Oтчет на кмета на Община Самоков за изпълнение на програмата за управление в периода от 2019 до 2023 година | Община Самоков

Oтчет на кмета на Община Самоков за изпълнение на програмата за управление в периода от 2019 до 2023 година