Документи удостоверяващи правото на престой в зоните за платено почасово паркиране. | Община Самоков

Документи удостоверяващи правото на престой в зоните за платено почасово паркиране.

Документът, удостоверяващ правото на престой в зоните за платено почасово паркиране, може да бъде:

  1. Билет закупен от паркинг автомат, с маркиран период на валидност, съответстващ на плащането за 1, 2, 3 или 6 часа;
  2. Талон, закупен от служител, обслужващ синята зона.
  3. Съобщение, чрез SMS – таксуване;
  4. Пропуск, издаден на физически лица с постоянен или настоящ адрес в “Синя зона”;
  5. Пропуск “Синя зона – Служебен абонамент” за предплатено паркиране за определен период;
  6. Служебен пропуск /за служебни коли/;
  7. Карта за преференциално паркиране на МПС, управлявани или превозващи лица с увреждания;
  8. Карта за паркиране на електрически автомобили;

При паркиране на автомобил в “синя зона”, водачът е длъжен да постави документа по чл.25 от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила така, че да се вижда добре отвън.