Графична база | Община Самоков

Графична база

По инициатива на Съюза на българските художници и с активната протекция на самоковския художник–график Зафир Йончев, през април 1973 година, се създава графична база – Самоков. Никак не е случаен фактът, че точно Самоков предоставя своето любезно домакинство за една толкова специфична, интересна и уникална дейност. Богатото културно наследство на Самоковската иконописна школа от само себе си предполага продължение на традициите в областта на художественото творчество.

Графичната база се помещава в една от интересните възрожденски самоковски къщи – Есовата и благодарение на този факт тази къща е запазила автентичния си вид до днес.

Дейността на графичната база и постоянно действащия към нея уъркшоп е насочена в следните направления:

  • реализиране на графични произведения при гарантирани високо професионални и тясно специализирани печатарски услуги;
  • провеждане на демонстрации, представяния, обучение;
  • създаване на архив от графики;
  • изложбена дейност;
  • осъществяване на обмен с други графични центрове в страната и чужбина; международно сътрудничество.

В списъка на международните контакти на графична база Самоков са:

  • Френската асосиация за изкуство “Арт Диалог” – Париж;
  • Център за литография “Тамаринд” – САЩ;
  • Съвместна работа с чуждестранни художници от Япония, САЩ, Европа.

От 2000 година графичната база работи по проект, финансиран от швейцарската фондация за култура “Про Хелвеция”.

В графичната база са създадени условия за пълноценна работа и пребиваване. Комбинация от хотелска част и работни помещения позволява непрекъснат творчески процес. Модернизирането на материалната база и наличието на съвременна техника осигуряват възможност за печат на литография, метални техники, гравюра дърво, линорез на високо професионално ниво. Базата е снабдена със специализирани графични материали и разполага с разнообразни пещатачи машини.