Протоколи от Експертен съвет | Община Самоков

Протоколи от Експертен съвет

Протоколи от Експертен съвет при Община Самоков 2013 год.

 

Протокол 1 – 15.01.2013 г.

Протокол 2 – 23.01.2013 г.

Протокол 3 – 05.02.2013 г.

Протокол 4 – 12.02.2013 г.

Протокол 5 – 26.02.2013 г.

Протокол 6 – 13.03.2013 г.

Протокол 7 – 19.03.2013 г.

Протокол 8 – 09.04.2013 г.

Протокол 9 – 16.04.2013 г.

Протокол 10 – 24.04.2013 г.

Протокол 11 – 08.05.2013 г.

Протокол 12 – 14.05.2013 г.

Протокол 13- 22.052013 г.

Протокол 14 – 28.05.2013 г.

Протокол 15-04.05.2013 г.

Протокол 16-11.06.2013 г.

Протокол 17-18.06.2013г.

Протокол 18-28.06.2013г.

Протокол 19-16.07.2013г.

Протокол 20-23.07.2013г.

Протокол 21-30.07.2013г.

Протокол 22-21.08.2013г.

Протокол 23-10.09.2013г.

Протокол 24-24.09.2013г.

Протокол 25-01.10.2013г.

Протокол 26-08.10.2013г.

Протокол 27-29.10.2013г.

Протокол 28-05.11.2013г.

Протокол 29-20.11.2013г.

Протокол 30-26.11.2013г.

Протокол 31-10.12.2013г.

Протокол 32-10.12.2013г.

Протокол 33-17.12.2013г.

Протоколи от Експертен съвет при Община Самоков 2014 год.

Протокол 1-07.01.2014г.

Протокол 02-21.01.2014г.

Протокол 3-04.02.2014г.

Протокол 4-25.02.2014г.

Протокол 5-12.03.2014г.

Протокол 6-18.03.2014г.

Протокол 7-25.03.2014г.

Протокол 8-09.04.2014

Протокол 9 – 15.04.2014г.

Протокол 10 – 30.04.2014г.

Протокол 11 – 20.05.2014г.

Протокол 12 – 27.05.2014г.

Протокол 13 – 03.06.2014г.

Протокол 14 – 18.06.2014г.

Протокол 15 – 24.06.2014г.

Протокол 16 – 15.07.2014г.

Протокол 17 – 22.07.2014г.

Протокол 18 – 05.08.2014г.

Протокол 19 – 26.08.2014г.

Протокол 20 – 02.09.2014г.

Протокол 21 – 30.09.2014г.

Протокол 22 – 07.10.2014г.

Протокол 23 – 21.10.2014г.

Протокол 24 – 28.10.2014г.

Протокол 25 – 04.11.2014г.

Протокол 26 – 11.11.2014г.

Протокол 27- 18.11.2014г.

Протокол 28- 05.12.2014г.

Протокол 29- 09.12.2014г.

Протокол 30- 12.12.2014г.

Протоколи от Експертен съвет при Община Самоков 2015 год.

Протокол 1-06.01.2015г.

Протокол 2-13.01.2015г.

Протокол 3-21.01.2015г.

Протокол 4-03.02.2015г.

Протокол 5-10.02.2015г.

Протокол 6-24.02.2015г.

Протокол 7-10.03.2015г.

   Протокол 8-24.03.2015г.   

 Протокол № 9- 15.04.2015г.

   Протокол № 10- 22.04.2015г.

  Протокол № 11- 28.04.2015г.

  Протокол № 12- 13.05.2015г.

 Протокол № 13- 26.05.2015г.

 Протокол № 14- 02.06.2015г.

Протоколи от Експертен съвет при Община Самоков 2017 год.

Протокол 1-17.01.2017г.

Протокол 2- 31.01.2017г

Протокол 3- 14.02.2017г

Протокол 4- 28.02.2017г

Протокол 5- 21.03.2017г.

Протокол 6- 04.04.2017г.

Протокол 7- 25.04.2017г

Протокол 8- 16.05 2017г

Протокол 9- 08.06.2017г

Протокол 10- 20.06.2017г

Протокол 11- 30.06.2017г

Протокол 12- 25.07.2017г

Протокол 14- 12.09.2017г

Протокол 15- 10.10.2017г 

Протокол 16- 31.10.2017г

Протокол 18- 05.12.2017г

Протокол 19- 19.12.2017г

Протоколи от Експертен съвет при Община Самоков 2018 год.

Протокол 1 – 12.01.2018г

Протокол 2 – 23.01.2018г

Протокол 3 – 06.02.2018г

Протокол 4 – 20.02.2018г

Протокол 5 – 13.03.2018г

Протокол 6 – 27.04.2018г

Протокол 7 – 17.04.2018г.

Протокол 8 – 15.05.2018г

Протокол 9 – 29.05.2018г

Протокол 10 – 19.06.2018г

Протокол 11-11.07.2018г. 

Протокол 12-31.07.2018г.

Протокол 13-21.08.2018г.

Протокол 14-18.09.2018г.

Протокол 15-16.10.2018г.

Протокол 16-7.11.2018г.

Протокол-17-27.11.2018г.

Протокол-18-18.12.2018г.

    Протоколи от Експертен съвет при Община Самоков 2019 год.

Протокол 1-15.01.2019г.

Протокол 2-05.02.2019г.

Протокол 3-26.02.2019г.

Протокол 4-19.03.2019г.

Протокол 5-02.04.2019г.

Протокол 6-23.02.2019г.

Протокол 7-21.05.2019г.

Протокол 8-05.06.2019г.

Протокол 9-25.06.2019г.

Протокол 10-09.07.2019г.

Протокол 11-31.07.2019г.

Протокол 12-03.09.2019г.

Протокол 13-01.10.2019г.

Протокол 14-15.10.2019г.

 Протоколи от Експертен съвет при Община Самоков 2020 год.

Протокол 1 от 10.01.2020г.

Протокол 2 от 28.01.2020г.

Протокол 3 от 28.02.2020г.

Протокол 4 от 31.03.2020г.

Протокол 5 от 28.04.2020г.

Протокол 6 от 19.05.2020г.

Протокол 7 от 09.06.2020г.

Протокол 8 от 25.06.2020г.

Протокол 9 от 28.07.2020г.

Протокол 10 от 18.08.2020г.

Протокол 11 от 16.09.2020г.

Протокол 12 от 06.10.2020г.

Протокол 13 от 28.10.2020г.

Протокол 14 от 01.12.2020г.

  Протоколи от Експертен съвет при Община Самоков 2021 год. 

Протокол 01 от 20.01.2021г.

Протокол 03 от 16.03.2021г.

Протокол 04 от 14.04.2021г.

Протокол 05 от 19.05.2021г.

Протокол 06 от 09.06.2021г.

Протокол 07 от 29.06.2021г.

Протокол 08 от 13.07.2021г.

Протокол 09 от 27.07.2021г.

Протокол 10 от 24.08.2021г.

Протокол 11 от 14.09.2021г.

  Протокол 12-05.10.2021г.

  Протокол 13-26.10.2021г.

  Протокол 14-23.11.2021г.

Протокол 15- 22.12.2021г.

  Протоколи от Експертен съвет при Община Самоков 2022 год.

Протокол 01 от 25.01.2022г.

Протокол 02 от 15.02.2022г.

Протокол 03 от 16.03.2022 г.

Протокол 04 от 29.03.22 г.

Протокол 05 от 19.04.22 г.

Протокол 06 от 17.05.22 г.

Протокол 07 от 07.06.22 г.

Протокол 08 от 14.06.22 г.

Протокол 09 от 28.06.22 г.

Протокол 10 от 15.07.2022 г.

Протокол 11 от 09.08.2022 г.

Протокол 12 от 30.08.2022 г.

Протокол 13 от 13.09.2022 г.

Протокол 14 от 04.10.2022 г.

Протокол 15 от 25.10.2022 г.

Протокол  16 от 09.11.2022 г.

Протокол  17 от 29.11.2022 г.

Протокол 18 от 20.12.2022 г.

Протоколи от Експертен съвет при Община Самоков 2023 год.

Протокол 01 от 17.01.2023г.

Протокол 02 от 08.02.2023г.

Протокол 03 от 01.03.2023г.

Протокол 04 от 14.03.2023г.

Протокол 05 от 28.03.2023г.

Протокол 06 от 11.04.2023г.

Протокол 08 от 16.05.2023г.

Протокол 09 от 07.06.2023г.

Протокол 10 от 27.06.2023г.

Протокол 11 от 11.07.2023г.

Протокол 12 от 01.08.2023г.

Протокол 13 от 22.08.2023г.

Протокол 14 от 19.09.2023г.

Протокол 15 от 10.10.2023г.

Протокол 16 от 17.11.2023г.

Протоколи от Експертен съвет при Община Самоков 2024 год.

Протокол 01 от 09.01.2024г.

Протокол 02 от 31.01.2024г.

Протокол 03 от 20.02.2024г.