Голямата чешма | Община Самоков

Голямата чешма

Голямата чешма, или както още е наричана Чешмата с обицата се намира близо до центъра на Самоков. Според историческите данни, които съществуват, тя е построена в средата на XVII век. Изградена е в мавритански стил от различни по обем каменни блокове. От четирите й страни има чучури, за които турският пътешественик Евелия Челеби пише, че били “… дебели колкото човешка ръка…” Той съобщава в един от пътеписите си, че чешмата била направена по поръка на емина на султанската кухня Мехмед ефенди “…на лично място на чаршията…”.