НУ „СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ” | Община Самоков

НУ „СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ”

гр. Самоков,

 ПК 2000, ул. „Иван Вазов” № 80, тел. 0722/6 63 92,

 e-mail: nu_st.dospevski_samokov@abv.bg

 

ЧАСОВЕТЕ ПЪЛЗЯТ, ДНИТЕ ВЪРВЯТ, А МЕСЕЦИТЕ И ГОДИНИТЕ ЛЕТЯТ. ДА, ГОДИНИТЕ ОТЛИТАТ НЕУСЕТНО. СЯКАШ БЕШЕ ВЧЕРА, ЗА ДА ВЛЕЗЕМ В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО „ЗЕЛЕНА ВЪРБА”. МИНАВАМЕ ПРЕЗ ДЪРВЕНО МОСТЧЕ НАД МАЛКА БЪЛБУКАЩА, БИСТРА РЕКИЧКА, ПО ДВАТА БРЯГА НА КОЯТО ЗЕЛЕНЕЯТ ВЪРБИ, ДВОРЪТ ЧИСТ И ПРОСТОРЕН. ВСИЧКО ТУК ВЪЗПИТАВАШЕ – И ПРОСТОРНИЯТ ЧИСТ ДВОР С БИСТРАТА РЕКИЧКА, И МОСТЧЕТО ОТ БРЕЗОВИ КЛОНИ И ОГЛЕДАЛНО ЧИСТАТА МОЗАЙКА ПО КОРИДОРИТЕ И КЕХЛИБАРЕНО ЖЪЛТИЯТ ПАРКЕТ В КЛАСНИТЕ СТАИ.

        НАЧАЛОТО: В ДАЛЕЧНАТА 1939 ГОДИНА В УЧИЛИЩЕ „МАНО ФИЛИПОВ” С МНОГО ВЯРА ЗАПОЧВАТ РЕДОВНИ ЗАНЯТИЯ ЧЕТИРИ ОТДЕЛЕНИЯ И ЕДНА ДЕТСКА ГРАДИНА. УЧИТЕЛИТЕ – РАБОТЛИВИ И АМБИЦИОЗНИ, СТРОГИ, ВЗИСКАТЕЛНИ, НО И СПРАВЕДЛИВИ.

          ГОЛЕМИ ТРУДНОСТИ ИЗПИТВАТ УЧИТЕЛИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА – БОЛЕСТИ, ГЛАД, МИЗЕРИЯ – ТЕХЕН ПОСТОЯНЕН СПЪТНИК Е БИЛА НАДЕЖДАТА. ВЪПРЕКИ МЪЧНОТИИТЕ, УЧИТЕЛСКИЯТ КОЛЕКТИВ Е СЪЗДАЛ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА, ПРЕКЪСВАНИ ЧЕСТО ОТ НЕПРЕДВИДЕНИ ВАКАНЦИИ.

            ПРЕЗ 1948/1949 УЧЕБНА ГОДИНА ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ДИРЕКТОРА НИКОЛА ЗАНЕВ УЧИЛИЩЕТО ВЕЧЕ НОСИ ИМЕТО „БОРИС ХАДЖИСОТИРОВ” /ПРЕДИ ТОВА МАНО ФИЛИПОВ/

            УЧИЛИЩЕТО ЗАЖИВЯВА ПЪЛНОКРЪВНО. НЕЗАБРАВИМИ ЩЕ ОСТАНАТ ЗА УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ТРАДИЦИОННИТЕ ПРАЗНИЦИ, ПРЕГЛЕДИ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ, СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ, ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДИ, ПРЕГЛЕДИ НА МАРШОВАТА СТЪПКА, ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ИЗЛОЖБИ. МНОГОБРОЙНИ СА СПЕЧЕЛЕНИТЕ ПЪРВИ МЕСТА НА РАЗЛИЧНИ НИВА, КУПИ, МЕДАЛИ, ГРАМОТИ.

       1990/1991 ГОДИНА РАЗКРИВА НОВА СТРАНИЦА В УЧИЛИЩНАТА НИ ЛЕТОПИС, ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ДИРЕКТОРИТЕ КОСТА СЕМЕРДЖИЕВ И ЖУЛИЕТА МАНГАЛДЖИЕВА УЧИЛИЩЕТО ПРЕРАСТВА В НУ”СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ”.

    

Днес с вяра, надежда и любов, НУ „Ст. Доспевски” е със 17 паралелки, една полудневна подготвителна група, 16 ПИГ и 410 ученика – водени от 40 учители и възпитатели, посветили младостта си, дарили топлината на любвеобилните си сърца, за които учителската професия е съдба и мисия. В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност за резултатите, осигурени са единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес.

Първи помощници на учителите са „Зелените патрули”, които ежедневно отговарят за реда, дисциплината и чистотата в училище. От зоркия им поглед не убягва и най-малката нередност.

Ученическият парламент под ръководството на педагогическия съветник  разнообразяват делниците с извор от идеи, за да бъде животът ни в училище един празник!

100_5589