен кабинет с мултимедия и Интернет; музикален кабинет; логопедичен кабинет; зала за релационна психомоторика
 • Светодиодно осветление на помещенията;
 • Охрана СОТ  и видео наблюдение на дворовете.

 

НИЕ ИСКАМЕ НАЙ – ДОБРОТО ЗА ДЕЦАТА, НЕКА ГО ПОСТИГНЕМ ЗАЕДНО!!!

osn. sgrada

12182311_1003236313031383_1684695612_n

10443327_930792056961085_32342367431181797_n