Протокол от открит конкурс проведен на 20.11.2018 г. | Община Самоков