Общинско предприятие “Общинско лесничейство” | Община Самоков

Общинско предприятие “Общинско лесничейство”

Годишeн план за ползване на дървесина за 2022 на ОП “Общиснко лесничейство” – Самоков

Дата на публикуване 10.01.2022 г.

===============================================

Заповед №121/28.07.2021 г. за класиране от проведен открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински гори за обекти 2135 и 2136

Дата на публикуване 29.07.2021

===============================================

Протокол от Открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински гори за обекти 2135 и 2136

Дата на публикуване 27.07.2021 г.

===============================================

Заповед № 119/05.07.2021 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2136

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2136

Дата на публикуване 05.07.2021 г.

===============================================

Заповед № 119/05.07.2021 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2135

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2135

Дата на публикуване 05.07.2021 г.

===============================================

Заповед №85/19.04.2020 г. за класиране за обект 2133

Заповед №84/19.04.2020 г. за класиране за обект 2132

Заповед №83/19.04.2020 г. за класиране за обект 2131

Заповед №82/19.04.2020 г. за класиране за обект 2130

Заповед №81/19.04.2020 г. за класиране за обект 2129

Заповед №80/19.04.2020 г. за класиране за обект 2128

Заповед №79/19.04.2020 г. за класиране за обект 2127

Заповед №78/19.04.2020 г. за класиране за обект 2126

Заповед №77/19.04.2020 г. за класиране за обект 2125

Заповед №75/19.04.2020 г. за класиране за обект 2124

Заповед №74/19.04.2020 г. за класиране за обект 2123

Заповед №73/19.04.2020 г. за класиране за обект 2122

Заповед №72/19.04.2020 г. за класиране за обект 2121

Заповед №71/19.04.2020 г. за класиране за обект 2120

Заповед №70/19.04.2020 г. за класиране за обект 2119

Заповед №69/19.04.2020 г. за класиране за обект 2118

Заповед №68/19.04.2020 г. за класиране за обект 2117

Заповед №67/19.04.2020 г. за класиране за обект 2116

Заповед №66/16.04.2020 г. за класиране за обект 2115

Заповед №65/16.04.2020 г. за класиране за обект 2114

Заповед №64/16.04.2020 г. за класиране за обект 2113

Заповед №63/16.04.2020 г. за класиране за обект 2112

Заповед №62/16.04.2020 г. за класиране за обект 2111

Заповед №61/16.04.2020 г. за класиране за обект 2110

Заповед №60/16.04.2020 г. за класиране за обект 2109

Заповед №59/16.04.2020 г. за класиране за обект 2108

Заповед №58/16.04.2020 г. за класиране за обект 2107

Дата на публикуване 20.04.2021 г.

===============================================

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2133

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2132

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2131

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2130

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2129

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2128

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2127

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2126

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2125

Дата на публикуване 15.04.2021 г.

===============================================

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2124

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2123

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2122

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2121

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2120

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2119

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2118

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2117

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2116

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2115

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2114

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2113

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2112

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2111

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2110

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2109

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2108

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2107

Дата на публикуване 14.04.2021 г.

===============================================

Заповед № 52/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2133

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2133

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 51/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2132

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2132

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 50/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2131

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2131

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 49/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2130

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2130

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 48/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2129

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2129

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 47/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2128

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2128

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 46/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2127

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2127

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 45/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2126

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2126

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 44/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2125

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2125

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 42/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2124

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2124

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 41/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2123

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2123

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 40/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2122

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2122

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 39/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2121

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2121

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 38/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2120

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2120

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 37/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2119

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2119

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 36/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2118

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2118

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 35/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2117

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2117

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 34/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2116

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2116

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 33/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2115

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2115

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 32/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2114

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2114

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 31/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2113

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2113

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 30/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2112

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2112

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 29/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2111

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2111

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 28/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2110

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2110

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 27/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2109

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2109

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 26/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2108

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2108

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 25/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2107

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2107

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед №16/01.03.2021 г. за класиране от проведен открит конкурс на 25.02.2021 г.

Дата на публикуване 01.03.2021

===============================================

Протокол от открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински гори проведен на 25.02.2021

Дата на публикуване 01.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 9/08.02.2021 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2106

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2106

Дата на публикуване 08.02.2021 г.

===============================================

Заповед № 9/08.02.2021 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2105

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2105

Дата на публикуване 08.02.2021 г.

===============================================

Заповед № 9/08.02.2021 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2104

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2104

Дата на публикуване 08.02.2021 г.

===============================================

Заповед № 9/08.02.2021 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2103

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2103

Дата на публикуване 08.02.2021 г.

===============================================

Заповед № 9/08.02.2021 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2102

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2102

Дата на публикуване 08.02.2021 г.

===============================================

Заповед № 9/08.02.2021 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2101

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2101

Дата на публикуване 08.02.2021 г.

===============================================

Годишeн план за ползване на дървесина за 2021 на ОП “Общиснко лесничейство” – Самоков

Дата на публикуване 07.01.2021 г.

===============================================

Заповед №143/20.08.2020 г. за класиране от проведен открит конкурс на 19.08.2020 г.

Дата на публикуване 21.08.2020

===============================================

Протокол от открит конкурс проведен на 19.08.2020 г.

Дата на публикуване 20.08.2020

===============================================

Заповед № 137/31.07.2020 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2059

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2059

Дата на публикуване 03.08.2020 г.

===============================================

Заповед №122/24.06.2020 г. за класиране от проведен открит конкурс на 19.06.2020 г.

Дата на публикуване 25.06.2020

===============================================

Протокол от открит конкурс проведен на 19.06.2020 г.

Дата на публикуване 23.06.2020

===============================================

Заповед №118/03.06.2020 г. за класиране за обект 2044

Дата на публикуване 03.06.2020 г.

===============================================

Заповед № 117/29.05.2020 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина  за обект 2053

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2053

Дата на публикуване 01.06.2020 г.

===============================================

Заповед № 117/29.05.2020 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина  за обект 2052

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2052

Дата на публикуване 01.06.2020 г.

===============================================

Заповед № 117/29.05.2020 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина  за обект 2051

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2051

Дата на публикуване 01.06.2020 г.

===============================================

Протокол от явен търг за обект 2044

Дата на публикуване 01.06.2020 г.

===============================================

Заповед № 111/08.05.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2044

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2044

Дата на публикуване 11.05.2020 г.

===============================================

Заповед №80/08.04.2020 г. за класиране за обект 2044

Заповед №79/08.04.2020 г. за класиране за обект 2043

Заповед №78/08.04.2020 г. за класиране за обект 2042

Заповед №77/08.04.2020 г. за класиране за обект 2041

Заповед №76/08.04.2020 г. за класиране за обект 2040

Заповед №75/08.04.2020 г. за класиране за обект 2039

Заповед №74/08.04.2020 г. за класиране за обект 2038

Заповед №73/08.04.2020 г. за класиране за обект 2037

Заповед №72/08.04.2020 г. за класиране за обект 2036

Заповед №71/08.04.2020 г. за класиране за обект 2035

Заповед №70/08.04.2020 г. за класиране за обект 2034

Заповед №69/08.04.2020 г. за класиране за обект 2033

Заповед №68/08.04.2020 г. за класиране за обект 2032

Заповед №67/08.04.2020 г. за класиране за обект 2031

Заповед №66/08.04.2020 г. за класиране за обект 2030

Заповед №65/08.04.2020 г. за класиране за обект 2029

Заповед №64/08.04.2020 г. за класиране за обект 2028

Заповед №63/08.04.2020 г. за класиране за обект 2027

Заповед №62/08.04.2020 г. за класиране за обект 2026

Заповед №61/08.04.2020 г. за класиране за обект 2025

Заповед №60/08.04.2020 г. за класиране за обект 2024

Заповед №59/08.04.2020 г. за класиране за обект 2023

Заповед№58/08.04.2020 г. за класиране за обект 2022

Заповед №57/08.04.2020 г. за класиране за обект 2021

Заповед №56/08.04.2020 г. за класиране за обект 2020

Заповед №55/08.04.2020 г. за класиране за обект 2019

Заповед №54/08.04.2020 г. за класиране за обект 2018

Заповед №53/08.04.2020 г. за класиране за обект 2017

Заповед №52/08.04.2020 г. за класиране за обект 2016

Заповед №51/08.04.2020 г. за класиране за обект 2015

Дата на публикуване 10.04.2020 г

=============================================

Протокол от явен търг за обект 2044

Протокол от явен търг за обект 2043

Протокол от явен търг за обект 2042

Протокол от явен търг за обект 2041

Протокол от явен търг за обект 2040

Протокол от явен търг за обект 2039

Протокол от явен търг за обект 2038

Протокол от явен търг за обект 2037

Протокол от явен търг за обект 2036

Протокол от явен търг за обект 2035

Протокол от явен търг за обект 2034

Протокол от явен търг за обект 2033

Протокол от явен търг за обект 2032

Протокол от явен търг за обект 2031

Протокол от явен търг за обект 2030

Протокол от явен търг за обект 2029

Протокол от явен търг за обект 2028

Протокол от явен търг за обект 2027

Протокол от явен търг за обект 2026

Протокол от явен търг за обект 2025

Протокол от явен търг за обект 2024

Протокол от явен търг за обект 2023

Протокол от явен търг за обект 2022

Протокол от явен търг за обект 2021

Протокол от явен търг за обект 2020

Протокол от явен търг за обект 2019

Протокол от явен търг за обект 2018

Протокол от явен търг за обект 2017

Протокол от явен търг за обект 2016

Протокол от явен търг за обект 2015

Дата на публикуване 08.04.2020 г

=============================================

Заповед № 45/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2044

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2044

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 44/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2043

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2043

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 43/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2042

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2042

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 42/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2041

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2041

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 41/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2040

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2040

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 40/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2039

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2039

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 39/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2038

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2038

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 38/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2037

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2037

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 37/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2036

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2036

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 36/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2035

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2035

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 35/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2034

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2034

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 34/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2033

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2033

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 33/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2032

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2032

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 32/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2031

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2031

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 31/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2030

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2030

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 30/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2029

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2029

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 29/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2028

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2028

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 28/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2027

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2027

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 27/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2026

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2026

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 26/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2025

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2025

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 25/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2024

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2024

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 24/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2023

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2023

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 23/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2022

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2022

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 22/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2021

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2021

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 21/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2020

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2020

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 20/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2019

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2019

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 19/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2018

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2018

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 18/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2017

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2017

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 17/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2016

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2016

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед № 16/09.03.2020 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2015

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 2015

Дата на публикуване 10.03.2020 г.

===============================================

Заповед №01-226/24.02.2020 г. за класиране от проведен открит конкурс на 21.02.2020 г.

Дата на публикуване 26.02.2020

===============================================

Протокол от открит конкурс проведен на 21.02.2020 г.

Дата на публикуване 24.02.2020

===============================================

Заповед №07/04.02.2020 г. за открит конкурс

Документи обект 2007

Документи обект 2008

Документи обект 2009

Документи обект 2010

Документи обект 2011

Документи обект 2012

Дата на публикуване 05.02.2020

===============================================

Годишeн план за ползване на дървесина за 2020 на ОП “Общиснко лесничейство” – Самоков

Дата на публикуване 07.01.2020 г.

===============================================

Заповед №01-1457/13.09.2019 г. за класиране от проведен открит конкурс

Дата на публикуване 16.09.2019

===============================================

Протокол от открит конкурс проведен на 11.09.2019 г.

Дата на публикуване 11.09.2019

===============================================

Заповед №1370/28.08.2019 г. за открит конкурс за обекти 1964, 1965 и 1966

Дата на публикуване 29.08.2019

===============================================

Протокол от открит конкурс

Дата на публикуване 28.08.2019

===============================================

Заповед №108/ 21.08.2019 г. за открит конкурс за добив на дървесина

Приложения за участие

Договор проект

Документи обект 1967

Документи обект 1968

Дата на публикуване 22.08.2019

===============================================

Заповед №1308/ 21.08.2019 г. за открит конкурс

Дата на публикуване 21.08.2019

===============================================

Протокол от открит конкурс

Дата на публикуване 20.08.2019

===============================================

Заповед №101/ 01.08.2019 г. за открит конкурс за добив на дървесина

Приложения за участие

Договор проект

Документи обект 1964

Документи обект 1965

Документи обект 1966

Дата на публикуване 01.08.2019

===============================================

Заповед №100/ 22.07.2019 г. за открит конкурс за добив на дървесина

Приложения за участие

Договор проект

Документи обект 1961

Документи обект 1962

Дата на публикуване 22.07.2019

===============================================

Заповед №91/17.06.2019 г. за прекратяване на търг за обект №1938

Дата на публикуване 25.06.2018 г

=============================================

Заповед №88/12.06.2019 г. за определяне на купувач за обект 1938

Заповед №69/10.05.2019 г. за класиране за обект 1952

Заповед №68/10.05.2019 г. за класиране за обект 1951

Заповед №67/10.05.2019 г. за класиране за обект 1950

Заповед №66/10.05.2019 г. за класиране за обект 1949

Заповед №65/10.05.2019 г. за класиране за обект 1948

Заповед №64/10.05.2019 г. за класиране за обект 1947

Заповед №63/10.05.2019 г. за класиране за обект 1946

Заповед №62/10.05.2019 г. за класиране за обект 1945

Заповед №61/10.05.2019 г. за класиране за обект 1944

Заповед №60/10.05.2019 г. за класиране за обект 1943

Заповед №59/10.05.2019 г. за класиране за обект 1942

Заповед №58/10.05.2019 г. за класиране за обект 1941

Заповед №57/10.05.2019 г. за класиране за обект 1940

Заповед №56/10.05.2019 г. за класиране за обект 1939

Заповед №55/10.05.2019 г. за класиране за обект 1938

Заповед №54/10.05.2019 г. за класиране за обект 1937

Заповед №53/10.05.2019 г. за класиране за обект 1922

Дата на публикуване 13.05.2018 г

=============================================

Протокол от явен търг за обект 1952

Протокол от явен търг за обект 1951

Протокол от явен търг за обект 1950

Протокол от явен търг за обект 1949

Протокол от явен търг за обект 1948

Протокол от явен търг за обект 1947

Протокол от явен търг за обект 1946

Протокол от явен търг за обект 1945

Протокол от явен търг за обект 1944

Протокол от явен търг за обект 1943

Протокол от явен търг за обект 1942

Протокол от явен търг за обект 1941

Протокол от явен търг за обект 1940

Протокол от явен търг за обект 1939

Протокол от явен търг за обект 1938

Протокол от явен търг за обект 1937

Протокол от явен търг за обект 1922

Дата на публикуване 08.05.2019 г

=============================================

Заповед № 48/05.04.2019 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1952

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1952

Дата на публикуване 08.04.2019 г.

============================================

Заповед № 47/05.04.2019 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1951

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1951

Дата на публикуване 08.04.2019 г.

============================================

Заповед № 46/05.04.2019 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1950

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1950

Дата на публикуване 08.04.2019 г.

============================================

Заповед № 45/05.04.2019 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1949

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1949

Дата на публикуване 08.04.2019 г.

============================================

Заповед № 44/05.04.2019 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1948

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1948

Дата на публикуване 08.04.2019 г.

============================================

Заповед № 43/05.04.2019 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1947

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1947

Дата на публикуване 08.04.2019 г.

============================================

Заповед № 42/05.04.2019 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1946

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1946

Дата на публикуване 08.04.2019 г.

============================================

Заповед № 41/05.04.2019 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1945

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1945

Дата на публикуване 08.04.2019 г.

============================================

Заповед № 40/05.04.2019 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1944

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1944

Дата на публикуване 08.04.2019 г.

============================================

Заповед № 39/05.04.2019 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1943

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1943

Дата на публикуване 08.04.2019 г.

============================================

Заповед № 38/05.04.2019 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1942

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1942

Дата на публикуване 08.04.2019 г.

============================================

Заповед № 37/05.04.2019 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1941

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1941

Дата на публикуване 08.04.2019 г.

============================================

Заповед № 36/05.04.2019 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1940

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1940

Дата на публикуване 08.04.2019 г.

============================================

Заповед № 35/05.04.2019 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1939

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1939

Дата на публикуване 08.04.2019 г.

============================================

Заповед № 34/05.04.2019 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1938

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1938

Дата на публикуване 08.04.2019 г.

============================================

Заповед № 33/05.04.2019 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1937

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1937

Дата на публикуване 08.04.2019 г.

============================================

Заповед № 32/05.04.2019 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1922

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1922

Дата на публикуване 08.04.2019 г.

============================================

Заповед №01-379/06.03.2019 г. за класиране от открит конкурс от 26.02.2019 г.

Дата на публикуване 07.03.2019 г.

============================================

Протокол от открит конкурс проведен на 26.02.2019 г.

Дата на публикуване 05.03.2019 г.

============================================

Заповед №14/ 01.02.2019 г. за открит конкурс за добив на дървесина

Приложения за участие

Договор проект

Документи обект 1916

Документи обект 1917

Документи обект 1918

Документи обект 1919

Документи обект 1920

Дата на публикуване 08.02.2019 г.

===============================================

Годишeн план за ползване на дървесина за 2019 на ОП “Общиснко лесничейство” – Самоков

Дата на публикуване 09.01.2019 г.

===============================================

Заповед №01-2459/27.11.2018 г. за класиране от открит конкурс от 20.11.2018 г.

Дата на публикуване 29.11.2018 г.

============================================

Протокол от открит конкурс проведен на 20.11.2018 г.

Дата на публикуване 23.11.2018 г.

============================================

Заповед №147/ 01.11.2018 г. за открит конкурс за добив на дървесина

Условия за участие

Приложения

Договор проект

Документи обект 1862

Дата на публикуване 02.11.2018 г.

============================================

Заповед №01-2226/22.10.2018 г. за класиране от открит конкурс от 17.10.2018 г.

Дата на публикуване 24.10.2018 г.

============================================

Протокол от открит конкурс проведен на 17.10.2018 г.

Дата на публикуване 19.10.2018 г.

============================================

Заповед №138/ 01.10.2018 г. за открит конкурс за добив на дървесина

Условия за участие

Приложения

Договор проект

Документи обект 1861

Забележка:документите ще бъдат активни за изтегляне до 12.10.2018 г. включително

Дата на публикуване 01.10.2018 г.

============================================

Заповед №01-1762/23.07.2018 г. за класиране от открит конкурс от 18.07.2018 г.

Дата на публикуване 24.07.2018 г.

============================================

Протокол от открит конкурс проведен на 18.07.2018 г.

Дата на публикуване 23.07.2018 г.

============================================

Заповед №102/ 02.07.2018 г. за открит конкурс за добив на дървесина

Приложения за участие

Приложения за участие

Документи обект 1851

Документи обект 1852

Документи обект 1853

Документи обект 1854

Документи обект 1855

Дата на публикуване 03.07.2018 г.

=============================================

На основание чл. 89, ал. 3 от Наредба № 18 за Инвентаризация и планиране в горските територии, ОП “Общинско лесничейство” – Самоков уведомява всички заинтересовани лица, че има изработен горскостопански план на горските територии собственост на Община Самоков в териториалният обхват на бившото ДЛ Боровец.
Горскостопански план на горските територии собственост на Община Самоков в териториалният обхват на бившото ДЛ Боровец<<Тук>>
Всеки желаещ, може да се запознае с документацията на място в сградата на ОП “Общинско лесничейство” – Самоков,
на адрес: гр. Самоков, ул. “Македония” № 23, ет. 2,
тел за връзка 0722/6 – 66 – 82

Дата на публикуване 26.06.2018 г

=============================================

Заповед №01-1616/18.06.2018 г. за класиране за обект 1850

Заповед №01-1615/18.06.2018 г. за класиране за обект 1849

Заповед №01-1614/18.06.2018 г. за класиране за обект 1848

Заповед №01-1613/18.06.2018 г. за класиране за обект 1847

Заповед №01-1612/18.06.2018 г. за класиране за обект 1846

Заповед №01-1611/18.06.2018 г. за класиране за обект 1845

Заповед №01-1610/18.06.2018 г. за класиране за обект 1844

Заповед №01-1609/18.06.2018 г. за класиране за обект 1843

Заповед №01-1608/18.06.2018 г. за класиране за обект 1842

Заповед №01-1607/18.06.2018 г. за класиране за обект 1841

Заповед №01-1606/18.06.2018 г. за класиране за обект 1840

Дата на публикуване 19.06.2018 г

=============================================

Протокол от явен търг за обект 1850

Протокол от явен търг за обект 1849

Протокол от явен търг за обект 1848

Протокол от явен търг за обект 1847

Протокол от явен търг за обект 1846

Протокол от явен търг за обект 1845

Протокол от явен търг за обект 1844

Протокол от явен търг за обект 1843

Протокол от явен търг за обект 1842

Протокол от явен търг за обект 1841

Протокол от явен търг за обект 1840

Дата на публикуване 15.06.2018 г

=============================================

Заповед № 88/21.05.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1850

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1850

Дата на публикуване 21.05.2018 г.

============================================

Заповед № 87/21.05.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1849

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1849

Дата на публикуване 21.05.2018 г.

============================================

Заповед № 86/21.05.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1848

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1848

Дата на публикуване 21.05.2018 г.

============================================

Заповед № 85/21.05.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1847

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1847

Дата на публикуване 21.05.2018 г.

============================================

Заповед № 84/21.05.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1846

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1846

Дата на публикуване 21.05.2018 г.

============================================

Заповед № 83/21.05.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1845

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1845

Дата на публикуване 21.05.2018 г.

============================================

Заповед № 82/21.05.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1844

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1844

Дата на публикуване 21.05.2018 г.

============================================

Заповед № 81/21.05.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1843

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1843

Дата на публикуване 21.05.2018 г.

============================================

Заповед № 80/21.05.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1842

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1842
Дата на публикуване 21.05.2018 г.
============================================

Заповед № 79/21.05.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1841

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1841
Дата на публикуване 21.05.2018 г.
============================================

Заповед № 78/21.05.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1840

Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1840
Дата на публикуване 21.05.2018 г.
============================================

Заповед №01-804/04.04.2018 г. за класиране за обект 1839

Заповед №01-803/04.04.2018 г. за класиране за обект 1838

Заповед №01-802/04.04.2018 г. за класиране за обект 1837

Заповед №01-801/04.04.2018 г. за класиране за обект 1836

Заповед №01-800/04.04.2018 г. за класиране за обект 1835

Заповед №01-799/04.04.2018 г. за класиране за обект 1834

Заповед №01-798/04.04.2018 г. за класиране за обект 1833

Заповед №01-797/04.04.2018 г. за класиране за обект 1832

Заповед №01-796/04.04.2018 г. за класиране за обект 1831

Заповед №01-795/04.04.2018 г. за класиране за обект 1830

Заповед №01-794/04.04.2018 г. за класиране за обект 1829

Заповед №01-793/04.04.2018 г. за класиране за обект 1828

Заповед №01-792/04.04.2018 г. за класиране за обект 1827

Заповед №01-791/04.04.2018 г. за класиране за обект 1826

Заповед №01-790/04.04.2018 г. за класиране за обект 1825

Заповед №01-789/04.04.2018 г. за класиране за обект 1824

Заповед №01-788/04.04.2018 г. за класиране за обект 1823

Заповед №01-787/04.04.2018 г. за класиране за обект 1822

Заповед №01-786/04.04.2018 г. за класиране за обект 1821

Заповед №01-785/04.04.2018 г. за класиране за обект 1820

Дата на публикуване 10.04.2018 г

=============================================

Протокол от явен търг за обект 1839

Протокол от явен търг за обект 1838

Протокол от явен търг за обект 1837

Протокол от явен търг за обект 1836

Протокол от явен търг за обект 1835

Протокол от явен търг за обект 1834

Протокол от явен търг за обект 1833

Протокол от явен търг за обект 1832

Протокол от явен търг за обект 1831

Протокол от явен търг за обект 1830

Протокол от явен търг за обект 1829

Протокол от явен търг за обект 1828

Протокол от явен търг за обект 1827

Протокол от явен търг за обект 1826

Протокол от явен търг за обект 1825

Протокол от явен търг за обект 1824

Протокол от явен търг за обект 1823

Протокол от явен търг за обект 1822

Протокол от явен търг за обект 1821

Протокол от явен търг за обект 1820

Дата на публикуване 29.03.2018 г

=============================================

Заповед № 50/06.03.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1839
Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1839
Дата на публикуване 12.03.2018 г.
============================================
Заповед № 49/06.03.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1838
Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1838
Дата на публикуване 12.03.2018 г.
============================================
Заповед № 48/06.03.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1837
Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1837
Дата на публикуване 12.03.2018 г.
============================================
Заповед № 47/06.03.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1836
Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1836
Дата на публикуване 12.03.2018 г.
============================================
Заповед № 46/06.03.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1835
Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1835
Дата на публикуване 12.03.2018 г.
============================================
Заповед № 45/06.03.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1834
Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1834
Дата на публикуване 12.03.2018 г.
============================================
Заповед № 44/06.03.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1833
Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1833
Дата на публикуване 12.03.2018 г.
============================================
Заповед № 43/06.03.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1832
Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1832
Дата на публикуване 12.03.2018 г.
============================================
Заповед № 42/06.03.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1831
Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1831
Дата на публикуване 12.03.2018 г.
============================================
Заповед № 41/06.03.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1830
Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1830
Дата на публикуване 12.03.2018 г.
============================================
Заповед № 40/06.03.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1829
Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1829
Дата на публикуване 12.03.2018 г.
============================================
Заповед № 39/06.03.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1828
Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1828
Дата на публикуване 12.03.2018 г.
============================================
Заповед № 38/06.03.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1827
Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1827
Дата на публикуване 12.03.2018 г.
============================================
Заповед № 37/06.03.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1826
Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1826
Дата на публикуване 12.03.2018 г.
============================================
Заповед № 36/06.03.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1825
Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1825
Дата на публикуване 12.03.2018 г.
============================================
Заповед № 35/06.03.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1824
Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1824
Дата на публикуване 12.03.2018 г.
============================================
Заповед № 34/06.03.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1823
Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1823
Дата на публикуване 12.03.2018 г.
============================================

Заповед № 33/06.03.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1822
Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1822
Дата на публикуване 12.03.2018 г.
============================================
Заповед № 32/06.03.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1821
Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1821
Дата на публикуване 12.03.2018 г.
============================================
Заповед № 31/06.03.2018 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1820
Условия
Приложения
Проект на договор
Решение на Общински съвет
Документи обект 1820
158к

Дата на публикуване 12.03.2018 г.
============================================
Заповед №337/22.02.2018 г. за класиране от открит конкурс от 19.02.2018 г.

Дата на публикуване 22.02.2018 г.

============================================

Протокол от открит конкурс проведен на 19.02.2018 г.

Дата на публикуване 20.01.2018 г.

============================================

Заповед №12/ 29.01.2018 г. за открит конкурс за добив на дървесина

Документи обект 1816

Документи обект 1817

Документи обект 1818

Документи обект 1819

Дата на публикуване 30.01.2018 г.

=============================================

Годишeн план за ползване на дървесина за 2018 на ОП “Общиснко лесничейство” – Самоков

Дата на публикуване 16.01.2018 г.

===============================================

Заповед 01-69/ 10.01.2018 г. за класиране за обект 1815

Заповед 01-68/ 10.01.2018 г. за класиране за обект 1814

Заповед 01-67/ 10.01.2018 г. за класиране за обект 1813

Заповед 01-66/ 10.01.2018 г. за класиране за обект 1812

Заповед 01-65/ 10.01.2018 г. за класиране за обект 1811

Заповед 01-64/ 10.01.2018 г. за класиране за обект 1810

Заповед 01-63/ 10.01.2018 г. за класиране за обект 1809

Заповед 01-62/ 10.01.2018 г. за класиране за обект 1808

Заповед 01-61/ 10.01.2018 г. за класиране за обект 1807

Заповед 01-60/ 10.01.2018 г. за класиране за обект 1806

Заповед 01-59/ 10.01.2018 г. за класиране за обект 1805

Заповед 01-58/ 10.01.2018 г. за класиране за обект 1804

Заповед 01-57/ 10.01.2018 г. за класиране за обект 1803

Заповед 01-56/ 10.01.2018 г. за класиране за обект 1802

Заповед 01-55/ 10.01.2018 г. за класиране за обект 1801

Дата на публикуване 12.01.2018 г.

=============================================

Протокол от явен търг за обект 1801

Протокол от явен търг за обект 1802

Протокол от явен търг за обект 1803

Протокол от явен търг за обект 1804

Протокол от явен търг за обект 1805

Протокол от явен търг за обект 1806

Протокол от явен търг за обект 1807

Протокол от явен търг за обект 1808

Протокол от явен търг за обект 1809

Протокол от явен търг за обект 1810

Протокол от явен търг за обект 1811

Протокол от явен търг за обект 1812

Протокол от явен търг за обект 1813

Протокол от явен търг за обект 1814

Протокол от явен търг за обект 1815

Дата на публикуване 28.12.2017 г

=============================================

Заповед № 186/04.12.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1815

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1815

Дата на публикуване 04.12.2017 г

=============================================

Заповед № 185/04.12.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1814

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1814

Дата на публикуване 04.12.2017 г

=============================================

Заповед № 184/04.12.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1813

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1813

Дата на публикуване 04.12.2017 г

=============================================

Заповед № 183/04.12.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1812

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1812

Дата на публикуване 04.12.2017 г

=============================================

Заповед № 182/04.12.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1811

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1811

Дата на публикуване 04.12.2017 г

=============================================

Заповед № 181/04.12.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1810

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1810

Дата на публикуване 04.12.2017 г

=============================================

Заповед № 180/04.12.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1809

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1809

Дата на публикуване 04.12.2017 г

=============================================

Заповед № 179/04.12.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1808

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1808

Дата на публикуване 04.12.2017 г

=============================================

Заповед № 178/04.12.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1807

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1807

Дата на публикуване 04.12.2017 г

=============================================

Заповед № 177/04.12.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1806

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1806

Дата на публикуване 04.12.2017 г

=============================================

Заповед № 176/04.12.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1805

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1805

Дата на публикуване 04.12.2017 г

=============================================

Заповед № 175/04.12.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1804

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1804

Дата на публикуване 04.12.2017 г

=============================================

Заповед № 174/04.12.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1803

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1803

Дата на публикуване 04.12.2017 г

=============================================

Заповед № 173/04.12.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1802

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1802

Дата на публикуване 04.12.2017 г

=============================================

Заповед № 172/04.12.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1801

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1801

Дата на публикуване 04.12.2017 г

=============================================

Заповед 01-1636/ 18.10.2017 г. за класиране за обект 1764

Заповед 01-1635/ 18.10.2017 г. за класиране за обект 1763

Заповед 01-1634/ 18.10.2017 г. за класиране за обект 1762

Заповед 01-1633/ 18.10.2017 г. за класиране за обект 1761

Заповед 01-1632/ 18.10.2017 г. за класиране за обект 1760

Заповед 01-1631/ 18.10.2017 г. за класиране за обект 1759

Заповед 01-1630/ 18.10.2017 г. за класиране за обект 1758

Заповед 01-1629/ 18.10.2017 г. за класиране за обект 1757

Заповед 01-1628/ 18.10.2017 г. за класиране за обект 1756

Заповед 01-1627/ 18.10.2017 г. за класиране за обект 1755

Заповед 01-1626/ 18.10.2017 г. за класиране за обект 1754

Заповед 01-1625/ 18.10.2017 г. за класиране за обект 1753

Заповед 01-1624/ 18.10.2017 г. за класиране за обект 1752

Дата на публикуване 20.10.2017 г.

=============================================

Протокол от явен търг за обект 1764

Протокол от явен търг за обект 1763

Протокол от явен търг за обект 1762

Протокол от явен търг за обект 1761

Протокол от явен търг за обект 1760

Протокол от явен търг за обект 1759

Протокол от явен търг за обект 1758

Протокол от явен търг за обект 1757

Протокол от явен търг за обект 1756

Протокол от явен търг за обект 1755

Протокол от явен търг за обект 1754

Протокол от явен търг за обект 1753

Протокол от явен търг за обект 1752

Дата на публикуване 17.10.2017 г.

=============================================

Заповед № 144/25.09.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1764

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1764

Дата на публикуване 25.09.2017 г.

=============================================

Заповед № 137/25.09.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1763

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1763

Дата на публикуване 25.09.2017 г.

=============================================

Заповед № 136/25.09.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1762

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1762

Дата на публикуване 25.09.2017 г.

=============================================

Заповед № 135/25.09.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1761

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1761

Дата на публикуване 25.09.2017 г.

=============================================

Заповед № 134/25.09.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1760

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1760

Дата на публикуване 25.09.2017 г.

=============================================

Заповед № 133/25.09.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1759

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1759

Дата на публикуване 25.09.2017 г.

=============================================

Заповед № 132/25.09.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1758

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1758

Дата на публикуване 25.09.2017 г.

=============================================

Заповед № 131/25.09.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1757

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1757

Дата на публикуване 25.09.2017 г.

=============================================

Заповед № 130/25.09.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1756

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1756

Дата на публикуване 25.09.2017 г.

=============================================

Заповед № 129/25.09.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1755

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1755

Дата на публикуване 25.09.2017 г.

=============================================

Заповед № 128/25.09.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1754

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1754

Дата на публикуване 25.09.2017 г.

=============================================

Заповед № 127/25.09.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1753

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1753

Дата на публикуване 25.09.2017 г.

=============================================

Заповед № 126/25.09.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1752

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1752

Дата на публикуване 25.09.2017 г.

=============================================

Заповед №01-1129/28.07.2017 г. за класиране от открит конкурс от 25.07.2017 г.

Протокол от открит конкурс проведен на 25.07.2017 г.

Дата на публикуване 02.08.2017 г.

=============================================

Заповед №106/ 10.07.2017 г. за открит конкурс за добив на дървесина

Документи обект 1747

Документи обект 1748

Документи обект 1749

Документи обект 1750

Дата на публикуване 11.07.2017 г.

=============================================

Заповед 01-877/ 31.05.2017 г. за класиране от открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински гори за обекти 1744, 1745

Дата на публикуване 05.06.2017 г.

=============================================

Протокол от открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински гори за обекти 1744, 1745

Дата на публикуване 31.05.2017 г.

=============================================

Заповед 01-855/ 25.05.2017 г. за класиране за обект 1743

Заповед 01-854/ 25.05.2017 г. за класиране за обект 1742

Заповед 01-853/ 25.05.2017 г. за класиране за обект 1741

Заповед 01-852/ 25.05.2017 г. за класиране за обект 1740

Заповед 01-856/ 25.05.2017 г. за класиране за обект 1739

Заповед 01-857/ 25.05.2017 г. за класиране за обект 1738

Заповед 01-858/ 25.05.2017 г. за класиране за обект 1737

Дата на публикуване 29.05.2017 г.

=============================================

 

Протокол от явен търг за обект 1737

Протокол от явен търг за обект 1738

Протокол от явен търг за обект 1739

Протокол от явен търг за обект 1740

Протокол от явен търг за обект 1741

Протокол от явен търг за обект 1742

Протокол от явен търг за обект 1743

Дата на публикуване 23.05.2017 г.

=============================================

Заповед №85/ 09.05.2017 г. за открит конкурс за добив на дървесина

Документи обект 1744

Документи обект 1745

Дата на публикуване 09.05.2017 г.

=============================================

Заповед № 80/03.05.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1743

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1743

Дата на публикуване 04.05.2017 г.

======================================

Заповед № 79/03.05.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1742

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1742

Дата на публикуване 04.05.2017 г.

======================================

Заповед № 78/03.05.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1741

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1741

Дата на публикуване 04.05.2017 г.

======================================

Заповед № 77/03.05.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1740

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1740

Дата на публикуване 04.05.2017 г.

======================================

Заповед № 76/03.05.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1739

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1739

Дата на публикуване 04.05.2017 г.

======================================

Заповед № 75/03.05.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1738

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1738

Дата на публикуване 04.05.2017 г.

======================================

Заповед № 74/03.05.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1737

Условия

Приложения

Проект на договор

Решение на Общински съвет

Документи обект 1737

Дата на публикуване 04.05.2017 г.

======================================

Протокол от явен търг за обект 1734. Заповед ЛС-01-407/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1734– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1733. Заповед ЛС-01-408/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1733– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1732. Заповед ЛС-01-409/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1732– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1731. Заповед ЛС-01-410/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1731– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1730. Заповед ЛС-01-411/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1730– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1729. Заповед ЛС-01-412/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1729– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1728. Заповед ЛС-01-413/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1728– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1727. Заповед ЛС-01-414/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1727– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1726. Заповед ЛС-01-405/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1726– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1725. Заповед ЛС-01-404/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1725– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1724. Заповед ЛС-01-403/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1724– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1723. Заповед ЛС-01-402/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1723– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1722. Заповед ЛС-01-415/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1722– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1721. Заповед ЛС-01-416/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1721– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1720. Заповед ЛС-01-417/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1720– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1719. Заповед ЛС-01-419/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1719– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1718. Заповед ЛС-01-418/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1718– дата на публикуване 20.03.2017 г.

==========================================

Заповед №ЛС-01-327/06.03.2017 г. за класиране на кандидатите в проведения открит конкурс за обекти, съобразно предложената при провеждане на конкурса най-ниска цена, обекти №1714,№1715, №1716 и №1717

Дата на публикуване 07.03.2017 г.

==========================================

Протокол от открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински гори за обекти 1714, 1715, 1716, 1717

Дата на публикуване 02.03.2017 г.

==========================================

Заповед № 33/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1734

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1734

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1734. Заповед ЛС-01-407/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1734– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 32/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1733

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1733

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1733. Заповед ЛС-01-408/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1733– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 31/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1732

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1732

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1732. Заповед ЛС-01-409/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1732– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 30/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1731

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1731

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1731. Заповед ЛС-01-410/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1731– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 29/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1730

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1730

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1730. Заповед ЛС-01-411/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1730– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 28/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1729

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1729

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1729. Заповед ЛС-01-412/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1729– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 27/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1728

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1728

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1728. Заповед ЛС-01-413/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1728– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 26/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1727

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1727

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1727. Заповед ЛС-01-414/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1727– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 25/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1726

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1726

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1726. Заповед ЛС-01-405/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1726– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 24/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1725

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1725

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1725. Заповед ЛС-01-404/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1725– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 23/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1724

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1724

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1724. Заповед ЛС-01-403/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1724– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 22/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1723

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1723

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1723. Заповед ЛС-01-402/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1723– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 21/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1722

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1722

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1722. Заповед ЛС-01-415/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1722– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 20/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1721

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1721

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1721. Заповед ЛС-01-416/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1721– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 19/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1720

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1720

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1720. Заповед ЛС-01-417/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1720– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 18/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1719

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1719

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1719. Заповед ЛС-01-419/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1719– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 17/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1718

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1718

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен тръг за обект 1718. Заповед ЛС-01-418/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1718– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед №16/ 08.02.2017 г. за открит конкурс за добив на дървесина

Документи обект 1714

Документи обект 1715

Документи обект 1716

Документи обект 1717

Дата на публикуване 09.02.2017 г.

=============================================

Заповед №ЛС-01-2229/22.12.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1701

Заповед №ЛС-01-2228/22.12.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1702

Заповед №ЛС-01-2227/22.12.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1703

Заповед №ЛС-01-2226/22.12.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1704

Заповед №ЛС-01-2225/22.12.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1705

Заповед №ЛС-01-2224/22.12.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1706

Заповед №ЛС-01-2223/22.12.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1707

Заповед №ЛС-01-2222/22.12.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1708

Заповед №ЛС-01-2221/22.12.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1709

Заповед №ЛС-01-2220/22.12.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1710

Заповед №ЛС-01-2219/22.12.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1711

Заповед №ЛС-01-2218/22.12.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1712

Дата на публикуване 23.12.2016 г.

==========================================

УТОЧНЕНИЕ
06/12/2016

Във връзка с провеждането на обявените от ОП „Общинско лесничейство” Самоков явни търгове на 14.12.2016год., информираме фирмите закупили тръжни документи, и всички желаещите да участват, че поради заетост на залата за провеждане на процедурата в обявеният час 10,00  , началният час на търговете е 13,00 часа на 14.12.2016год. в заседателната зала на 2-ри етаж в Община Самоков (стая 229).

===========================================

Заповед № 243/29.11.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1712

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

============================================

Заповед № 242/29.11.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1711

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

=============================================

Заповед № 241/29.11.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1710

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

==============================================

Заповед № 240/29.11.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1709

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

==============================================

Заповед № 239/29.11.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1708

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

===============================================

Заповед № 238/29.11.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1707

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

===============================================

Заповед № 237/29.11.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1706

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

==============================================

Заповед № 236/29.11.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1705

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

===============================================

Заповед № 235/29.11.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1704

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

===============================================

Заповед № 234/29.11.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1703

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

===============================================

Заповед № 233/29.11.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1702

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

===============================================

Заповед № 232/29.11.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1701

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

===============================================

Годишeн план за ползване на дървесина за 2017 на ОП “Общиснко лесничейство” – Самоков

Дата на публикуване 09.11.2016 г.

===============================================

Заповед №ЛС-01-1477/29.08.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1647

Заповед №ЛС-01-1480/29.08.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1646

Заповед №ЛС-01-1479/29.08.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1645

Заповед №ЛС-01-1478/29.08.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1644

Дата на публикуване 01.09.2016 г.

================================================

Заповед № 173/08.08.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1647

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 09.08.2016 г.

================================================

Заповед № 172/08.08.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1646

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 09.08.2016 г.

=================================================

Заповед № 171/08.08.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1645

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 09.08.2016 г.

=================================================

Заповед № 170/08.08.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1644

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 09.08.2016 г.

=================================================

Заповед №ЛС-01-1156/19.07.2016 г. за класиране от открит конкурс за обект,съобразно предложената при провеждане на конкурса най-ниска цена.

Дата на публикуване 22.07.2016 г.

==================================================

Заповед №ЛС-01-1119/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1642

Заповед №ЛС-01-1118/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1641

Заповед №ЛС-01-1117/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1640

Заповед №ЛС-01-1116/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1639

Заповед №ЛС-01-1115/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1638

Заповед №ЛС-01-1114/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1637

Заповед №ЛС-01-1113/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1636

Заповед №ЛС-01-1112/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1635

Заповед №ЛС-01-1111/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1634

Заповед №ЛС-01-1110/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1633

Заповед №ЛС-01-1109/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1632

Заповед №ЛС-01-1108/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1631

Заповед №ЛС-01-1107/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1630

Заповед №ЛС-01-1106/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1629

Заповед №ЛС-01-1105/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1628

Заповед №ЛС-01-1104/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1627

Заповед №ЛС-01-1103/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1626

Заповед №ЛС-01-1102/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1625

Заповед №ЛС-01-1101/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1624

Заповед №ЛС-01-1100/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1623

Заповед №ЛС-01-1099/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1622

Заповед №ЛС-01-1098/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1621

Заповед №ЛС-01-1097/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1620

Заповед №ЛС-01-1096/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1619

Заповед №ЛС-01-1095/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1618

Заповед №ЛС-01-1094/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1617

Дата на публикуване 20.07.2016 г.

===========================================================

Заповед № 150/27.06.2016 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 28.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 143/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1642

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 142/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1641

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 141/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1640

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 140/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1639

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 139/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1638

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 138/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1637

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 137/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1636

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 136/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1635

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 135/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1634

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 134/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1633

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 133/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1632

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 132/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1631

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 131/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1630

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 130/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1629

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 129/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1628

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 128/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1627

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 127/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1626

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 126/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1625

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 125/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1624

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

==========================================================

Заповед № 124/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1623

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

==========================================================

Заповед № 123/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1622

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

==========================================================

Заповед № 122/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1621

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

==========================================================

Заповед № 121/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1620

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

=========================================================

Заповед № 120/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1619

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

=========================================================

Заповед № 119/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1618

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

=========================================================

Заповед № 118/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1617

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата 21.06.2016 г

=========================================================

Заповед №ЛС-01-760/18.05.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1616

Заповед №ЛС-01-759/18.05.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1615

Заповед №ЛС-01-758/18.05.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1614

Заповед №ЛС-01-757/18.05.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1613

Заповед №ЛС-01-756/18.05.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1612

Заповед №ЛС-01-755/18.05.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1610

Заповед №ЛС-01-754/18.05.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1611

Заповед №ЛС-01-753/18.05.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1609

Заповед №ЛС-01-752/18.05.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1608

Заповед №ЛС-01-751/18.05.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1607

Дата на публикуване 30.05.2016 г.

=============================================

Заповед №ЛС-01-703/10.05.2016 г. за класиране от открит конкурс за обекти,съобразно предложената при провеждане на конкурса най-ниска цена.

Дата на публикуване 17.05.2016 g.

=============================================

Заповед № 69/14.04.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1616

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата 15.04.2016 г

===============================================

Заповед № 68/14.04.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1615

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата 15.04.2016 г.

===============================================

Заповед № 67/14.04.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1614

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата 15.04.2016 г.

================================================

Заповед № 66/14.04.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1613

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата 15.04.2016 г.

================================================

Заповед № 65/14.04.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1612

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата 15.04.2016 г.

================================================

Заповед № 64/14.04.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1611

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата 15.04.2016 г.

================================================

Заповед № 63/14.04.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1610

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата 15.04.2016 г.

=================================================

Заповед № 62/14.04.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1609

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата 15.04.2016 г.

=================================================

Заповед № 61/14.04.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1608

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата 15.04.2016 г.

=================================================

Заповед № 60/14.04.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1607

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата 15.04.2016 г.

=================================================

Заповед № 57/07.04.2016 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обект 1603

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обект 1604

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обект 1605

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обект 1606

Приложения за участие

Проект на договор

Дата на публикуване 07.04.2016 г.

=================================================

Заповед №ЛС-01-45/15.01.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1526

Дата на публикуване 21.01.2016 г.

=================================================

Заповед №ЛС-01-44/15.01.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1525

Дата на публикуване 21.01.2016 г.

==================================================

Заповед №ЛС-01-43/15.01.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1524

Дата на публикуване 21.01.2016 г.

===================================================

Годишeн план за ползване на дървесина за 2016 на ОП “Общиснко лесничейство” – Самоков

Дата на публикуване 04.01.2016 г.

====================================================

Търг с явно наддаване за обект 1526- подотдели 1584В, Г

Заповед

Условия

Приложения

Договор-проект

Дата на публикуване 15.12.2015 г.

====================================================

Търг с явно наддаване за обект 1525- подотдели 1533M

Заповед

Условия

Приложения

Договор-проект

Дата на публикуване 15.12.2015 г.

====================================================

Търг с явно наддаване за обект 1524- подотдели 1123A и 1124A

Заповед

Условия

Приложения

Договор-проект

Дата на публикуване 15.12.2015 г.

=========================================================

Заповед №ЛС-01-1738/25.11.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1521

Дата на публикуване 25.11.2015 г.

===========================================================

Заповед №ЛС-01-1737/25.11.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1522

Дата на публикуване 30.11.2015 г.

===========================================================

Заповед №ЛС-01-1736/25.11.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1523

Дата на публикуване 30.11.2015 г.

==========================================================

Заповед №ЛС-01-1735/25.11.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1520

Дата на публикуване 30.11.2015 г.

==========================================================

Заповед №ЛС-01-1734/25.11.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1519

Дата на публикуване 30.11.2015 г.

==========================================================

Заповед №ЛС-01-1733/25.11.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1518

Дата на публикуване 30.11.2015 г.

==========================================================

Заповед №ЛС-01-1732/25.11.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1517

Дата на публикуване 30.11.2015 г.

==========================================================

Заповед №ЛС-01-1731/25.11.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1516

Дата на публикуване 30.11.2015 г.

==========================================================

Търг с явно наддаване за обект 1523- подотдели 1632/и

Заповед

Условия

Приложения

Договор-проект

Дата на публикуване 06.11.2015 г.

===========================================================

Търг с явно наддаване за обект 1522- подотдели 1137/в

Заповед

Условия

Приложения

Договор-проект

Дата на публикуване 06.11.2015 г.

===========================================================

Търг с явно наддаване за обект 1521- подотдели 1061/б

Заповед

Условия

Приложения

Договор-проект

Дата на публикуване 06.11.2015 г.

============================================================

Търг с явно наддаване за обект 1520- подотдели 1035/в

Заповед

Условия

Приложения

Договор-проект

Дата на публикуване 06.11.2015 г.

============================================================

Търг с явно наддаване за обект 1519- подотдели 1018/а и 1026/а

Заповед

Условия

Приложения

Договор-проект

Дата на публикуване 06.11.2015 г.

============================================================

Търг с явно наддаване за обект 1518- подотдели 640/а, в и ж и 641/м

Заповед

Условия

Приложения

Договор-проект

Дата на публикуване 06.11.2015 г.

============================================================

Търг с явно наддаване за обект 1517 – подотдели 286/ц

Заповед

Условия

Приложения

Договор-проект

Дата на публикуване 06.11.2015 г.

============================================================

Търг с явно наддаване за обект 1516 – подотдели 233/у и 234/г

Заповед

Условия

Приложения

Договор-проект

Дата на публикуване 06.11.2015 г.

=============================================================

Заповед № ЛС-01-1518/14.10.2015 г. за прекратяване на открит конкурс за обекти №1515- подотдели -157/ж, 158/д, 388/б

Дата на публикуване 16.10.2015 г.

==============================================================

Заповед № ЛС-01-1503/12.10.2015 г. за прекратяване на открит конкурс за обекти №1512 и №1514

Дата на публикуване 14.10.2015 г.

==============================================================

Заповед №ЛС-01-1481/05.10.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения конкурс на 02.10.2015 г. за обекти, съобразно предложената при провеждане на конкурса най-ниска цена за обект №1512, обект №1513 и обект №1514

Дата на публикуване 06.10.2015 г.

===============================================================

Открит конкурс обект 1515

Заповед

Условия 1515

Приложения 1515

Договор- проект 1515

Дата на публикуване 17.09.2015 г.

===============================================================

Открит конкурс обекти 1512 , 1513 и 1514  :

Заповед

Условия 1512

Приложение 1512

Договор – проект 1512

Условия 1513

Приложения 1513

Договор – проект 1513

Условия 1514

Приложения 1514

Договор – проект 1514

Дата на публикуване  11.09.2015 г.

================================================================

Заповед №ЛС-01-1215/05.08.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1511 и обект №1505 подотдел 701/д

Дата на публикуване 10.08.2015 г.

=================================================================

Заповед №ЛС-01-1161/03.08.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1511 и обект №1511 подотдели 1584/з, и 1639/в

Заповед №ЛС-01-1160/03.08.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1510 и обект №1510 подотдели 1580/е, и 1580/жр

Заповед №ЛС-01-1159/03.08.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения открит конкурс за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1509 и обект №1509 подотдели 1562/х, и 1575/а и 1577/р

Заповед №ЛС-01-1157/03.08.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1507 и обект №1507 подотдели 1531/д, и 1532/з

Заповед №ЛС-01-1156/03.08.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1506 и обект №1506 подотдели 818/б, з, р

Заповед №ЛС-01-1155/03.08.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1504 и обект №1504 подотдели 659/о

Заповед №ЛС-01-1154/03.08.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект,съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена  за обект №1503 и обект №1503 подотдели 324/б

Заповед №ЛС-01-1153/03.08.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения открит конкурс за обект, съобразно предложената на конкурса най-ниска цена за обект №1501, обект №1502 и обект №1502 подотдели 235/е, 11525/б

Дата на публикуване 04.08.2015 г.

====================================================================

Oбява

 ОП „Общинско лесничейство  – Самоков” продава плод американска боровинка – цена  6,0 лв./кг. Цените са с ДДС. Плодовете могат да се закупят от разсадник “Рудежо”.

За контакти: тел.0722/ 6 66 82 – София Флорес-Ангелова

=====================================================================

Открит конкурс обекти 1501 и 1502 :

Заповед

Условия 1501

Условия 1502

Приложения

Договор – проект

Търг с явно наддаване за обект 1503

Заповед

Условия

Заявление-участие

Декларация по чл.58, ал.1, т.3

Приложения

Договор-проект

Търг с явно наддаване за обект 1504

Заповед

Условия

Заявление-участие

Декларация по чл.58, ал.1, т.3

Приложения

Договор-проект

Търг с явно наддаване за обект 1505

Заповед

Условия

Заявление-участие

Декларация по чл.58, ал.1, т.3

Приложения

Договор-проект

Търг с явно наддаване за обект 1506

Заповед

Условия

Заявление-участие

Декларация по чл.58, ал.1, т.3

Приложения

Договор-проект

Търг с явно наддаване за обект 1507

Заповед

Условия

Заявление-участие

Декларация по чл.58, ал.1, т.3

Приложения

Договор-проект

Търг с явно наддаване за обект 1508

Заповед

Условия

Заявление-участие

Декларация по чл.58, ал.1, т.3

Приложения

Договор-проект

Търг с явно наддаване за обект 1509

Заповед

Условия

Заявление-участие

Декларация по чл.58, ал.1, т.3

Приложения

Договор-проект

Търг с явно наддаване за обект 1510

Заповед

Условия

Заявление-участие

Декларация по чл.58, ал.1, т.3

Приложения

Договор-проект

 

Търг с явно наддаване за обект 1511

Заповед

Условия

Заявление-участие

Декларация по чл.58, ал.1, т.3

Приложения

Договор-проект

===================================================================================

Заповед № ЛС-01-1789/25.11.2014 г. за класиране на кандидатите в проведен открит конкурс за добив на дървесина по заповед №49/31.10.2014г.

Заповед № ЛС-01-1788/25.11.2014 г. за класиране на кандидатите в проведен търг за обекти по заповед №50/31.10.2014г.

Заповед № ЛС-01-1787/25.11.2014 г. за класиране на кандидатите в проведен търг за обекти по заповед №51/31.10.2014г.

Дата на публикуване 26.11.2014 г.

===================================================================================

Годишeн план за ползване на дървесина за  2015 на ОП “Общиснко лесничейство” – Самоков

дата на публикуване  24.11.2014

===================================================================================

Заповед №51/31.10.2014 за провеждане на търг с явно наддаване на стояща дървесина на корен

Заявление за участие

Документация за провеждане на търг

Декларация по чл.58, ал.1, т.3

Договор проект

Приложения

Дата на публикуване 07.11.2014 г.

==================================================================================

Заповед №50/31.10.2014 за провеждане на търг с явно наддаване на стояща дървесина на корен

Заявление за участие

Документация за провеждане на търг

Декларация по чл.58, ал.1, т.3

Договор проект

Приложения

Дата на публикуване 07.11.2014 г.

===================================================================================

Заповед №49/31.10.2014 за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина

Документация за провеждане на открит конкурс

Договор проект

Приложение №1

Дата на публикуване 07.11.2014 г.

===================================================================================

Заповед № ЛС-01-1675/03.11.2014 г. за класиране на кандидатите от открит конкурс за продажба на стояща дървесина по заповед №29/10.10.2014г.

Заповед № ЛС-01-1676/03.11.2014 г. за класиране на кандидатите от открит конкурс за продажба на стояща дървесина по заповед №30/10.10.2014г.

Заповед № ЛС-01-1677/03.11.2014 г. за класиране на кандидатите от открит конкурс за продажба на стояща дървесина по заповед №31/10.10.2014г.

Заповед № ЛС-01-1678/03.11.2014 г. за класиране на кандидатите от открит конкурс за продажба на стояща дървесина по заповед №32/10.10.2014г.

Заповед № ЛС-01-1679/03.11.2014 г. за класиране на кандидатите от открит конкурс за продажба на стояща дървесина по заповед №33/10.10.2014г.

Заповед № ЛС-01-1680/03.11.2014 г. за класиране на кандидатите от открит конкурс за продажба на стояща дървесина по заповед №34/10.10.2014г.

Дата на публикуване 04.11.2014 г.

===================================================================================

Заповед ЛС-01-1616/22.10.2014 г. за класиране на кандидатите от открит конкурс за добив на дървесина от 20.10.2014 г.

Дата на публикуване 24.10.2014 г.

====================================================================================

Заповед №29/10.10.2014 г. за продажба на стояща дървесина

Заповед №30/10.10.2014 г. за продажба на стояща дървесина

Заповед №31/10.10.2014 г. за продажба на стояща дървесина

Заповед №32/10.10.2014 г. за продажба на стояща дървесина

Заповед №33/10.10.2014 г. за продажба на стояща дървесина

Заповед №34/10.10.2014 г. за продажба на стояща дървесина

Заявление за участие

Приложения

Условия за провеждане на процедурата

Декларация

Договор-проект

Дата на публикуване 13.10.2014 г.

=================================================================================

Заповед №26/01.10.2014 г. на основание заповед № ЛС-01-1507/01.10.2014 г. на Кмета на Община Самоков  за открит конкурс за добив на дървесина

Условия за провеждане на открит конкурс за възлагане на добива на дървесина

Проекто-договор

Приложение 1

Дата на публикуване 03.10.2014 г.