График – Разписание на градска автобусна линия №1 | Община Самоков

График – Разписание на градска автобусна линия №1

ГРАФИК – РАЗПИСАНИЕ

на градска автобусна линия №1

Час на тръгване МАРШРУТ РАЗСТОЯНИЕ
08.45 кв.”Самоково”-Болница-сп.Автогара-Читалище-ул.”Отец Паисий”-ул.”Хр.Смирненски”-Стадиона 5
09.00 Стадиона- ул.”Хр.Смирненски”- ул.”Отец Паисий”- Читалище-Автогара-Болница-кв.”Самоково” 5
09.30 кв.”Самоково”- Болница- Автогара-„Ридо” 3.2
10.20 „Ридо”-ул.”България”-ул.”Проф.Васил Захариев”-ул-„България”-ул.”Търговска”-Читалище- сп.Автогара- Болница- кв.”Самоково” 5.2
10.35 кв.”Самоково”- Болница- сп.Автогара-Читалище-ул.”Отец Паисий”-ул.”Хр.Смирненски”-Стадиона 5
11.00 Стадиона- ул.”Хр.Смирненски”- ул.”Отец Паисий”-Читалище- сп.Автогара-Болница-„Самоково” 5
13.45 кв.”Самоково”-Болница-сп. Автогара-Читалище-ул.”Отец Паисий”-ул.”Хр.Смирненски”-Стадиона 5
14.00 Стадиона- ул.”Хр.Смирненски”- ул.”Отец Паисий”- Читалище-сп.Автогара-Болница-кв.”Самоково” 5
14.30 кв.”Самоково”- Болница- сп.Автогара-читалище-„Ридо” 3.2
15.20 „Ридо”-ул.”България”-ул.”Проф.Васил Захариев”-ул-„България”-ул.”Търговска”-Читалище- сп.Автогара- Болница- кв.”Самоково” 5.2
15.35 кв.”Самоково”- Болница- сп.Автогара-Читалище-ул.”Отец Паисий”-ул.”Хр.Смирненски”-Стадиона 5
16.00 Стадиона- ул.”Хр.Смирненски”- ул.”Отец Паисий”-Читалище- сп.Автогара-Болница-„Самоково” 5

Забележка: Разписанието  се изпълнява от понеделник до събота