Съобщения от дирекция „ТСУЕП” | Община Самоков

Съобщения от дирекция „ТСУЕП”

Заповед № З-232/30.05.2024 г. за изземване на общински терен , представляващ общинска частна собственост по плана на к.к. Боровец

Дата на публикуване 31.05.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до собственика на ПИ 61604.52.593 с. Радуил

Дата на публикуване 29.05.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Христо Христов

Дата на публикуване 28.05.2024 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Жулиета Мангалджиева

Дата на публикуване 16.05.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Евгения Георгиева

Дата на публикуване 16.05.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Тинка Иванова, Стефан Расолков, Димитър Расолков и Мирчо Пейков

Дата на публикуване 14.05.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Андрей Васев, Ябленка Пенова, Марийка Шаламанова, Антон Пенов и Гергана Коцева

Дата на публикуване 14.05.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Гергана Коцева, Антон Пенов и Любен Пенов

Дата на публикуване 09.05.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Веселка Тепавичарова

Дата на публикуване 09.05.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до собственика на ПИ 61604.52.593 с. Радуил община Самоков

Дата на публикуване 08.05.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПРЗ до Латинка Ненкова, Жанета Йорданова, Зорка Станева, Румен Славев, Здравка Станева и Любка Андреева

Дата на публикуване 26.04.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР Ябленка Пенова Димитър Пенов

Дата на публикуване 26.04.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Веска Нончева, Стефка Владова и Емил Владов

Дата на публикуване 26.04.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Мария Върбева

Дата на публикуване 22.04.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Георги Дикин, Благовест Ангелов, Бойка Секулова, Николина Секулова, Боян Апостолов и Ирина Апостолова

Дата на публикуване 18.04.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПРЗ до Румен Шехтанов

Дата на публикуване 17.04.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Мариана Александрова, Йордан Терзийски, Бойко Терзийски, Стоян Стоянов и Валентина Тоскова

Дата на публикуване 17.04.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Елка Чакърова – Иванова, Красимир Пешов, Елка Георгиева, Петър Пешов, Георги Каймаканов, Ангел Пешов, Пламен Богданов, Йорданка Апостолова, Соня Върбанова

Дата на публикуване 04.04.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Роза Сталева и Жасмина Сталева

Дата на публикуване 04.04.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Мирчо Пейков

Дата на публикуване 26.03.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Тинка Иванова, Стефан Расолков и Димитър Расолков

Дата на публикуване 21.03.2024 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Теодор Тренев и Недялка Попова

Дата на публикуване 18.03.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Вергинка Могилска, Димитър Доганов и Димитринка Доганова

Дата на публикуване 15.03.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Антон Пенов, Любен Пенов, Андрей Васев, Снежана Тодорова и Гергана Коцева

Дата на публикуване 11.03.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Славей Щерев и Василка Тепавичарова

Дата на публикуване 11.03.2024 г.

===============================================

Разрешение за строеж №26/21.02.2024 г. Решение №СО-158-ПР/2023г на РИОСВ София.

Дата на публикуване 07.03.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Йордан Терзийски и Румен Шехтанов

Дата на публикуване 01.03.2024 г.

===============================================

Съобщения за издадено Разрешение за строеж №23/20.02.2024 г. Решение №СО-10-ПР/2024г на РИОСВ София.

Дата на публикуване 27.02.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Ябленка Пенова и Димитър Пенов

Дата на публикуване 26.02.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Боян Апостолов

Дата на публикуване 15.02.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Стоимен Пейчинов

Дата на публикуване 15.02.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до собствениците на ПИ 597 в кв. 29 по плана на с. Алино

Дата на публикуване 13.02.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Лиляна Крутева- Шафернакер

Дата на публикуване 07.02.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Васил Дормишев, Гергана Ахчийска – Бонева, Зоя Жекова, Ясен Янакиев и Огнян Янакиев

Дата на публикуване 07.02.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Пенка Велева, Валентин Велев, Георги Панов и Емил Панов

Дата на публикуване 31.01.2024 г.

===============================================

Съобщения за издадено Разрешение за строеж №244/19.12.2023 г. до Зорка Колева и Валери Георгиев

Дата на публикуване 24.01.2024 г.

===============================================

Съобщения за издадено Разрешение за строеж №244/19.12.2023 г. до Владимир Шаренкапов

Дата на публикуване 22.01.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Илонка Попова и Стефка Стоянова

Дата на публикуване 19.01.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Георги Михайлов

Дата на публикуване 19.01.2024 г.

===============================================

Заповед № 01-329/14.02.2023 г. за премахване сградас идентификатор № 03441.2.294.3 находяща се в поземлен имот с идентификатор 03441.2.294 по кадастралната карта на село Бели Искър, Община Самоков.

Дата на публикуване 08.01.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Георги Дикин, Благовест Ангелов, Бойка Секулова и Николина Секулова

Дата на публикуване 02.01.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Галя Стойкова, Валентин Йорданов

Дата на публикуване 02.01.2024 г.

===============================================

Разрешение за строеж №244/19.12.2023 г.Заповед за ПУП-ПЗ №01-2504/19.12.2023 г.Решение №СО-28-ОС/2022г за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие.

Дата на публикуване 02.01.2024 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Аделина Даргова, Цветелиан Даргова – Вичиеовска, Елица Даргова и Свилен Тодоров

Дата на публикуване 22.12.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Боян Вучков, Антоанета Вучкова – Григорова, Диана Вучова – Стоилова и Йорданка Христова

Дата на публикуване 22.12.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Неделчо Гергелев

Дата на публикуване 22.12.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Стоимен Пейчинов

Дата на публикуване 21.12.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Лиляна Крутева- Шафернакер

Дата на публикуване 13.12.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Елка Томова и Николай Томов

Дата на публикуване 12.12.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Радка Янакиева, Венцислав Янакиев, Теменужка Стоянова и Снежана Стамова

Дата на публикуване 06.12.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Николай Иванов

Дата на публикуване 08.12.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Стефка Стоянова

Дата на публикуване 07.12.2023 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Ралица Криводолска и Христо Чичанов

Дата на публикуване 07.12.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Лазар Михайлов и Георги Михайлов

Дата на публикуване 06.12.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Васил Дормишев, Елена Янакиева, Огнян Янакиев

Дата на публикуване 04.12.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Георги Андонов Захов

Дата на публикуване 04.12.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП до Станка Цветкова и Елена Морунова

Дата на публикуване 04.12.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Румен Харалампиев

Дата на публикуване 28.11.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Петър Терзийски, Стоянка Терзийска, Ивайло Терзийски, Валери Терзийски, Христина Тоскова, Надка Терзийска, Владимир Бакрачев, Атанас Терзийски, Георги Терзийски, Латинка Тончева, Йорданка Лобутова, Николай Пейчинов, Иван Караджинов, Никола Бояджиев и Славка Димитрова

Дата на публикуване 27.11.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Малинка Димитрова, “Статус Про Груп” ЕООД, Христо Йоневски

Дата на публикуване 27.11.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Пенка Велева, Валентин Велев, Георги Панов и Емил Панов

Дата на публикуване 27.11.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Владимир Стоичков

Дата на публикуване 27.11.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Елена Йорданова и Милен Димитров

Дата на публикуване 16.11.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Ясен Янакиев и Зоя Жекова

Дата на публикуване 15.11.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Любомир Николов

Дата на публикуване 15.11.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Петър Пейчинов

Дата на публикуване 14.11.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Любен Георгиев

Дата на публикуване 13.11.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до управителя на “Фърст Флаксхолм” ЕООД с. Доспей, Тихомир Пенков и Божидар Гугушев

Дата на публикуване 10.11.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Георги Георгиев и Даниел Милев

Дата на публикуване 10.11.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР Йорданка Христова, Боян Вучков, Дияна Вучова – Стоилова и Виолетка Николова

Дата на публикуване 07.11.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Йорданка Владимирова и Борислав Янев

Дата на публикуване 07.11.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Цветелина Даргова- Вичиеовска и Елица Даргова

Дата на публикуване 07.11.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Христо Тричков

Дата на публикуване 07.11.2023 г.

===============================================

Съобщение за отменен ПУП -ИПР до Галя Стойкова и Валентин Йорданов

Дата на публикуване 07.11.2023 г.

===============================================

Съобщение за отменен ПУП -ИПР до управителя на “Спенсър “ООД

Дата на публикуване 02.11.2023 г.

===============================================

Съобщение за отменен ПУП -ИПР до Елена Йорданова и Милен Димитров

Дата на публикуване 26.10.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Елена Йорданова и Милен Димитров

Дата на публикуване 20.10.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПРЗ до Стоянка Лашева, Николай Илиев и Светла Богева

Дата на публикуване 19.10.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Марийка Георгиева

Дата на публикуване 17.10.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Даниел Милев

Дата на публикуване 17.10.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Любен Георгиев

Дата на публикуване 10.10.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Светла Хайвазова

Дата на публикуване 09.10.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Георги Георгиев

Дата на публикуване 06.10.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Любомир Николов

Дата на публикуване 06.10.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Управителия на “Спенсър” ООД

Дата на публикуване 06.10.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Елена Йорданова и Милен Димитров

Дата на публикуване 06.10.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Петрунка Кангелова и Евгения Вукадинова

Дата на публикуване 05.10.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Мариета Белчинска и Елена Бонева

Дата на публикуване 26.09.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПЗ до Петър Терзийски, Стоянка Терзийска, Ивайло Терзийски, Валери Терзийски, Христина Тоскова, Атанас Терзийски, Свиленка Терзийска, Георги Терзийски, Николай Пейчинов, Латинка Тончева, Верка Карапанчева, Никола Бояджиев и Славка Димитрова

Дата на публикуване 26.09.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Йордан Станков

Дата на публикуване 25.09.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Георги Русинов

Дата на публикуване 11.09.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Мария Станкова, Георги Ушагелов, Христо Мирчев, Марияна Георгиева, Цвета Кьосева, Милена Кьосева- Китова и Георги Кьосев

Дата на публикуване 05.09.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Йордан Стоименов и Малинка Димитрова

Дата на публикуване 05.09.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПРЗ до Стефан Станчев, Емилия Наумова, Николай Илиев, Райчо Клисарски и Стоянка Лашева

Дата на публикуване 31.08.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Еленка Лазева, Дафинка Генева, Емилия Генева и Галина Генева

Дата на публикуване 29.08.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Райна Ленкова и Мариана Недялкова

Дата на публикуване 29.08.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Руси Илиев, Анка Йорданова и София Димитрова

Дата на публикуване 29.08.2023 г.

===============================================

Съобщение за промяна в ОУП на КТЛ “Самоков-Боровец-Бели Искър” и ПРЗ на ПИ №03441.1.516 и ПИ №03441.1.517 в местността “Брего” в землището на с. Бели Искър до собственика на ПИ №03441.1.470 , собственика на ПИ № 03441.2.223, Мариана Георгиева, Василка Георгиева, Бистра Василева, Явор Велинов, Христина Велева, Станислав Костов, надежда Лозанова, Георги Пиргов и Емил Пиргов.

Дата на публикуване 28.08.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Александър Кленов, Катя Иванова, Георги Марков, Йорданка Гергова, Ангел Гергов, Иванка Крумова, Илияна Ашкова, Иванка Джамбазова, Иванка Туджарска, Ангел Чеберинов, Свиленка Стоилкова, Антон Димитров, Лилия Димитрова

Дата на публикуване 23.08.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Георги Николов Белездров

Дата на публикуване 23.08.2023 г.

===============================================

Решение №СО-31-06/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие.

Дата на публикуване 14.08.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПРЗ до Валентин Бранков

Дата на публикуване 14.08.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПРЗ до Клифърт Девъроу

Дата на публикуване 14.08.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Ерик Томас Алексиев, Джон Алексиев, Рене Алексиев, Ирина Ганчева

Дата на публикуване 11.08.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Агапия Бахарова, Мария Мухтарова, Анна Гоцева, Ирина Ганчева

Дата на публикуване 11.08.2023 г.

===============================================

Покана за доброволно ипъленени на заповеди до Йорданка Костова, копие до Ивелина Чакърова и Даниел Чакъров

Дата на публикуване 02.08.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Василка Маринкова, Иван Андонов и Виолина Машова

Дата на публикуване 01.08.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Мариета Белчинска

Дата на публикуване 01.08.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Румяна Цолова, Владимир Илиев, Милета Гаджова и Майкъл Измирлийски

Дата на публикуване 31.07.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Камелия Шушкова управител на “Грейд 2004″ ЕООД

Дата на публикуване 27.07.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Ганчо Бодуров, Александър Саздов, Добрин Брейчев, Тинка Янкова и Владимир Гергинов

Дата на публикуване 26.07.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Борислав Антов

Дата на публикуване 26.07.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Стоян Дерилов

Дата на публикуване 24.07.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Райна Пенкова и Мариана Недялкова

Дата на публикуване 18.06.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР Юлиан Ангелов

Дата на публикуване 14.07.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Дафинка Генева, Емилия Генева и Галина Генева

Дата на публикуване 14.07.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до управителя на “Солар Руф” ЕООД, Анка Йорданова и София Димитрова

Дата на публикуване 14.07.2023 г.

===============================================

Разрешения за строеж №111/19.06.2023 г.Решение №СО-64-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 12.07.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПРЗ до управителя на фирма “Килхалън” ЕООД

Дата на публикуване 11.07.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Емил Манов и Марина Мушмова-Манова

Дата на публикуване 30.06.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Ангелина Георгиева

Дата на публикуване 30.06.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Павлина Субева, Стоянка Субева- Маринкова и Боян Субев

Дата на публикуване 29.06.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Димитринка Ананиева и Даниела Зайн

Дата на публикуване 29.06.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Собствениците на УПИ XI, ПИ №47264.700.281 в кв. 6 на с.Марица

Дата на публикуване 26.06.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Радослав Христов, Любомир Петров и Иван Киселков

Дата на публикуване 26.06.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Петко Казанлъклиев

Дата на публикуване 16.06.2023 г.

===============================================

Заповед с номера № 01-1247/15.06.2023 г. за премахване на сграда без разрешение за строеж по КККР на с Марица, Община Самоков.

Дата на публикуване 15.06.2023 г.

===============================================

Заповеди с номера № 01-1225/12.06.2023 г., №01-1017/12.06.2023 г. и №01-1024 за премахване на сгради без разрешение за строеж по КККР на с Марица, Община Самоков.

Дата на публикуване 14.06.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПЗ до Александър Кленов, Катя Иванова, Георги Марков, Иван Марков, Йорданка Гергова, Ангел Гергов, Илия Ашков, Тима Ушагелов, Анжела Ушагелова, Иванка Джамбазова, Ангел Чеберинов, Радка Кьосева, Мая Орлева, Марияна Георгиева, Цвета Кьосева, Милена Кьосева- Китова, Георги Кьосев, Здравка Ярева и Антон Димитров

Дата на публикуване 12.06.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Юлиан Ангелов

Дата на публикуване 12.06.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Камен Клисуранов

Дата на публикуване 12.06.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до собственика на ПИ №18201.700.202 в кв.29 по плана на село Гуцал община Самоков

Дата на публикуване 08.06.2023 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Мариана Пенева

Дата на публикуване 08.06.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Джайк- Алистер Гласмагер и Владимир Митков

Дата на публикуване 06.06.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Елма Благоева

Дата на публикуване 06.06.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Владимир Гергинов, Таня Гергинова, Александър Саздов, Пенка Брейчева, Иван Брейчев и Надка Микова

Дата на публикуване 30.05.2023 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Венцислав Петров

Дата на публикуване 29.05.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Василка Маринкова и Виолина Машова

Дата на публикуване 29.05.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до собственика на ПИ № 18202.700.202 в кв.29 по плана на с. Гуцал Община Самоков

Дата на публикуване 19.05.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Василка Маринова

Дата на публикуване 03.05.2023 г.

===============================================

Заповед № 01-743/28.04.2023 г. за премахване на паянтова сграда находяща се в ПИ 65231.908.318 по кадастралната карта на гр. Самоков собственост на Костадин Младенов

Дата на публикуване 02.05.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Христофор Марков и Тома Соколов

Дата на публикуване 24.04.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Северина Златанова

Дата на публикуване 24.04.2023 г.

===============================================

Разрешения за строеж №66/18.04.2023 г.Решение №СО-27-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 24.04.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Радослава Илиева и Боян Николов

Дата на публикуване 24.04.2023 г.

===============================================

Разрешения за строеж №54/30.03.2023 г.Решение №СО-55-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 18.04.2023 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Мгадалена Параланова

Дата на публикуване 07.04.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Виктор Давчев

Дата на публикуване 05.04.2023 г.

===============================================

Констативен протокол за проверка и оглед на паянтова сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот с идентификатор 65231.908.318, по кадстралната карта на Община Самоков.

Дата на публикуване 03.04.2023 г.

===============================================

Разрешения за строеж №21/16.02.2023 г.Решение №СО-55-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 31.03.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Юлиан Ангелов

Дата на публикуване 30.03.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Любен Георгиев и Тройка Овчарова

Дата на публикуване 23.03.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Ирена Пешева и Галя Прокопиева

Дата на публикуване 22.03.2023 г.

===============================================

Разрешения за строеж №39/13.03.2023 г.Решение №СО-140-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от иззвършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 21.03.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПРЗ до Христо Мишев, Валентин Мишев и Венелин Мишев

Дата на публикуване 21.03.2023 г.

===============================================

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 Община Самоков, на основание 62а, ал.3, във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ, обявява че на 22.03.2023г. от 11.00 ч., в стая 315 в сградата на Община Самоков, ще се проведе обществено обсъждане на тема: Проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ІІI в кв.209 по регулационен план на гр.Самоков, идентичен с ПИ 65231.914.139 по кадастрална карта, отреден „За спорт, озеленяване и обществено обслужване“, предвиждащ разделяне на два урегулирани поземлени имота:

  • УПИ ІІI в кв.209 с отреждане „За спорт, озеленяване и обществено обслужване“;
  • УПИ VІ в кв.209 с отреждане „За обществено обслужване“;

Дата на публикуване 14.03.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Силвана Мишева и Миглена Методиева

Дата на публикуване 08.03.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Павлина Субева и Стоянка Субева-Маринкова

Дата на публикуване 06.03.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Димитър Цвеов, Стоянчо Цвеов, Христо Алексов, Константин Алексов, Ралица Георгиева, Йордан Цвеов и Пламен Кънчев

Дата на публикуване 24.02.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Крум Кънчев, Елисавета Кънчева, Цветанка Димитрова, Боряна Йорданова, Васил Василев, Ива Мирчова- Анева и Ванка Цвеова

Дата на публикуване 24.02.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до собствениците на УПИ XI №47264.700.281 в кв.6 поплана на с.Марица

Дата на публикуване 20.02.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПЗ до Александър Димитров

Дата на публикуване 16.02.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Даниела Ламбрева, Младенка Николова, Васил Николов и директора на ДГС Самоков

Дата на публикуване 07.02.2023 г.

===============================================

Обявление

Община Самоков, област Софийска на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ, във връзка е 62а ал.3 от ЗУТ определя на 10.02.2023 год. от 16 часа в сградата на Община Самоков /стая 427/ обществено обсъждано за: Проект за подробен устройствен план- изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ II-За фабрика за детски играчки Самоков и терен за озеленяване в обхвата на поземлен имот е идентификатор 65231.902.609 в кв.260 по плана на гр.Самоков.

Дата на публикуване 30.01.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Силвана Мишева и Миглена Методиева

Дата на публикуване 30.01.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Христофор Марков и Тома Соколов

Дата на публикуване 19.01.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Васко Николаев и Васил Ковачев

Дата на публикуване 13.01.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Бойко Борисов

Дата на публикуване 06.01.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПЗ до Величка Иванова и Александър Тодоров

Дата на публикуване 06.01.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Ива Мирчанова- Анева, Ванка Цвеова, Димитър Цвеов, Стоянчо Цвеов, Йордан Цвеов Пламен Кънчев и Янко Янков

Дата на публикуване 06.01.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Крум Кънчев, Елисавета Кънчева, Цветанка Димитрова, Боряна Йорданова, Васил Василев, Христо Алексов, Константин Алексов и Венка Цветкова

Дата на публикуване 06.01.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР и РУП до собствениците на ПИ №65231.904.199 в кв.40 по плана на гр.Самоков

Дата на публикуване 05.01.2023 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПРЗ до Христо Мишев, Валентин Мишев и Венелин Мишев

Дата на публикуване 03.01.2023 г.Ванка Цвеова,

===============================================

Разрешения за строеж №205/02.12.2022 г.Решение №СО-110-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от иззвършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 08.12.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПРЗ до Николай Мишев и Огнян Мишев

Дата на публикуване 07.12.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР и РУП до собствениците на ПИ №65231.904.199 в кв.40 по плана на гр.Самоков

Дата на публикуване 05.12.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до собствениците на ПИ №65231.904.199 в кв.40 по плана на гр.Самоков

Дата на публикуване 05.12.2022 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Жулиета Мангалджиева

Дата на публикуване 29.11.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Еленка Златкова, Георги Стамболийски и Петър Станков

Дата на публикуване 24.11.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Звезда Иванова Илиева

Дата на публикуване 08.11.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Иван Попов, Пенка Галева, Любомир Филипов, Владимир Филипов, Здравка Костадинова, собственици на ПИ №46276.5.288

Дата на публикуване 04.11.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Николай Стойков

Дата на публикуване 04.11.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Иванка Кьосева

Дата на публикуване 01.11.2022 г.

===============================================

Разрешение за строеж №182/19/10/2022г. на “ЗАХРАНВАЩ ВОДОПРОВОД ф200 ММ ПЕВП РН16 И РН10 ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД ПРИ О.Т. 13, МЕЖДУ КВ.6 И КВ.7, ПО УЛ. „О.Т.13-О.Т.176″, ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 16599.87.448 И 16599.40.81, УЛ. „О.Т.352- 0.т.337-0.т.345-0.т.206″, УЛ. „О.Т.206-О.Т.209-О.Т.210-О.Т.213- О.Т.217″, УЛ. „О.Т.217-О.Т.218-О.Т.283-О.Т.276-О.Т.277-О.Т.278 И ОТ О.Т.278 ДО НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР В УПИ V КВ.56 И НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР В УПИ V (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 16599.45.21), КВ.56 ПО .ПЛАНА НА СЕЛО ГОРНИ ОКОЛ, ОБЩИНА САМОКОВ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА – ЕТАП 1 ОТ ОБЕКТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕТО С. ГОРНИ ОКОЛ”

Дата на публикуване 26.10.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Бойко Сотиров

Дата на публикуване 24.10.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Мария Михайлова и Георги Галчов

Дата на публикуване 21.10.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Анелия Бодулович

Дата на публикуване 14.10.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Сийка Богоева, Златка Лопарова и наследниците на Божил Джорджилов

Дата на публикуване 12.10.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Деян Кьосев, Пламен Манзуров, Димитрина Василева, Румен Манзъров и Иван Манзуров

Дата на публикуване 12.10.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до наследниците на Никола Георгиев и наследниците на Стоян Димитров

Дата на публикуване 12.10.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Славка Тошева, Светла Василева и “Джоба Джанкар” ООД

Дата на публикуване 07.10.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Йордан Попов и Мариа Роуландс

Дата на публикуване 07.10.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Иванка Минтова, Ангел Терзийски и Десислава Терзийска

Дата на публикуване 07.10.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Антон Христов и Иван Христов

Дата на публикуване 07.10.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Стела Кьосева

Дата на публикуване 07.10.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Симеонка Стойкова и Александър Димов

Дата на публикуване 04.10.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Метако ЕООД и Метал Пропърти ЕООД

Дата на публикуване 03.10.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до собствениците на ПИ №03441.2.668 по кадастралната карта на село Бели Искър община Самоков

Дата на публикуване 29.09.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Звезда Илиева

Дата на публикуване 26.09.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Владимир Недокланов

Дата на публикуване 23.09.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Стела Кьосева

Дата на публикуване 19.09.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Йорадн Попов и Мариа Роуландс

Дата на публикуване 19.09.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПРЗ до Христо Мишев, Николай Мишев и Валентин Мишев

Дата на публикуване 14.09.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПР до Маруся Христова, Румен Захраиев и Атанас Алински

Дата на публикуване 14.09.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до наследниците на Божил Атов Джорджилов

Дата на публикуване 14.09.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Иван Мальов, Христо Вукадинов, Виолетка Дерилова и Елена Савова

Дата на публикуване 12.09.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Кирил Станков Вуков

Дата на публикуване 09.09.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Любомир Христов, Здравка Костадинова, Иван Попов и собственици на ПИ №46276.5.288

Дата на публикуване 08.09.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Тинка Христова и Мария Ръкльова

Дата на публикуване 08.09.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Станимира Стойкова-Гринко и Николай Стойков

Дата на публикуване 08.09.2022 г.

===============================================

Разрешение за строеж №154/01/09/2022г. ЕТ “Океан – Йордан Дончев”

Дата на публикуване 08.09.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до собственика на УПИ XIII, ПИ 16599.400.437 в кв.34 по плана на с. Горни окол

Дата на публикуване 05.09.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до н-ци на Никола Георгиев и н-ци на Стоян Димитров

Дата на публикуване 01.09.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Яни Стоименов и Мариана Георгиева

Дата на публикуване 29.08.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до “Метако” ЕООД и “Метал Пропърти” ЕООД

Дата на публикуване 25.08.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до собственика на УПИ X, ПИ № 83291.70.217 в кв.18 по плана на с. Широки Дол

Дата на публикуване 25.08.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до собственика на ПИ № 03441.2.668 в кв.16 по плана на с. Бели Искър

Дата на публикуване 25.08.2022 г.

===============================================

Констативен протокол за проверка и оглед на паянтова сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот кв. 39 по плана на село Клисура, Община Самоков.

Дата на публикуване 19.08.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Еленка Златкова, Георги Стамболийски, Петър Станков и Борис Станков

Дата на публикуване 18.08.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до собственика на УПИ XIII, ПИ № 16599.700.436 в кв.34 по плана на с. Горни Окол, обл. Софийска

Дата на публикуване 18.08.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Емил Чакъров и Лена Петрова

Дата на публикуване 17.08.2022 г.

===============================================

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.62 ал.3 от ЗУТ, съобщава, че на заседание на Експертен съвет на Община Самоков се взе решение с протокол № 5 /19.04.2022 г.за провеждане на обществено обсъждане за допускане на изработване на ПУП – изменение на плана на регулация  на УПИ – I за „ Парк със стадион и спортни площадки” в кв. 206 по плана на гр. Самоков по отношение на ПИ № 65231.913.130 на 22.08.2022 от 13:00-14:00ч. в сградата на Общинска библиотека гр. Самоков с адрес: пл. Захари Зограф №1, офис № 4, заинтересованите лица могат да вземат участие в дискусията. Проектът за изменение , предмет на общественото обсъждане е на разположение в отдел „Устройсво на територията” Община Самоков.

Дата на публикуване 16.08.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до собствениците на УПИ V-307 в кв.20 по плана на с. Рельово

Дата на публикуване 10.08.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Севда Мулина, Костадинка Мулина и Снежана Мезеквиева

Дата на публикуване 03.08.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Симеонка Стойкова и Александър Димов

Дата на публикуване 03.08.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Жулиета Мангалджиева

Дата на публикуване 03.08.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Стойка Георгиева, Мария Георгиева- Алексиева, Спас Ковачки, Георги Богаданов, Виолета Кирилова, Галя Попова- Адиркова, Христо Джоргов, Димитър Митов, Паулина Митова и Татяна Митова

Дата на публикуване 02.08.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до собственика на УПИ IV, ПИ №65231.909.105 в кв. 103 на град Самоков

Дата на публикуване 02.08.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР Валентин Йовев, Даниела Йовева и Йордан Йовев

Дата на публикуване 29.07.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Дафинка Янкова и Георги Петров

Дата на публикуване 29.07.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Людмила Илиева и Любослав Никодимов

Дата на публикуване 26.07.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до собственика на УПИ X, ПИ № 83291.700.217 по плана на с. Широки Дол , Иванка Минтова, Ангел Терзийски и Десислава Терзийска

Дата на публикуване 22.07.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР Радослав Христов, Любомир Петров и Иван Киселов

Дата на публикуване 19.07.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Тинка Христова и Мария Ръкльова

Дата на публикуване 13.07.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Виолетка Дерилова, Мария Масларска и Христо Вукадинов

Дата на публикуване 12.07.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Мариана Янкулова

Дата на публикуване 11.07.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Петър Петров и Свиленка Герова

Дата на публикуване 11.07.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Александра Софрониева

Дата на публикуване 05.07.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Христина Таскова, Владимир Георгиев, Марин Карагьозов, Емилия Михайлова и Катя Райчова

Дата на публикуване 05.07.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Тинка Василева

Дата на публикуване 28.06.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Мая Бадемова

Дата на публикуване 28.06.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Пламен Спасов и собствениците на УПИ V-307 в кв. 20 по плана на с. Рельово

Дата на публикуване 20.06.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Емилия Цекова, Пламен Симидчийски, Стоян Бранков и Емилия Панева

Дата на публикуване 16.06.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПР до Йорадaн Йовев

Дата на публикуване 15.06.2022 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза за жилищна сгара в УПИ XVII, ПИ №65231.910.586 в кв. 125по плана на гр.Самоков

Дата на публикуване 09.06.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Жулиета Мангалджиева

Дата на публикуване 07.06.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Галина Недялкова, Георги Арангелов и Спасуна Георгиева

Дата на публикуване 02.06.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Паун Георгиев и “Кен Л” ООД

Дата на публикуване 02.06.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Еленка Златева, Димитър Златев, Спасунка Андреева, Мая Котева, Георги Ковачки, Силвия Павлина, Спас Гълъбов, Христо Гълъбова, Теодорина Милушева, Красимир Буев, Стойка Шилке, Гюргена Зарева, Катя Бонева, Христо Занев и Божидар Занев

Дата на публикуване 02.06.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Александър Дудин и София Дудина

Дата на публикуване 26.05.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Георги Станьов и Цветанка Станьова

Дата на публикуване 26.05.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Ася Къдрекова

Дата на публикуване 26.05.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Василка Котева

Дата на публикуване 26.05.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Стефка Стамова,Людмил Илиев и Любослав Никодимов

Дата на публикуване 26.05.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Константин Стойнев, Босилка Попова и Мария Чичанова

Дата на публикуване 17.05.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Йордан Дончев и ЕТ “Океан-Йордан Дончев”

Дата на публикуване 16.05.2022 г.

===============================================

Съобщение за одобрен ПУП-ПЗ до Людмила Илчова-Йорданова, Пламен Вуков, Иван Бучов, Ани Бучова

Дата на публикуване 09.05.2022 г.

===============================================

Констативен акт №4/18.04.2022 г. относно проверка на “Въздушни кабелни мрежи за пренос и разпределение на радио и телевизионни програми и интернет”, намиращи се по протежението ул. Отец Паисий от о.т. 374-383 по регулацията на гр.Самоков.

Дата на публикуване 21.04.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Здравко Здравков, Галя Прокопиева и Ирена Пешева

Дата на публикуване 19.04.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Силвия Балтова

Дата на публикуване 18.04.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Лозанка Георгиева и наследниците на Веселин Секулов

Дата на публикуване 14.04.2022 г.

===============================================

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

         Община Самоков, област Софийска на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ, във връзка с 62а ал.3 от ЗУТ определя на 27.04.2022 год. от 14 часа в сградата на Община Самоков /стая 427/ обществено обсъждане за: Проект за подробен устройствен план- изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ І-За озеленяване и детска площадка в кв.24А по плана на гр.Самоков

Обявлението да бъде обнародвано във вестник Телеграф на 20.04.2022г.

телефон за връзка: 0722/6 66 30   – инж.Иванка Лобутова

факс 0722/6 00 50

ОБЩИНА САМОКОВ

ул.”Македония” №34

град Самоков

БУЛСТАТ 000 776 491 Ю

МОЛ: ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община Самоков

Дата на публикуване 12.04.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Мая Бадемова, Веско Гюров и Иван Бадемов

Дата на публикуване 12.04.2022 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Ирина Георгиева

Дата на публикуване 05.04.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Стойка Георгиева, Мария Георгиева- Алексиева,Десислава Колева, Галя Попова – Адиркова, Владимир Попов, Димитър Митов, Паулина Митова и Татяна Митова

Дата на публикуване 05.04.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Джагски ООД и Величка Иванова, Виолетка Санкийски

Дата на публикуване 31.03.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до собственика на УПИ VI, ПИ №61604.51.614, Пламен Малинов и Петя Соколова

Дата на публикуване 29.03.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Снежана Иванова, Лена Васова, Емилия Цекова, Пламен Симидчийски и Петър Бранков

Дата на публикуване 25.03.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до “Симейн пропърти дивелопмънт” ООД

Дата на публикуване 25.03.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПЗ до Босилка Попова и Мария Чичанова

Дата на публикуване 16.03.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Мария Вълчанова

Дата на публикуване 14.03.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Лиляна Догазанова

Дата на публикуване 14.03.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Пламен Вуков, Лена Васова и Даниела Иванова

Дата на публикуване 08.03.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Петър Пешов, Латинка Щъркелова, Роза Сталева, Жасмина Сталева и Светла Хайвазова

Дата на публикуване 04.03.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Елка Чкърова-Иванова, Красимир Пешов, Димитър Пешев, Йорданка Апостолова, Савета Пешева и Галина Георгиева

Дата на публикуване 04.03.2022 г.

===============================================

ОБЯВЛЕНИЕ

„Самелион” АД – ЕИК 205809164, на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, във връзка с 62а, ал.3 от ЗУТ, обявява провеждане на обществено обсъждане на 10.03.2022г. от 10ч., в стая 229 в сградата на Община Самоков, на тема: Промяна предназначението на УПИ I – „За озеленяване” и УПИ II – „За ново детско заведение” от кв.304 по рег.план на гр.Самоков, в УПИ I – „За озеленени площи, техническа инфраструктура, паркинги и спортни съоръжения”.

Дата на публикуване 28.02.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Лозанка Георгиева

Дата на публикуване 24.02.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Екатерина Чикова

Дата на публикуване 17.02.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Иван Малканов и Светла Малканова

Дата на публикуване 17.02.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Йорданка Гелова, Момчил Атанасов и Бистра Бързанова

Дата на публикуване 09.02.2022 г.

===============================================

Община Самоков на основание чл.128, ал.2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица , че е изработен проект за Подробен устройствен план – изменение  плана за регулация и застрояване на част от квартали 8, 14, 15, 16, 17 и 19 в обхвата около „Голямата могила” по плана на с.Продановци. Премахване на улица с о.т.26-27-28-76-41-77-42-86 и прокарване в терен за озеленяване в кв.14 на нови улица  с о.т.26а-27а-28а-41а-42а-86а и улица с о.т.26-26а. Образуване на нов УПИ І-За обект на КИН в нов кв.14а. Образуване на нови УПИ ХІІ-за спорт и УПИ ХІІІ-за озеленяване и паркинг в кв.14. Изменение регулацията на УПИ ІІІ-125 и УПИ ХІ-112 в кв.14. Изменение регулацията на УПИ І-162 в кв.8. Изменение регулацията на УПИ VІ-126 в кв.15.Изменение регулацията на УПИ І-103 и УПИ ХХІV-104 в кв.19.Изменение регулацията на УПИ Х-144, обединяване на УПИ VІІІ-133 и УПИ ІХ-133 в нов УПИ VІІІ-133 и образуване на нов УПИ ХХ-145 в кв.16. Изменение регулацията на УПИ І-149, обединяване на УПИ ХХ-148 и УПИ ХХІ-148 в нов УПИ ХХ-148 и образуване на нови УПИ ХХІІ-147 и УПИ ХХІІІ-146 в кв.17  На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта до общинската администрация.

Валидно до: 21.02.2022г.

Дата на публикуване 21.01.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Йорданка Гелова, Момчил Атанасов и Бистра Бързанова

Дата на публикуване 20.01.2022 г.

===============================================

Община Самоков на основание чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, ЧЛ. 129 ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1101 на заседание на Общински съвет гр. Самоков с протокол № 29/28.10.2021 г. е одобрен подробен устройствен план – план-схема за обект “Абонатен шкаф на “А1 България” ЕАД на територията на гр. Самоков” като част от повробеи устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Самоков, засягащо поземлен имот № 65231.914.224, общинска собственост.

Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215 ал. 4 от ЗУТ в 30- дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез Общински съвет – гр. Самоков пред Административен съд – София област.

Дата на публикуване 20.01.2022 г.

===============================================

Община Самоков на основание чл. 21 ал.1 Т.11 от ЗМСМА, ЧЛ. 129 ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение NQ 11 ОО на заседание на Общински съвет тр. Самоков с протокол № 29/28.10.2021 г. е одобрен подробен устройствен план – план-схема за обект “Оптична свързаност на “А1 България” ЕАД на територията на гр. Самоков в свободен изкоп” като част от подробен устройствен план – план за реryлация и застрояване на тр. Самоков, преминаващо през поземлени имоти № 65231.914.164, № 65231.914.160, № 65231.914.149, № 65231.903.382, № 65231.903.381, № 65231.903.308, № 65231.903.389, № 65231.903.391, № 65231.903.390, № 65231.914.307, № 65231.914.359, № 65231.914.334, № 65231.914.559, № 65231.914.465, № 65231.914.566 и № 65231.914.240, общинска собственост.

Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215 ал. 4 от ЗУТ в 30- дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез Общински съвет – гр. Самоков пред Административен съд – София област.

Дата на публикуване 20.01.2022 г.

===============================================

Община Самоков на основание чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл. 129 ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1102 на заседание на Общински съвет rp. Самоков с протокол № 29/28.10.2021 г, е одобрен подробен устройствен план – план-схема за обект “Отклонение с оптични трасета на “А1 България” ЕАД до БС SFO 0078″ като част от подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на rp. Самоков, преминаващо през поземлени имоти № 65231.907.147, № 65231.907.153, № 65231.907.155, № 65231.907.156, № 65231.907.158, № 65231.907.157, № 65231.907.160, № 65231.907.161, № 65231.907.166, № 65231.914.224, № 65231.914.530, № 65231.907.148, № 65231.914.528, № 65231.914.216, № 65231.914.265, № 65231.914.42 и № 65231.914.242, общинска собственост.

Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215 ал. 4 от ЗУТ в 30- дневен срок от обнародването в ,,,Държавен вестник” чрез Общински съвет – rp. Самоков пред Административен съд – София област.

Дата на публикуване 20.01.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Костадин Попов, Генка Пейчинова и “Симейн пропърти дивелопмънт” ООД и Костадин Попов

Дата на публикуване 13.01.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Александра Софрониева и Огнян Чакъров

Дата на публикуване 07.01.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Еленка Златева, Спасунка Андреева, ѝветанка Колева, Йорданка Маринова, Мария Занева, Спас Занев, Христо Занев, Божидар Занев, Теодорина Милушева, Любомир Спасов, Красимир Буев, Стойка Шилке и Веселка Илчева

Дата на публикуване 07.01.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Марийка Саулова.

Дата на публикуване 22.12.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Галина Недялкова и Георги Арангелов

Дата на публикуване 22.12.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Собственика на УПИ VI, ПИ №61604.51.614 кв.79 по плна на с. Радуил Община Самоков, Пламен Малинов, Асен Малинов, Виктория Малинова, Орлин Малинов и Васил Николчов.

Дата на публикуване 16.12.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Иван Стоянов.

Дата на публикуване 16.12.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до “Джагски” ООД, Величка Иванова и Виолетка Санкийска.

Дата на публикуване 16.12.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Собственика на УПИ XVI, ПИ №61604.51.745 кв.11 по плна на с. Радуил Община Самоков, Собственика на ПИ №61604.51.74 кв.11 по плна на с. Радуил Община Самоков, Кирил Христов и Емилия Стефанова.

Дата на публикуване 16.12.2021 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Емил Богданов, Росен Георгиев, Христо Патронов, Данче Кочова, Ангел Главев, Димитър Змийчаров, Кирил Войнски, Евгени Вардаров, Станислав Галчев, Венета Лютачка, Веселин Николов, Емил Зърнев, Ясен Зърнев, Христо Вальов, Илонка Василева, Елка Кочова, Ангел Петров, Георги Будинов и Ивайло Василев.

Дата на публикуване 08.12.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Йордан Станков

Дата на публикуване 30.11.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Лилия Грегинова, Красимир Гергинов

Дата на публикуване 25.11.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Даниела Аличкова и Бойко Вуков

Дата на публикуване 24.11.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Васил Пенкочев

Дата на публикуване 12.11.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Юлия Стоева

Дата на публикуване 08.11.2021 г.

===============================================

Констативен протокол за проверка и оглед на масивна жилищна сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот VII- 351 кв.18 по плна на село Алино, Община Самоков.

Дата на публикуване 30.10.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Йордан Станков

Дата на публикуване 26.10.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -РЗ до наследниците на Иван Дойчинов и до Валерия Бачева

Дата на публикуване 06.10.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР

Дата на публикуване 06.10.2021 г.

===============================================

З до Даниела Аличкова, Станимир Аличков, Йорданка Аличкова и Данка Бранкова

Дата на публикуване 06.10.2021 г.

===============================================

Заповед № 01-1683/01.10.2021 г за изземване част от общински терен, общинска собственост, находящ се в имот с идентификатор ПИ65231.914.284 по кадстралната карта на гр. Самоков

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

===============================================

Заповед № 01-1682/01.10.2021 г за изземване част от общински терен, общинска собственост, находящ се в имот с идентификатор ПИ65231.914.284 по кадстралната карта на гр. Самоков

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

===============================================

Заповед № 01-1681/01.10.2021 г за изземване част от общински терен, общинска собственост, находящ се в имот с идентификатор ПИ65231.914.284 по кадстралната карта на гр. Самоков

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Кирил Христов

Дата на публикуване 30.09.2021 г.

===============================================

Съобщение за Разрешение за строеж №140/24.08.21г. и заповед за одобрение на ПУП – ИПРЗ до Зоя Гулова

Дата на публикуване 29.09.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ за УПИ XII до Любен Шейнов, Иван Шейнов и Димитър Шейнов

Дата на публикуване 03.09.2021 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Йордан Янев, Стефка Иванова, Борислав Янев, Йорданка Владимирова, Винка Стоянова, Райна Вукадинова, Светла Тодорова, Даниела Даганова и Николай Вукадинов

Дата на публикуване 15.09.2021 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Никола Минев

Дата на публикуване 07.09.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ за УПИ XII до Венцислав Бачев, Валерия Бачева и наследници на Иван Дойчинов

Дата на публикуване 03.09.2021 г.

===============================================

Разрешение за строеж №103/24.06.2021г и Заповед за одобрение на ПУП-ИПРЗ на Ивайло Конярски Тодорка Янчова-Конярска

Дата на публикуване 02.09.2021 г.

===============================================

Обявление за изработен ПУП-ИПРЗ на кв. 21

Дата на публикуване 31.08.2021 г.

===============================================

Обявление за изработен ПУП-ИПРЗ на кв. 175а и кв. 156

Дата на публикуване 31.08.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -работен устройствен план за свързано застрояване на УПИ V, УПИ IV и УПИ VI

Дата на публикуване 27.08.2021 г.

===============================================

Заповед № 01-568/31.03.2021 г. за премахване на пристройка къма жилищна сграда с тераса над нея, находяща се в поземлен имот с идентификатор 65231.911.114 по КК на гр. Самоков, Община Самоков

Дата на публикуване 24.08.2021 г.

===============================================

Съобщение за одобрен на ПУП- ИПРЗ и Разрешение за строеж №91/03.06.21г. до Тони Василева и Николай Николов

Дата на публикуване 24.08.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР за УПИ XVII

Дата на публикуване 23.08.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР за УПИ XVII

Дата на публикуване 23.08.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Управителя на ж.с.к. Малина, ул. Христо Семерджиев” №8

Дата на публикуване 23.08.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Антоанета Николова Матева-Кирова, Мария Мардик Сарафян-Джерманска

Дата на публикуване 23.08.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Анелия Радева, Андрей Андреев и Тихомира Апостолова

Дата на публикуване 29.07.2021 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ до Борислав Атнасов, Валентина Радойкова, Цветанка Терзийска, Георги Вучов, Георги Миахйлов, Стефка Грозданова – Пенева, Иван Пенев, Георги Павлов, Райчо Вуков и Любомир Маков

Дата на публикуване 28.07.2021 г.

===============================================

Уведомление за издадено Разерешение за строеж №103/24.06.2021 г. до Таня Цанова, Зоя Чолакова, Ася Двоулета и Ива Петрова

Дата на публикуване 21.07.2021 г.

===============================================

0001

Дата на публикуване 20.07.2021 г.

===============================================

Заповед № 01-1042/16.06.2021 г. за премахване на паянтова сграда находяща се в поземлен имот с идентификатор 15285.8.363 / УПИ XVIII-881 кв.69 по плана на село Говедарци, Община Самоков

Дата на публикуване 14.07.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Малинка Малинова- Мацина

Дата на публикуване 08.07.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Цветелина Вълова, Венче Владимирова- Башинова, Владимир Владимиров, Елена Пейчова, Иван Ранов и Любляна Пейчова

Дата на публикуване 08.07.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Лилия Пелова, Владилсав Главев и Катина Масларска

Дата на публикуване 06.07.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Елена Костова

Дата на публикуване 11.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Цанка Найденова

Дата на публикуване 22.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Вилдан Крамарска и Евгений Крамарски

Дата на публикуване 22.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Малинка Малинова-Мицина

Дата на публикуване 16.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Миленка Бандрова, Петър Асенов, Румен Згуриев, Мариана Недялкова, Мирослав Димитров и Героги Димитров

Дата на публикуване 11.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Миленка Бандрова, Петър Асенов и Румен Згуриев

Дата на публикуване 11.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Елка Борисова и Стоян Ангелов

Дата на публикуване 11.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Игнат Наков

Дата на публикуване 11.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Цветанка Тодорова

Дата на публикуване 10.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Управителя на “Бултарнс 99″ ЕООД и Василка Маринова

Дата на публикуване 07.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Андрей Андреев, Анелия Радева, Наташа Стоянова, Иванка Пенчева и Тихомира Апостолова

Дата на публикуване 07.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Управителя на ЖСК “Малина”

Дата на публикуване 01.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Мирко Георгиев

Дата на публикуване 01.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Силвия Спасова

Дата на публикуване 01.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Вера Попова

Дата на публикуване 20.05.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до собственик на УПИ VII, ПИ №61604.52.123 и Радослав Стойков

Дата на публикуване 20.05.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Теменужка Шаламанова

Дата на публикуване 17.05.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Василка Кочунска и Боян Кочунски

Дата на публикуване 17.05.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Емилия Събкова

Дата на публикуване 14.05.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Цветелина Вълова, Венче Владимирова- Башинова, Маргарита Крушарска и Иван Ранов

Дата на публикуване 11.05.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Лидия Павлова и Владислав Главев

Дата на публикуване 22.04.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Александър Тошев, Румен Сгуриев и Петър Асенов

Дата на публикуване 22.4.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Петър Асенов

Дата на публикуване 22.4.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до управителя на “Бултранс 99″ ЕООД

Дата на публикуване 21.4.2021 г.

===============================================

Уведомелнеие за издадено разрешение за строеж до Галина Недялкова

Дата на публикуване 19.04.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Стоян Ангелов

Дата на публикуване 16.04.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Еленка Балабанова и Буряна Димитрова

Дата на публикуване 14.04.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Велко Атанасов и Мирко Георгиев

Дата на публикуване 13.04.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Силвия Спасова

Дата на публикуване 09.04.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Радослав Стайков

Дата на публикуване 07.04.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Вера Попова

Дата на публикуване 07.04.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Теменужка Донева

Дата на публикуване 01.04.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Емилия Събкова

Дата на публикуване 30.03.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Славейка Иванова

Дата на публикуване 23.03.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Мария Николова

Дата на публикуване 23.03.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Страхил Каменички, Димитър Яръмов и Ангел Касабов

Дата на публикуване 22.03.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Александър Ласкин, Йорданка Иванова и Светослав Иванов

Дата на публикуване 18.03.2021 г.

===============================================

Разрешения за строеж №30/05.03.2021 г.Писмо изх.№ 5826-215/13.01.2021 г. от регионална инспекция по околната среда и водите- София

Дата на публикуване 08.03.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Албена Войнова

Дата на публикуване 02.03.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПЗ до “Т енд Г” ЕООД и собственика на ПИ №23491.6.375 в землището на село Драгушиново, Община Самоков

Дата на публикуване 25.2.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Йорданка Иванова и Светослав Иванов

Дата на публикуване 12.2.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Добромир Пешев

Дата на публикуване 11.2.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Николай Шишков, Зорка Шишкова и Маргарита Ламбрева

Дата на публикуване 09.02.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Ангел Касабов

Дата на публикуване 02.02.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Маргарита Сотирова

Дата на публикуване 21.01.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Димитър Димитров, Стоименка Божилова и Васил Владимиров

Дата на публикуване 19.01.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПЗ до “Т енд Г” ЕООД и собственика на ПИ №23491.6.375

Дата на публикуване 30.12.2020 г.

===============================================

Уведомелнеие за издадено разрешение за строеж до ‘Цетин България” ЕООД и етажните собственици на жил сграда- наемодател адрес: гр. Самоков ж.к Възраждане бл.2

Дата на публикуване 30.12.2020 г.

===============================================

Уведомелнеие за издадено разрешение за строеж до ‘Цетин България” ЕООД и етажните собственици на жил сграда- наемодател адрес: гр. Самоков ул. Абаджийска №4

Дата на публикуване 29.12.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Елена Костова, Евгений Крамарски и Вилдан Крамарска

Дата на публикуване 21.12.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Христина Симидчийска

Дата на публикуване 21.12.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Ивайло Кленов, Тима Ушагелова, Валентина Русева-Джоргова, Иван Марков, Здравка Ярева, Георги Джоргов, Лидия Казанджиева, Андрей Георгиев, Ангел Гергов, Иван Георгиев, Радка Кьосева, Иванка Крумова, Ганка Кленова, Илиян Ашков, Антон Димитров, Анжела Ушагелова, Катя Иванова, Латинка Иванова, Албена Ушагелова, Йорданка Гергова, Александър Кленов, Ангел Чеберинов, Георги Марков и Момчил Джоргов

Дата на публикуване 18.12.2020 г.

===============================================

Протокол №2 на комисия по чл.13а , ал.5 от ППЗСПЗЗ

Дата на публикуване 03.12.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Катя Горненска, Красимира Кирилова и Юлия Иванушкина

Дата на публикуване 02.12.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Стилиян Аврамов и Христина Стойкова

Дата на публикуване 24.11.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПЗ до Георги Доганов, Снежанка Иванова, Иван Димитров и Велислава Доганова-Янкова

Дата на публикуване 17.11.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Васил Даскалов и Петрунка Паунова

Дата на публикуване 20.10.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Петър Даскалов

Дата на публикуване 19.10.2020 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Митко Недокланов, Дафина Георгиева, Пепа Стамова и Янко Янков

Дата на публикуване 19.09.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПЗ до Борислава Петрова, Йорданка Цветанова, велислав Минеков, Ренета Николова и Катя Трезийска

Дата на публикуване 19.09.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Васил Даскалов, Петрунка Паунова и Цветанка Петрова

Дата на публикуване 03.09.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Елена Костова, Евгений Крамарски и Вилдан Крамарска

Дата на публикуване 03.09.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -РУП до Румяна Атанасова Вукадинова, Петър Димитров Конярски

Дата на публикуване 31.08.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Христо Спасов Мирчев, Ангел Спасов Мирчев, Латинка Любомирова Иванова, Иванка Арангелова Туджарска

Дата на публикуване 31.08.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Петър Даскалов

Дата на публикуване 12.08.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до управителя на “Бългериън маунтейн пропъртис”ЕООД

Дата на публикуване 11.08.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Василка Атанасова

Дата на публикуване 10.08.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Катя Горненска

Дата на публикуване 06.08.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПЗ и РУП до Владимир Брадянов

Дата на публикуване 29.07.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Лиляна Доганова, Румяна Доганова, Иван Димитров, Георги Доганов и Велислава Доганова-Янкова

Дата на публикуване 27.07.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до “Кафе трейдинг” ЕООД и собствениците на ПИ №15285.7.298 кв.63 с. Говедарци

Дата на публикуване 22.07.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПЗ до Силвия Здравкова

Дата на публикуване 20.07.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до собсвтениците на ПИ №37527.46.11 в м. “Дървишко бърдо” землището на с. Ковачевци община Самоков

Дата на публикуване 20.07.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Велислав Минеков и Борислава Петрова

Дата на публикуване 20.07.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до собствениците на ПИ №37527.46.11 в м. ‘Дървишко бърдо” землище с. Ковачевци община Самоков

Дата на публикуване 25.06.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Управителя на “Бългериън маунтейн пропъртис” ЕООД

Дата на публикуване 23.06.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Снежана Павлова

Дата на публикуване 16.06.2020 г.

===============================================

Констативен протокол за извършена проверка и оглед на сграда с идентификатор №52249.4.287 по кадастралната карта на с. Ново Село.

Дата на публикуване 01.06.2020 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Николай Василев

Дата на публикуване 26.05.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Константин Бабански, Марин Бабански, Ивайло Василев и Симона Стоянова

Дата на публикуване 21.05.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Василка Атанасова, Ана Станилова, Надежда Станилова, Маргарита Димчева и Стефка Василева

Дата на публикуване 21.05.2020 г.

===============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

Изработен ПУП – парцеларен план за трасе на подземен тласкателен водопровод ф315 от водовземна шахта до границата на с. Горни Окол, засягащ имоти с идентификатори 83291.9.91, 83291.9.84, 83291.9.100, 83291.9.85, 83291.9.86, 83291.9.88, 83291.9.89, 83291.8.76, 16599.75.37 и 16599.89.682, подземен електропровод 20kV за захранване на помпени станции, засягащ имоти с идентификатори 83291.9.91, 83291.9.84, 83291.9.100, 16599.89.682 и 16599.76.842, и план за застрояване за площадки на помпени станции в землището на с. Горни Окол и с. Широки дол, Община Самоков в имоти с идентификатори 83291.9.91 и 16599.89.682.

Обявлението да бъде вписано в неофициален раздел на „Държавен вестник”, съгласно чл.128, ал.1 от ЗУТ.

Дата на публикуване 20.05.2020 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Михаил Михайлов

Дата на публикуване 13.05.2020 г.

===============================================

Съобщение за издаденo разрешение за строеж с №23/ 12.03.2020 г. до Преслав Милчев, Сергей Влайков и Лидия Милушева

Дата на публикуване 12.05.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Мария Вълчанова

Дата на публикуване 11.05.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Ивана Пешева, Марийка Пешева и Света Пешева

Дата на публикуване 29.04.2020 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Евтим Тодоров

Дата на публикуване 29.04.2020 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Гергана Йосифова и Боряна Йосифова

Дата на публикуване 22.04.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Любка Томова, Анна Секулова, Димитринка Ананиева, Латинка Бобева, Даниела Зайн и Иво Зайн

Дата на публикуване 21.04.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Анна Стойчева и Георги Стойчев

Дата на публикуване 21.04.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Вихра Бенмайор, Георги Джоргов и Илиян Ашков

Дата на публикуване 02.04.2020 г.

===============================================

Съобщение за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Църквечка гория (река Вуйна) село Горни окол, от Басейнова дирекция “Дунавски район”

Дата на публикуване 31.03.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Красимир Стойнов

Дата на публикуване 24.03.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Иван Георгиев, Андрей Георгиев, Валентина Джоргова, Надежда Джоргова, Лидия Казанджиева, Александър Кленов, Катя Иванова, Георги Марков, Иван Марков, Йорданка Гергова, Ангел Гергов, Иванка Крумова, Иванка Джамбазова, Тима Ушагелова, Анжела Ушагелова, Василка Ушагелова, Вене Здравков, Ангел Чеберинов, Офелия Христова, Цвета Кьосева, Милена КитоваГеорги Кьосев и Здравка Ярева

Дата на публикуване 24.03.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Любка Томова, Калоян Креначев, Владимир Креначев, Димитринка Ананиева, Латинка Бобова, Даниела Зайн, Цветанка Бобова, Симеон Ананиев и Иво Зайн

Дата на публикуване 12.03.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Aсен Янков Стойчев

Дата на публикуване 05.03.2020 г.

===============================================

Разрешение за строеж №05/17.01.2020 г.

Дата на публикуване 05.03.2020 г.

======================

Разрешение за строеж №13/11.02.2020 г.

Дата на публикуване 26.02.2020 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Здравка Стоименова и Мариана Делигълъбова

Дата на публикуване 20.02.2020 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Анелия Радева

Дата на публикуване 18.02.2020 г.

===============================================

Заповед № 01-202/13.02.2020 г. за премахване на сграда вредна в санитарно хигиенно отношение с идентификатор с адрес улица Мусала №18

Дата на публикуване 18.02.2020 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Илиян Пейчинов

Дата на публикуване 06.02.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Зоя Жекова и Ясен Янакиев

Дата на публикуване 03.02.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Здравко Андонов и Румяна Тонева

Дата на публикуване 03.02.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Бисер Хаджиййски, Бойко Вуков, Славейка Вукова, Надя Вукова, Десислава Иванова, Николинка Бранкова, Борислав Бранков и Валентин Бранков

Дата на публикуване 23.01.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПРЗ до Соня Панайотова

Дата на публикуване 15.01.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Сашко Станчов

Дата на публикуване 15.01.2020 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Борислав Керефейн и Катинка Керефейна

Дата на публикуване 15.01.2020 г.

===============================================

Обявяване на издадено разрешенеи за строеж №151/06.12.2019 г. до Димитринка Тодорова, Иван Тодоров, Румен Колев, Иван Васов, Иван Циканделов, Николай Попов и Светослав Кънчев

Дата на публикуване 07.01.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Елена Александрова и Тошко Александров

Дата на публикуване 03.01.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до радка Лисенкова, Мария димитрова, Елка Василева, Цветко Цветков, Орлин Цветков, Диян Терзийски, Анка Галева и Лиляна Лозанова

Дата на публикуване 02.01.2020 г.

===============================================

Разрешение за строеж №165

Дата на публикуване 30.12.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №162/20.12.2019г.

Дата на публикуване 20.12.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП-ПЗ до Станка Цветкова, Елена Морунова, Тихомир Джоргов, Георги Ахчийски, Любка Маринова, Зоя Жекова, Ясен Янакиев и Валентин Янакиев

Дата на публикуване 05.12.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Здравко Антонов

Дата на публикуване 05.12.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Надка Валявичарска, Мария Валявичарска, Емил Валявичарски и Мирела Валявичарска

Дата на публикуване 03.12.2019 г.

===============================================

Съобщение за неуважаване на постъпило искане по молба с вх. № ГО-90-1/2019 до Георги Ушагелов

Дата на публикуване 02.12.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Бисер Хаджийски и Татяна Шехтанова

Дата на публикуване 14.11.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Спас Додов, Ивайло Илчев и Борис Гаргов

Дата на публикуване 14.11.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Красимира Савова и Божко Савов

Дата на публикуване 14.11.2019 г.

===============================================

Съобщение за издаденo разрешение за строеж с №125/ 03.10.2019 г. до Йордан Каймаканов, Маргарита Каймаканова, Борислав Върбев и Даниела Бранкова- Върбева

Дата на публикуване 07.11.2019 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Иван Циканделов, Иван Сгуриев, Емил Михайлов, Мая Тонева-Скробанска, Димчо Митров, Иван Тодоров, Ангел Димитров и Димитринка Тодорова

Дата на публикуване 29.10.2019 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Иван Сгуриев, Емил Михайлов, Мая Тонева-Скробанска, Димчо Митров, Иван Тодоров, Димитринка Тодорова и Ефтим Чифлиджанов

Дата на публикуване 29.10.2019 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Иван Сгуриев, Мая Тонева-Скробанска, Димчо Митров, Иван Тодоров, Димитринка Тодорова, Ангел Димитров, Боян Брейчев, Румен Владимиров, Венцеслав Каньов и Цветелина Каньова

Дата на публикуване 29.10.2019 г.

===============================================

Заповед №01-1566/03.10.2019 г. за отказ на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за поземлен имот №37 в местността “Калковско I” землището на село Горни Окол

Дата на публикуване 29.10.2019 г.

===============================================

Заповед №01-1628/15.10.2019 г. за отказ на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за новообразуван поземлен имот №302 в местността “Лавандула” землището на село Злокучене

Дата на публикуване 29.10.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ПРЗ до Радка Лисенкова, Елка Василева, Диян Терзийски и Анка Галева

Дата на публикуване 22.10.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ПЗ до Соня Панайотова

Дата на публикуване 15.10.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -РУП до Мария Кънчева и Управителя на ‘АКСОР” ЕООД

Дата на публикуване 10.10.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Надка Валявичарска

Дата на публикуване 08.10.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №126/04.10.2019г.

Дата на публикуване 07.10.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Йорданка Докуленска

Дата на публикуване 04.10.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Петьо Додов, “СХАЛЛ-5″ ООД, Мая Тепавичарова и Цветанка Иванова

Дата на публикуване 03.10.2019 г.

======================

Съобщение за одобрение на ПУП-ИПР до Иван Рагин, Стойка Рагина, Искра Малинова и Атанаска Лазова

Дата на публикуване 30.09.2019 г.

======================

СЪОБЩЕНИЕ

****************

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА , параграф 4 ал.1 т.2 от ЗКИР , параграф 4 ал.5 от Наредба № РД 02-20-5/15.12.2016г.за съдържанието , създаването и поддържането на кадастралните карти и регистри , Ви уведомяваме , че със заповед

№ 01-1515/25.09.2016г. на Кмета на Община Самоков , е одобрено изменение на кадастралния план  и нанасяне на верните имотни граници на имот № 204 по плана на к.к.”Белчин бани” , община Самоков , област Софийска.

В 14дневен срок от получаване на настоящето съобщение може да обжалвате заповедта чрез община Самоков до административен съд-София област

Дата на публикуване 25.09.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Бисер Велков, Люба Димитрова, Райна Бойкова и Тинка Стратиева

Дата на публикуване 19.09.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Наследниците на Любка Рангелова и Йордан Стефанов

Дата на публикуване 18.09.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №119/17.09.2019г.

Дата на публикуване 18.09.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Гергана Гамалова-Фавр

Дата на публикуване 17.09.2019 г.

======================

Съобщение за разрешение на строеж и одобрение на ПУП до Людмил Тодоров, Росица Триова и Гергана Вукова

Дата на публикуване 11.09.2019 г.

======================

Съобщение за разрешение на строеж и одобрение на ПУП до Юлиана Павлова и Ангелина Цветанова

Дата на публикуване 11.09.2019 г.

======================

Съобщение за издадена виза на Димчо Станков Станимиров

Дата на публикуване 22.08.2019 г.

======================

Съобщение за разрешение на строеж и одобрение на ПУП до Анани Йорданов Любенов

Дата на публикуване 22.08.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР и ПЗ до “СХАЛЛ-5″ ООД, Йорданка Филипова и Цветанка Иванова

Дата на публикуване 13.08.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №109/09.08.2019 година.

Дата на публикуване 12.08.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПЗ до Иван Василев Рагин и Стойка Борисова Рагина

Дата на публикуване 12.08.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Божидар Петров Петров и Надежда Петрова Петрова

Дата на публикуване 12.08.2019 г.

======================

Document (1007)

Дата на публикуване 08.08.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Йордан Стефанов

Дата на публикуване 01.08.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №93/22.07.2019г.

Дата на публикуване 25.07.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №92/22.07.2019г.

Дата на публикуване 25.07.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №91/22.07.2019г.

Дата на публикуване 25.07.2019 г.

======================

Уведомление по чл 149 ал 1 от ЗУТ до Благовест Шуманов, Гергана Зашева и Екатерина Чикова

Дата на публикуване 24.07.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №90/22.07.2019г.

Дата на публикуване 23.07.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Михаела Йоргова, Георги Касев, Иван Костов и Никола Касев

Дата на публикуване 22.07.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Ивайло Илчов, Верка Стоянова, Елизабет Стоянова и Светла Зашкева

Дата на публикуване 22.07.2019 г.

======================

Уведомление за издадено разрешение за поставяне №07/07.06.2019 до Бойко Перниклиев

Дата на публикуване 18.07.2019 г.

======================

Уведомление за издадено разрешение за поставяне №07/07.06.2019 до Виолета Перниклиева, Атанас Перниклиев и Иван Перниклиев

Дата на публикуване 18.07.2019 г.

======================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ обявява, че в ДВ бр. 51/28.06.2019 г. е публикувано обявление за изработен ПУП-ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за трасе на „Подземна кабелна линия НН от съществуващ стълб до базова станция 2528 в ПИ № 46067.1.1045 в местността „Буката” в землището на с. Маджаре, Община Самоков”.

Дата на публикуване 18.07.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПЗ до Струмка Сакалийска, Катя Николова, Георги Терзийски и Райна Димчева

Дата на публикуване 18.07.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Снежана Клещанова

Дата на публикуване 16.07.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №83/09.07.2019 година.

Дата на публикуване 16.07.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №82/09.07.2019 година.

Дата на публикуване 16.07.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №81/09.07.2019 година.

Дата на публикуване 16.07.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Бисер Велков и Райна Бойкова

Дата на публикуване 15.07.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Мария Иванова, Управителя на “Ник-строй-06″ООД, Теменушка Тодорова, Николета Тодорова Искра Тодорова

Дата на публикуване 15.07.2019 г.

======================

Уведомление за издадено разрешение за строеж №72/18.06.2019 до Каталина Шаркова

Дата на публикуване 15.07.2019 г.

======================

Уведомление за издадено разрешение за строеж №79/03.07.2019 до Лиляна Димитрова

Дата на публикуване 15.07.2019 г.

======================

Заповед №8/3 от 05.07.2019 г. към Разрешително за строеж №122/10.07.2017 г.

Дата на публикуване 10.07.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №78/03.07.2019 година.

Дата на публикуване 10.07.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Уляна Богданска

Дата на публикуване 26.06.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Евдокия Бельова

Дата на публикуване 06.06.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Найджъл Хопкинс

Дата на публикуване 03.06.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Милка Дойнова

Дата на публикуване 31.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Тошко Лазаров

Дата на публикуване 30.05.2019 г.

======================

Заповед №ОА-114/22.04.2019 за одобряване планове на новообразуваните имоти на земи по § 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за следните територии в землището на село Широки дол, Община Самоков, Област Софийска

Дата на публикуване 29.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Надежда Калейна, Йорданка Апостолова, Красимир Пешев, Елка Георгиева, Ивана Пешева, Марийка Пешева, Татяна Милушева, Надежда Симеонова, Верка Тончева и Тинка Иванова.

Дата на публикуване 28.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Управителя на “Ник-Строй 06″ ЕООД, Димитър Дойнов,Зора Маркова и Димитър Марков

Дата на публикуване 28.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Михаела Йоргова, Георги Касев, Никола Касев и Иван Костов

Дата на публикуване 28.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Деница христова,Наталия Христова, Ангелина Зеленкова, Стефка Стамова, Людмила Илиева и Силвия Никодимова

Дата на публикуване 28.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до “Пиърс пропъртис Бългерия ЛДТ” ЕООД

Дата на публикуване 21.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Вера Лазарова

Дата на публикуване 21.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Найджъл Ричърд Хопкинс

Дата на публикуване 14.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР и ПЗ до Василка Стойнева, Иван Стойнев и Атанас Петров

Дата на публикуване 14.05.2019 г.

======================

Съобщение №4 поставяне на каравана в поземлен имот с идентификатор 37527.563.3 с. Ковачевци местност Алагюзица

Съобщение №3 поставяне на каравана в поземлен имот с идентификатор 37527.563.3 с. Ковачевци местност Алагюзица

Съобщение №2 поставяне на каравана в поземлен имот с идентификатор 37527.563.3 с. Ковачевци местност Алагюзица

Съобщение №1 поставяне на каравана в поземлен имот с идентификатор 37527.563.3 с. Ковачевци местност Алагюзица

Дата на публикуване 09.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Снежана Клещанова

Дата на публикуване 08.05.2019 г.

======================

Съобщение за презаверка на виза до Кристиян Ничев, Пламен Гюнкин и Елиана Телийска

Дата на публикуване 07.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Уляна Богданска, Божидар Бояджиев, Нада Бояджиева и Христина Георгиева

Дата на публикуване 07.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Златко Шопов и Диана Павлова

Дата на публикуване 11.04.2019 г.

======================

Съобщения за издадена виза до Каталина Шаркова

Дата на публикуване 28.03.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Иван Даганов, Антоанета Даганова и Иван Даганов

Дата на публикуване 14.03.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Вера Лазарова и Ангел Лазаров

Дата на публикуване 13.03.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до василка Димитрова, Лиляна Рошкева, Румен Миленов, Дончо Младенов, Стоянка Даракова, Камелия Попова-Духовникова

Дата на публикуване 12.03.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Йордан Вардаров

Дата на публикуване 25.02.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Златко Шопов

Дата на публикуване 11.02.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -РУП до Катя Йорданова

Дата на публикуване 08.02.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Надежда Симеонова

Дата на публикуване 07.02.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Атанас Петров, Трендафил Петров, Василка Стойнева и Иван Стойнев

Дата на публикуване 05.02.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Митко Стефанов

Дата на публикуване 05.02.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Георги Каймаканов, Йорданка Апостолова, Елка Чакърова-Иванова, Красимир Пешев, Елка Георгиева, Татяна Милушева, Александър Ников, Борислав Ников, Славчо Червенков, Юлиана Богданова, Ивана Пешева, Марийка Пешева, Петър Пешев

Дата на публикуване 31.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Зорница Венцеславова Костадинова

Дата на публикуване 31.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Стоянка Даракова, Костадин Николов и Румен Миленов

Дата на публикуване 24.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Димитър Трохаров

Дата на публикуване 24.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Бойко Чешмеджиев

Дата на публикуване 24.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до “Грийн Лес Инвест” ООД

Дата на публикуване 18.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Страшимир Карастоянов, Тихомир Карастоянов и Димитър Димитров

Дата на публикуване 07.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Виолетка Спасова

Дата на публикуване 03.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Зорница Костадинова

Дата на публикуване 02.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -РУП до Балгойчо Колев и Катя Йорданова

Дата на публикуване 02.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до “Аксел Трейд 2009″ ЕООД, Методи Пенев и собственика на ПИ №65231.914.566 в кв.207 на гр.Самоков

Дата на публикуване 21.12.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Георги Хаджимладенов