НУ „ПЕТЪР БЕРОН” | Община Самоков

НУ „ПЕТЪР БЕРОН”

град Самоков, ул. „Христо Максимов” №40, тел.0722/66782

e mail: p.beron_sam@mail.ru

 

Начално училище „Петър Берон” обучава 555 ученика в 17 паралелки и  4 подготвителни класа. Първи клас е на целодневно обучение. Обучението е на две смени, в две сгради.

Целодневното обучение на І – ви клас е изцяло отделено в нова сграда.

Днес училището се стреми да поддържа традициите, да интегрира учениците си и да им предложи нови възможности за развитие чрез участие в национални и европейски програми и проекти – „УСПЕХ”, „Нов шанс за успех”, „Включващо обучение”.

P.Beron2