Общинско предпиятие “Общинско лесничейство” | Община Самоков

Общинско предпиятие “Общинско лесничейство”

Заповед №155/25.08.2022 г. за класиране на кандидатите в проведения открит конкурс за обекти, съобразно предложената при провеждане на конкурса най-ниска цена, както следва за обекти №2256 и №2257

Дата на публикуване 25.08.2022 г.

===============================================

Протокол от Открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински гори за обекти 2256,2257

Дата на публикуване 24.08.2022 г.

===============================================

Заповед № 148/01.08.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2257

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2257

Дата на публикуване 03.08.2022 г.

===============================================

Заповед № 148/01.08.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2256

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2256

Дата на публикуване 03.08.2022 г.

===============================================

Заповед №120/17.06.2022 г. за класиране на кандидатите в проведения открит конкурс за обекти, съобразно предложената при провеждане на конкурса най-ниска цена, както следва за обекти №2243, №2244 и №2245

Дата на публикуване 17.06.2022 г.

===============================================
Протокол от Открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински гори за обекти 2243, 2244 и 2245

Дата на публикуване 16.06.2022 г.

===============================================
Заповед №114/31.05.2022 г. за класиране на кандидатите в проведения открит конкурс за обекти, съобразно предложената при провеждане на конкурса най-ниска цена, както следва за обекти №2238 и№2239
Дата на публикуване 31.05.2022 г.

===============================================
Протокол от Открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински гори за обекти 2238 и 2239

Дата на публикуване 30.05.2022 г.

===============================================
Заповед № 110/20.05.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2245

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2245

Дата на публикуване 20.05.2022 г.

===============================================

Заповед № 110/20.05.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2244

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2244

Дата на публикуване 20.05.2022 г.

===============================================

Заповед № 110/20.05.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2243

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2243

Дата на публикуване 20.05.2022 г.

===============================================
Заповед № 88/28.04.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2239

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2239

Дата на публикуване 29.04.2022 г.

===============================================

Заповед № 88/28.04.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2238

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2238

Дата на публикуване 29.04.2022 г.

===============================================
Заповед № 77/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2237

Заповед № 76/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2236

Заповед № 75/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2235

Заповед № 74/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2234

Заповед № 73/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2233

Заповед № 72/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2232

Заповед № 71/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2231

Заповед № 70/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2230

Заповед № 69/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2229

Заповед № 68/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2228

Дата на публикуване 21.04.2022 г.

===============================================
Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2237

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2236

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2235

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2234

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2233

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2232

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2231

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2230

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2229

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2228

Дата на публикуване 20.04.2022 г.

===============================================

Заповед № 67/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2227

Заповед № 66/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2226

Заповед № 65/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2225

Заповед № 64/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2224

Заповед № 63/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2223

Заповед № 62/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2222

Заповед № 61/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2221

Заповед № 60/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2220

Заповед № 59/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2219

Заповед № 58/19.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2218

Дата на публикуване 20.04.2022 г.

===============================================
Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2227

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2226

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2225

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2224

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2223

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2222

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2221

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2220

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2219

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2218

Дата на публикуване 19.04.2022 г.

===============================================

Заповед № 48/18.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2208

Заповед № 49/18.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2209

Заповед № 50/18.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2210

Заповед № 51/18.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2211

Заповед № 52/18.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2212

Заповед № 53/18.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2213

Заповед № 54/18.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2214

Заповед № 55/18.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2215

Заповед № 56/18.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2216

Заповед № 57/18.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2217

Дата на публикуване 19.04.2022 г.

===============================================
Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2217

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2216

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2215

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2214

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2213

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2212

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2211

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2210

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2209

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2208

Дата на публикуване 18.04.2022 г.

===============================================
Заповед № 42/23.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2237

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2237

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 23.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 41/23.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2236

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2236

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 23.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 40/23.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2235

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2235

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 23.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 39/23.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2234

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2234

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 23.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 38/23.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2233

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2233

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 23.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 37/23.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2232

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2232

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 23.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 36/23.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2231

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2231

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 23.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 35/23.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2230

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2230

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 23.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 34/23.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2229

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2229

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 23.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 33/23.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2228

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2228

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 23.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 32/22.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2227

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2227

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 22.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 31/22.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2226

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2226

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 22.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 30/22.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2225

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2225

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 22.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 29/22.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2224

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2224

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 22.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 28/22.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2223

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2223

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 22.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 27/22.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2222

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2222

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 22.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 26/22.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2221

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2221

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 22.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 25/22.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2220

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2220

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 22.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 24/22.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2219

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2219

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 22.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 23/22.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2218

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2218

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 22.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 22/21.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2217

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2217

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 21/21.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2216

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2216

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 20/21.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2215

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2215

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 19/21.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2214

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2214

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 18/21.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2213

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2213

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 17/21.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2212

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2212

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 16/21.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2211

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2211

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 15/21.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2210

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2210

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 14/21.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2209

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2209

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 13/21.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2208

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2208

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

===============================================

Заповед №4/25.02.2022 г. за класиране от проведен открит конкурс на 23.02.2022 г.

Протокол от открит конкурс проведен на 23.02.2022 г.

Дата на публикуване 25.02.2022 г.

===============================================

Заповед № 2/04.02.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2207

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2207

Дата на публикуване 07.02.2022 г.

===============================================

Заповед № 2/04.02.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2206

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2206

Дата на публикуване 07.02.2022 г.

===============================================

Заповед № 2/04.02.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2205

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2205

Дата на публикуване 07.02.2022 г.

===============================================

Заповед № 2/04.02.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2204

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2204

Дата на публикуване 07.02.2022 г.

===============================================

Заповед № 2/04.02.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2203

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2203

Дата на публикуване 07.02.2022 г.

===============================================

Заповед № 2/04.02.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2202

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2202

Дата на публикуване 07.02.2022 г.

===============================================

Заповед № 2/04.02.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2201

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2201

Дата на публикуване 07.02.2022 г.

===============================================

Годишeн план за ползване на дървесина за 2022 на ОП “Общиснко лесничейство” – Самоков

Дата на публикуване 10.01.2022 г.

===============================================

Заповед №121/28.07.2021 г. за класиране от проведен открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински гори за обекти 2135 и 2136

Дата на публикуване 29.07.2021

===============================================

Протокол от Открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински гори за обекти 2135 и 2136

Дата на публикуване 27.07.2021 г.

===============================================

Заповед № 119/05.07.2021 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2136

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2136

Дата на публикуване 05.07.2021 г.

===============================================

Заповед № 119/05.07.2021 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2135

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2135

Дата на публикуване 05.07.2021 г.

===============================================

Заповед №85/19.04.2020 г. за класиране за обект 2133

Заповед №84/19.04.2020 г. за класиране за обект 2132

Заповед №83/19.04.2020 г. за класиране за обект 2131

Заповед №82/19.04.2020 г. за класиране за обект 2130

Заповед №81/19.04.2020 г. за класиране за обект 2129

Заповед №80/19.04.2020 г. за класиране за обект 2128

Заповед №79/19.04.2020 г. за класиране за обект 2127

Заповед №78/19.04.2020 г. за класиране за обект 2126

Заповед №77/19.04.2020 г. за класиране за обект 2125

Заповед №75/19.04.2020 г. за класиране за обект 2124

Заповед №74/19.04.2020 г. за класиране за обект 2123

Заповед №73/19.04.2020 г. за класиране за обект 2122

Заповед №72/19.04.2020 г. за класиране за обект 2121

Заповед №71/19.04.2020 г. за класиране за обект 2120

Заповед №70/19.04.2020 г. за класиране за обект 2119

Заповед №69/19.04.2020 г. за класиране за обект 2118

Заповед №68/19.04.2020 г. за класиране за обект 2117

Заповед №67/19.04.2020 г. за класиране за обект 2116

Заповед №66/16.04.2020 г. за класиране за обект 2115

Заповед №65/16.04.2020 г. за класиране за обект 2114

Заповед №64/16.04.2020 г. за класиране за обект 2113

Заповед №63/16.04.2020 г. за класиране за обект 2112

Заповед №62/16.04.2020 г. за класиране за обект 2111

Заповед №61/16.04.2020 г. за класиране за обект 2110

Заповед №60/16.04.2020 г. за класиране за обект 2109

Заповед №59/16.04.2020 г. за класиране за обект 2108

Заповед №58/16.04.2020 г. за класиране за обект 2107

Дата на публикуване 20.04.2021 г.

===============================================

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2133

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2132

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2131

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2130

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2129

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2128

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2127

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2126

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2125

Дата на публикуване 15.04.2021 г.

===============================================

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2124

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2123

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2122

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2121

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2120

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2119

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2118

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2117

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2116

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2115

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2114

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2113

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2112

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2111

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2110

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2109

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2108

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2107

Дата на публикуване 14.04.2021 г.

===============================================

Заповед № 52/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2133

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2133

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 51/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2132

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2132

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 50/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2131

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2131

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 49/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2130

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2130

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 48/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2129

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2129

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 47/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2128

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2128

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 46/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2127

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2127

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 45/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2126

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2126

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 44/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2125

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2125

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 42/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2124

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2124

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 41/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2123

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2123

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 40/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2122

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2122

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 39/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2121

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2121

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 38/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2120

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2120

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 37/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2119

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2119

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 36/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2118

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2118

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 35/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2117

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2117

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 34/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2116

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2116

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 33/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2115

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2115

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 32/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2114

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2114

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 31/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2113

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2113

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 30/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2112

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2112

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 29/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2111

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2111

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 28/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2110

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2110

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 27/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2109

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2109

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 26/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2108

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2108

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 25/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2107

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2107

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед №16/01.03.2021 г. за класиране от проведен открит конкурс на 25.02.2021 г.

Дата на публикуване 01.03.2021

===============================================

Протокол от открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински гори проведен на 25.02.2021

Дата на публикуване 01.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 9/08.02.2021 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2106

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2106

Дата на публикуване 08.02.2021 г.

===============================================

Заповед № 9/08.02.2021 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2105

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2105

Дата на публикуване 08.02.2021 г.

===============================================

Заповед № 9/08.02.2021 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2104

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2104

Дата на публикуване 08.02.2021 г.

===============================================

Заповед № 9/08.02.2021 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2103

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2103

Дата на публикуване 08.02.2021 г.

===============================================

Заповед № 9/08.02.2021 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2102

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2102

Дата на публикуване 08.02.2021 г.

===============================================

Заповед № 9/08.02.2021 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2101

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2101

Дата на публикуване 08.02.2021 г.

===============================================

Годишeн план за ползване на дървесина за 2021 на ОП “Общиснко лесничейство” – Самоков

Дата на публикуване 07.01.2021 г.

===============================================