Общинско предпиятие “Общинско лесничейство” | Община Самоков

Общинско предпиятие “Общинско лесничейство”

Заповед № 43/17.04.2024 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2429.

Документация

Проект на договор

Документи обект 2429

Дата на публикуване 18.04.2024 г.

===============================================

Заповед № 42/17.04.2024 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2428.

Документация

Проект на договор

Документи обект 2428

Дата на публикуване 18.04.2024 г.

===============================================

Заповед № 41/17.04.2024 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2427.

Документация

Проект на договор

Документи обект 2427

Дата на публикуване 18.04.2024 г.

===============================================

Заповед № 40/17.04.2024 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2426.

Документация

Проект на договор

Документи обект 2426

Дата на публикуване 18.04.2024 г.

===============================================

Заповед № 39/17.04.2024 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2425.

Документация

Проект на договор

Документи обект 2425

Дата на публикуване 18.04.2024 г.

===============================================

Заповед № 38/17.04.2024 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2424.

Документация

Проект на договор

Документи обект 2424

Дата на публикуване 18.04.2024 г.

===============================================

Заповед № 37/17.04.2024 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2423.

Документация

Проект на договор

Документи обект 2423

Дата на публикуване 18.04.2024 г.

===============================================

Заповед № 36/17.04.2024 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2422.

Документация

Проект на договор

Документи обект 2422

Дата на публикуване 18.04.2024 г.

===============================================

Заповед № 35/17.04.2024 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2421.

Документация

Проект на договор

Документи обект 2421

Дата на публикуване 18.04.2024 г.

===============================================

Заповед №17/25.03.2024 г. за класиране на кандидатите в проведения открит конкурс за обекти, съобразно предложената при провеждане на конкурса най-ниска цена, както следва за обекти №2402, 2403, 2404, 2405 и 2406

Дата на публикуване 26.03.2024 г.

===============================================

Протокол от Открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински гори за обекти 2402, 2403, 2404, 2405 и 2406.

Дата на публикуване 25.03.2024 г.

===============================================

Заповед №10/01.03.2024 г. за класиране на кандидатите в проведения открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горските територии в района на дейност на ОП „Общинско лесничейство” гр. Самоков

Дата на публикуване 07.03.2024 г.

===============================================

Заповед № 09/29.02.2024 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2406

Документация

Проект на договор

Спецификация

Дата на публикуване 01.03.2024 г.

===============================================

Заповед № 09/29.02.2024 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2405

Документация

Проект на договор

Спецификация

Дата на публикуване 01.03.2024 г.

===============================================

Заповед № 09/29.02.2024 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2404

Документация

Проект на договор

Спецификация

Дата на публикуване 01.03.2024 г.

===============================================

Заповед № 09/29.02.2024 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2403

Документация

Проект на договор

Спецификация

Дата на публикуване 01.03.2024 г.

===============================================

Заповед № 09/29.02.2024 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2402

Документация

Проект на договор

 Спецификация

Дата на публикуване 01.03.2024 г.

===============================================

Протокол от Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в общински гори

Дата на публикуване 01.03.2024 г.

===============================================

Заповед №02.09.02.2024 г. по процедура за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на лесокултурни дейности в горските територии в района на дейност на ОП „Общинско лесничейство” гр. Самоков

Документация

Проект на договор

Документи за конкурса

Дата на публикуване 13.02.2023 г.

===============================================

Годишeн план за ползване на дървесина за 2024 на ОП “Общиснко лесничейство” – Самоков

Дата на публикуване 12.02.2023 г.

===============================================

Заповед №148/26.09.2023 г. за класиране на кандидатите в проведения открит конкурс за обекти, съобразно предложената при провеждане на конкурса най-ниска цена, както следва за обекти №2346

Дата на публикуване 25.09.2023 г.

===============================================

Протокол от Открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински гори за обекти 2346.

Дата на публикуване 25.09.2023 г.

===============================================

Заповед №142/04.09.2023 г. за класиране на кандидатите в проведения открит конкурс за обекти, съобразно предложената при провеждане на конкурса най-ниска цена, както следва за обекти №2343 и №2344.

Дата на публикуване 04.09.2023 г.

===============================================

Протокол от Открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински гори за обекти 2343 и 2344.

Дата на публикуване 01.09.2023 г.

===============================================

Заповед № 141/30.08.2023 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2346

Документация

Проект на договор

Документи обект 2346

Дата на публикуване 31.08.2023 г.

===============================================

Заповед № 129/03.08.2023 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2344

Документация

Проект на договор

Документи обект 2344

Дата на публикуване 04.08.2023 г.

===============================================

Заповед № 129/03.08.2023 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2343

Документация

Проект на договор

Документи обект 2343

Дата на публикуване 04.08.2023 г.

===============================================

Заповед №121/17.07.2023 г. за класиране на кандидатите в проведения открит конкурс за обекти, съобразно предложената при провеждане на конкурса най-ниска цена, както следва за обекти №2339,№2340, №2341,№2342

Дата на публикуване 18.07.2023 г.

===============================================

Протокол от Открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински гори за обекти 2339, 2340, 2341, 2342.

Дата на публикуване 12.07.2023 г.

===============================================

Заповед № 118/14.06.2023 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2342

Документация

Проект на договор

Документи обект 2342

Дата на публикуване 14.06.2023 г.

===============================================

Заповед № 118/14.06.2023 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2341

Документация

Проект на договор

Документи обект 2341

Дата на публикуване 14.06.2023 г.

===============================================

Заповед № 118/14.06.2023 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2340

Документация

Проект на договор

Документи обект 2340

Дата на публикуване 14.06.2023 г.

===============================================

Заповед № 118/14.06.2023 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2339

Документация

Проект на договор

Документи обект 2339

Дата на публикуване 14.06.2023 г.

===============================================

Заповед № 83/27.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2336

Заповед № 82/27.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2335

Заповед № 81/27.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2334

Заповед № 80/27.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2333

Заповед № 79/27.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2332

Заповед № 78/27.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2331

Заповед № 77/27.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2330

Заповед № 76/27.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2329

Заповед № 75/27.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2328

Заповед № 74/27.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2327

Дата на публикуване 26.04.2023 г.

===============================================

Заповед № 73/26.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2326

Заповед № 72/26.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2325

Заповед № 71/26.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2324

Заповед № 70/26.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2323

Заповед № 69/26.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2322

Заповед № 68/26.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2321

Заповед № 67/26.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2320

Заповед № 66/26.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2319

Заповед № 65/26.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2318

Заповед № 64/26.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2317

Дата на публикуване 26.04.2023 г.

===============================================

Заповед № 63/25.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2316

Заповед № 62/25.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2315

Заповед № 61/25.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2314

Заповед № 60/25.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2313

Заповед № 59/25.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2312

Заповед № 58/25.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2311

Заповед № 57/25.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2310

Заповед № 56/25.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2309

Заповед № 55/25.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2308

Заповед № 54/25.04.2023г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2307

Дата на публикуване 25.04.2023 г.

===============================================

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2336

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2335

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2334

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2333

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2332

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2331

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2330

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2329

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2328

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2327

Дата на публикуване 25.04.2023 г.

===============================================

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2326

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2325

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2324

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2323

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2322

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2321

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2320

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2319

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2318

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2317

Дата на публикуване 25.04.2023 г.

===============================================

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2316

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2315

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2314

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2313

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2312

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2311

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2310

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2309

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2308

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2307

Дата на публикуване 20.04.2023 г.

===============================================

Заповед № 45/24.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2336.

Документация

Проект на договор

Документи 2336

Дата на публикуване 28.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 44/24.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2335.

Документация

Проект на договор

Документи 2335

Дата на публикуване 28.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 43/24.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2334.

Документация

Проект на договор

Документи 2334

Дата на публикуване 28.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 42/24.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2333.

Документация

Проект на договор

Документи 2333

Дата на публикуване 28.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 41/24.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2332.

Документация

Проект на договор

Документи 2332

Дата на публикуване 28.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 40/24.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2331.

Документация

Проект на договор

Документи 2331

Дата на публикуване 28.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 39/24.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2330.

Документация

Проект на договор

Документи 2330

Дата на публикуване 28.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 38/24.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2329.

Документация

Проект на договор

Документи 2329

Дата на публикуване 28.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 37/24.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2328.

Документация

Проект на договор

Документи 2328

Дата на публикуване 28.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 36/24.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2327.

Документация

Проект на договор

Документи 2327

Дата на публикуване 28.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 35/23.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2326.

Документация

Проект на договор

Документи 2326

Дата на публикуване 27.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 34/23.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2325.

Документация

Проект на договор

Документи 2325

Дата на публикуване 27.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 33/23.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2324.

Документация

Проект на договор

Документи 2324

Дата на публикуване 27.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 32/23.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2323.

Документация

Проект на договор

Документи 2323

Дата на публикуване 27.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 31/23.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2322.

Документация

Проект на договор

Документи 2322

Дата на публикуване 27.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 30/23.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2321.

Документация

Проект на договор

Документи 2321

Дата на публикуване 27.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 29/23.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2320.

Документация

Проект на договор

Документи 2320

Дата на публикуване 27.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 28/23.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2319.

Документация

Проект на договор

Документи 2319

Дата на публикуване 27.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 27/23.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2318.

Документация

Проект на договор

Документи 2318

Дата на публикуване 27.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 26/23.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2317.

Документация

Проект на договор

Документи 2317

Дата на публикуване 27.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 25/22.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2316.

Документация

Проект на договор

Документи 2316

Дата на публикуване 24.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 24/22.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2315.

Документация

Проект на договор

Документи 2315

Дата на публикуване 24.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 23/22.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2314.

Документация

Проект на договор

Документи 2314

Дата на публикуване 24.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 22/22.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2313.

Документация

Проект на договор

Документи 2313

Дата на публикуване 24.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 21/22.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2312.

Документация

Проект на договор

Документи 2312

Дата на публикуване 24.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 20/22.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2311.

Документация

Проект на договор

Документи 2311

Дата на публикуване 24.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 19/22.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2310.

Документация

Проект на договор

Документи обект 2310

Дата на публикуване 24.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 18/22.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2309.

Документация

Проект на договор

Документи обект 2309

Дата на публикуване 24.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 17/22.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2308.

Документация

Проект на договор

Документи обект 2308

Дата на публикуване 24.03.2023 г.

===============================================

Заповед № 16/22.03.2023 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2307.

Документация

Проект на договор

Документи обект 2307

Дата на публикуване 24.03.2023 г.

===============================================

Заповед №9/02.03.2023 г. за класиране на кандидатите в проведения открит конкурс за обекти, съобразно предложената при провеждане на конкурса най-ниска цена, както следва за обекти №2301,№2302, №2303,№2304,№2305 и №2306

Дата на публикуване 02.03.2023 г.

===============================================

Протокол от Открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински гори за обекти 2301, 2302, 2303, 2304, 2305 и 2306.

Дата на публикуване 27.02.2023 г.

===============================================

Заповед № 7/03.02.2023 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2306.

Документация

Проект на договор

Документи обект 2306

Дата на публикуване 03.02.2023 г.

===============================================

Заповед № 7/03.02.2023 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2305.

Документация

Проект на договор

Документи обект 2305

Дата на публикуване 03.02.2023 г.

===============================================

Заповед № 7/03.02.2023 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2304.

Документация

Проект на договор

Документи обект 2304

Дата на публикуване 03.02.2023 г.

===============================================

Заповед № 7/03.02.2023 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2303.

Документация

Проект на договор

Документи обект 2303

Дата на публикуване 03.02.2023 г.

===============================================

Заповед № 7/03.02.2023 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2302.

Документация

Проект на договор

Документи обект 2302

Дата на публикуване 03.02.2023 г.

===============================================

Заповед № 7/03.02.2023 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2301.

Документация

Проект на договор

Документи обект 2301

Дата на публикуване 03.02.2023 г.

===============================================

Годишен план на ОП “Общинско лесничейство”

Дата на публикуване 27.01.2023 г.

===============================================

Заповед №155/25.08.2022 г. за класиране на кандидатите в проведения открит конкурс за обекти, съобразно предложената при провеждане на конкурса най-ниска цена, както следва за обекти №2256 и №2257

Дата на публикуване 25.08.2022 г.

===============================================

Протокол от Открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински гори за обекти 2256,2257

Дата на публикуване 24.08.2022 г.

===============================================

Заповед № 148/01.08.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2257

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2257

Дата на публикуване 03.08.2022 г.

===============================================

Заповед № 148/01.08.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2256

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2256

Дата на публикуване 03.08.2022 г.

===============================================

Заповед №120/17.06.2022 г. за класиране на кандидатите в проведения открит конкурс за обекти, съобразно предложената при провеждане на конкурса най-ниска цена, както следва за обекти №2243, №2244 и №2245

Дата на публикуване 17.06.2022 г.

===============================================
Протокол от Открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински гори за обекти 2243, 2244 и 2245

Дата на публикуване 16.06.2022 г.

===============================================
Заповед №114/31.05.2022 г. за класиране на кандидатите в проведения открит конкурс за обекти, съобразно предложената при провеждане на конкурса най-ниска цена, както следва за обекти №2238 и№2239
Дата на публикуване 31.05.2022 г.

===============================================
Протокол от Открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински гори за обекти 2238 и 2239

Дата на публикуване 30.05.2022 г.

===============================================
Заповед № 110/20.05.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2245

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2245

Дата на публикуване 20.05.2022 г.

===============================================

Заповед № 110/20.05.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2244

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2244

Дата на публикуване 20.05.2022 г.

===============================================

Заповед № 110/20.05.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2243

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2243

Дата на публикуване 20.05.2022 г.

===============================================
Заповед № 88/28.04.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2239

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2239

Дата на публикуване 29.04.2022 г.

===============================================

Заповед № 88/28.04.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2238

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2238

Дата на публикуване 29.04.2022 г.

===============================================
Заповед № 77/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2237

Заповед № 76/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2236

Заповед № 75/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2235

Заповед № 74/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2234

Заповед № 73/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2233

Заповед № 72/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2232

Заповед № 71/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2231

Заповед № 70/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2230

Заповед № 69/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2229

Заповед № 68/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2228

Дата на публикуване 21.04.2022 г.

===============================================
Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2237

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2236

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2235

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2234

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2233

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2232

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2231

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2230

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2229

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2228

Дата на публикуване 20.04.2022 г.

===============================================

Заповед № 67/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2227

Заповед № 66/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2226

Заповед № 65/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2225

Заповед № 64/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2224

Заповед № 63/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2223

Заповед № 62/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2222

Заповед № 61/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2221

Заповед № 60/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2220

Заповед № 59/20.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2219

Заповед № 58/19.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2218

Дата на публикуване 20.04.2022 г.

===============================================
Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2227

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2226

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2225

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2224

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2223

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2222

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2221

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2220

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2219

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2218

Дата на публикуване 19.04.2022 г.

===============================================

Заповед № 48/18.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2208

Заповед № 49/18.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2209

Заповед № 50/18.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2210

Заповед № 51/18.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2211

Заповед № 52/18.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2212

Заповед № 53/18.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2213

Заповед № 54/18.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2214

Заповед № 55/18.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2215

Заповед № 56/18.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2216

Заповед № 57/18.04.2022г. за обявяване класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-висока обявена цена за обект 2217

Дата на публикуване 19.04.2022 г.

===============================================
Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2217

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2216

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2215

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2214

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2213

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2212

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2211

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2210

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2209

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2208

Дата на публикуване 18.04.2022 г.

===============================================
Заповед № 42/23.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2237

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2237

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 23.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 41/23.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2236

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2236

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 23.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 40/23.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2235

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2235

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 23.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 39/23.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2234

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2234

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 23.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 38/23.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2233

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2233

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 23.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 37/23.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2232

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2232

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 23.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 36/23.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2231

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2231

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 23.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 35/23.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2230

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2230

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 23.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 34/23.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2229

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2229

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 23.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 33/23.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2228

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2228

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 23.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 32/22.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2227

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2227

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 22.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 31/22.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2226

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2226

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 22.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 30/22.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2225

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2225

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 22.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 29/22.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2224

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2224

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 22.03.2022 г.

===============================================
Заповед № 28/22.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2223

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2223

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 22.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 27/22.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2222

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2222

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 22.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 26/22.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2221

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2221

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 22.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 25/22.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2220

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2220

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 22.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 24/22.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2219

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2219

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 22.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 23/22.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2218

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2218

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 22.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 22/21.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2217

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2217

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 21/21.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2216

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2216

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 20/21.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2215

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2215

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 19/21.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2214

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2214

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 18/21.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2213

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2213

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 17/21.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2212

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2212

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 16/21.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2211

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2211

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 15/21.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2210

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2210

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 14/21.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2209

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2209

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

===============================================

Заповед № 13/21.03.2022 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за добив на дървесина за обект 2208

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2208

Решение № 238/17.04.2008 и решение №224/25.04.2012 г. на Общински съвет-Самоков

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

===============================================

Заповед №4/25.02.2022 г. за класиране от проведен открит конкурс на 23.02.2022 г.

Протокол от открит конкурс проведен на 23.02.2022 г.

Дата на публикуване 25.02.2022 г.

===============================================

Заповед № 2/04.02.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2207

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2207

Дата на публикуване 07.02.2022 г.

===============================================

Заповед № 2/04.02.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2206

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2206

Дата на публикуване 07.02.2022 г.

===============================================

Заповед № 2/04.02.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2205

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2205

Дата на публикуване 07.02.2022 г.

===============================================

Заповед № 2/04.02.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2204

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2204

Дата на публикуване 07.02.2022 г.

===============================================

Заповед № 2/04.02.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2203

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2203

Дата на публикуване 07.02.2022 г.

===============================================

Заповед № 2/04.02.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2202

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2202

Дата на публикуване 07.02.2022 г.

===============================================

Заповед № 2/04.02.2022 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2201

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2201

Дата на публикуване 07.02.2022 г.

===============================================

Годишeн план за ползване на дървесина за 2022 на ОП “Общиснко лесничейство” – Самоков

Дата на публикуване 10.01.2022 г.

===============================================

Заповед №121/28.07.2021 г. за класиране от проведен открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински гори за обекти 2135 и 2136

Дата на публикуване 29.07.2021

===============================================

Протокол от Открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински гори за обекти 2135 и 2136

Дата на публикуване 27.07.2021 г.

===============================================

Заповед № 119/05.07.2021 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2136

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2136

Дата на публикуване 05.07.2021 г.

===============================================

Заповед № 119/05.07.2021 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2135

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2135

Дата на публикуване 05.07.2021 г.

===============================================

Заповед №85/19.04.2020 г. за класиране за обект 2133

Заповед №84/19.04.2020 г. за класиране за обект 2132

Заповед №83/19.04.2020 г. за класиране за обект 2131

Заповед №82/19.04.2020 г. за класиране за обект 2130

Заповед №81/19.04.2020 г. за класиране за обект 2129

Заповед №80/19.04.2020 г. за класиране за обект 2128

Заповед №79/19.04.2020 г. за класиране за обект 2127

Заповед №78/19.04.2020 г. за класиране за обект 2126

Заповед №77/19.04.2020 г. за класиране за обект 2125

Заповед №75/19.04.2020 г. за класиране за обект 2124

Заповед №74/19.04.2020 г. за класиране за обект 2123

Заповед №73/19.04.2020 г. за класиране за обект 2122

Заповед №72/19.04.2020 г. за класиране за обект 2121

Заповед №71/19.04.2020 г. за класиране за обект 2120

Заповед №70/19.04.2020 г. за класиране за обект 2119

Заповед №69/19.04.2020 г. за класиране за обект 2118

Заповед №68/19.04.2020 г. за класиране за обект 2117

Заповед №67/19.04.2020 г. за класиране за обект 2116

Заповед №66/16.04.2020 г. за класиране за обект 2115

Заповед №65/16.04.2020 г. за класиране за обект 2114

Заповед №64/16.04.2020 г. за класиране за обект 2113

Заповед №63/16.04.2020 г. за класиране за обект 2112

Заповед №62/16.04.2020 г. за класиране за обект 2111

Заповед №61/16.04.2020 г. за класиране за обект 2110

Заповед №60/16.04.2020 г. за класиране за обект 2109

Заповед №59/16.04.2020 г. за класиране за обект 2108

Заповед №58/16.04.2020 г. за класиране за обект 2107

Дата на публикуване 20.04.2021 г.

===============================================

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2133

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2132

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2131

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2130

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2129

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2128

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2127

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2126

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2125

Дата на публикуване 15.04.2021 г.

===============================================

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2124

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2123

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2122

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2121

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2120

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2119

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2118

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2117

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2116

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2115

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2114

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2113

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2112

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2111

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2110

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2109

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2108

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори за обект 2107

Дата на публикуване 14.04.2021 г.

===============================================

Заповед № 52/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2133

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2133

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 51/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2132

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2132

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 50/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2131

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2131

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 49/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2130

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2130

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 48/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2129

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2129

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 47/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2128

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2128

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 46/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2127

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2127

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 45/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2126

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2126

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 44/15.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2125

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2125

Дата на публикуване 15.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 42/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2124

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2124

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 41/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2123

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2123

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 40/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2122

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2122

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 39/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2121

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2121

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 38/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2120

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2120

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 37/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2119

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2119

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 36/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2118

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2118

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 35/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2117

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2117

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 34/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2116

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2116

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 33/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2115

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2115

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 32/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2114

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2114

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 31/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2113

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2113

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 30/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2112

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2112

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 29/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2111

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2111

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 28/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2110

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2110

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 27/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2109

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2109

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 26/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2108

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2108

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 25/11.03.2021 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 2107

Решение №238 на Общински съвет

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2107

Дата на публикуване 12.03.2021 г.

===============================================

Заповед №16/01.03.2021 г. за класиране от проведен открит конкурс на 25.02.2021 г.

Дата на публикуване 01.03.2021

===============================================

Протокол от открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински гори проведен на 25.02.2021

Дата на публикуване 01.03.2021 г.

===============================================

Заповед № 9/08.02.2021 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2106

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2106

Дата на публикуване 08.02.2021 г.

===============================================

Заповед № 9/08.02.2021 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2105

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2105

Дата на публикуване 08.02.2021 г.

===============================================

Заповед № 9/08.02.2021 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2104

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2104

Дата на публикуване 08.02.2021 г.

===============================================

Заповед № 9/08.02.2021 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2103

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2103

Дата на публикуване 08.02.2021 г.

===============================================

Заповед № 9/08.02.2021 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2102

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2102

Дата на публикуване 08.02.2021 г.

===============================================

Заповед № 9/08.02.2021 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2101

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 2101

Дата на публикуване 08.02.2021 г.

===============================================

Годишeн план за ползване на дървесина за 2021 на ОП “Общиснко лесничейство” – Самоков

Дата на публикуване 07.01.2021 г.

===============================================