Здравеопазване | Община Самоков

Здравеопазване

ОСК24-ЕО-С-21_17-06-2024__банер - 26 юни, дрога_page-0001

ОСК24-ЕО-С-21_17-06-2024__здравно-информационен материал_page-0001

ОСК24-ЕО-С-21_17-06-2024__здравно-информационен материал_page-0002

************************************************************************************************

РЗИ-СОФИЙСКА ОБЛАСТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНО  ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТЯ  ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г.

“ НУЛЕВАТА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ФЕНОМЕНА  ШОФИРАНЕ СЛЕД   УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ“

Партньорство със СУ „Никола. Велчев“ и

СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков

Успешната превенция на факторите на риска за пътно-транспортните произшествия, чрез процеса на мотивиране за отговорно и безопасно поведение на пътя от детето до хората от третата възраст в областта, са  залегнали в плана за дейностите на РЗИ-Софийска област за 2024 г.

1

/Д-р В. /Алексиева, ст. експерт в  отдел „ПБПЗ“, РЗИ-СО/

Медицинският аспект за ограничаването и недопускането на злоупотребата с алкохол, водеща  и до хронични незаразни болести и увреждания, представлява генерална цел и инструмент за постигане на положителни здравни ефекти сред общността и рисковите групи. В тази връзка, общественото здраве е постижима положителна алтернатива, основана на солидарните усилия на отговорните институции. Инспекцията си партнира с общински администрации, пътна  полиция, РУО, БЧК, пенсионерски клубове, регионалните масмедии, сдружения, автомобилни школи, медицински  специалисти от детските и училищни здравни кабинети, педагози, медиатори. Оценката на здравните ползи зависи и от ефекта на съвременните дигитални средства  за оформяне на общественото мнение, на база възгледите на хората в това отношение.

На 14. 02.2024 г. “ Денят на лозаря – Трифон Зарезан“, в библиотеката на  Националния център за опазване на общественото здраве и анализи (НЦОЗА) по инициатива  на експерти от РЗИ – София област, се  проведе среща – дискусия с гимназисти и техните преподаватели от спортно училище „Никола Велчев“, гр. Самоков.

Експерти от НЦОЗА и Инспекцията представиха две видеопрезентации: „Алкохолът – рисков фактор за здравето“ и „Поведение, създаващо конфликти на пътя.“, в които освен върху труда и любовта на българите към лозата, гроздето и виното,  се подчерта осъзнатия избор на здравословен стил в ежедневието и на празник, чрез отговорно поведение на пътя.

След експеримента с „Алкоочилата“ на РЗИ-Софийска област, се състоя непринудена дискусия. Мненията на участниците в разговора  се  обединиха  около  извода,  че

„Не е укорително да не познаваш здравните рискове, вредно е да не искаш да ги узнаеш !“, защото   шофирането  след употреба на алкохол винаги може да бъде отхвърлено предварително или с намесата на околните. Те споделиха примери от транспортни инциденти с водачи и пешеходци, на които са чужди правилата, дисциплината и регламентите, характерни за спортния дух на възпитаниците от тяхното училище. Предложиха слоганите:„Животът е с предимство, той не е резервна част!“,  „Проявените внимание и отговорност са съзидателна мобилност.“, „Не използвай смартфон в колата и на пешеходната пътека!“  „Няма смисъл от излишните рискове, гонките и дрифтирането“.„Използвай тел. 112 при необходимост!

2 3

По повод  нашумелия  случай  с Катрин Йорданова, „Мис Силикон“ или  по-скоро  „Мис Кокаин“ за опасно, арогантно и животозастрашаващо  шофиране,  тя получи определението „комплексирана  фалшива  героиня“, която със стила и съдържанието си не е пример за подражание, защото   освен   за себе си е заплаха и за останалите участници в пътния трафик. Положителната развръзка в подобни случаи е осведомеността за възможността да се сезира прокуратурата  /както е реагирала „Българската асоциация на пострадали от катастрофи“  и нейният ръководител/.

Дейност на младежката секция на БЧК  към СУ „Отец Паисий“, гр. Самоков по оказване на първа помощ

 

Интерес предизвика предложения от експертите подход „обучение на връстници от връстници“ по темата, на който присъстващите откликнаха за съвместни изяви с техни съученици от иновативното СУ „Отец Паисий“, с подкрепата на медицинската сестра и ръководствата на двете училищата. Инспекцията се ангажира да осигури допълване на тематичната ученическа „дигиталната раничка“ с филма на Христо Порязов и БАПК, по действителен случай „Защо аз?“ и подбрани  линковете за спазване на правилата за движение,  https://www.youtube.com/watch?v=e9THVU0bLdA; https://www.youtube.com/watch?v=c04swAkDrWk; https://www.youtube.com/watch?v=QEJHKpBQrFc;                     https://www.youtube.com/watch?v=DwMzzQn_nOY.;

Домакините поощриха гостите с материалите „Наръчник за първа помощ при спешни състояния“, издание на РЗИ-СО, календари, значки и светлоотразяващи ключодържатели, листовки и химикалки от НЦОЗА.

                                                                                                            

4  5

 

Демонстрация с „Алкоочилата на РЗИ-СО“

За периода 14-23.02.2024 г. последва бърза реакция, от страна на двете училища, с анансиране  презентациите на НЦОЗА и Инспекцията сред всички ученици от горен етап и изработване на клипа https://www.youtube.com/watch?v=rufORNnqgro   от учениците на СУ „Отец Паисий“, за въздействието на алкоочилата. Проведоха се демонстрации по оказване на първа помощ при спешни ситуации от ентусиастите към младежката секция по БЧК от същото училище,  под ръководството на д-р Москова от  МБАЛ „Самоков“ ЕООД. Добрата практика бе представена пред състава на  Областната комисия по безопасност на движението по пътищата към Областния управител на Софийска област на първото й заседание на 27.02.2024 г.

6 7

/Изготвил:д-р В. Алексиева, ст. експерт отд. „Профилатика на болестите и промоция на здравето“, РЗИ-СО./

************************************************************************************************

9f5675c7698fb7adef120b0b1a9b8dd2-0

9f5675c7698fb7adef120b0b1a9b8dd2-1

9f5675c7698fb7adef120b0b1a9b8dd2-2

********************************************************************************

tuitun

От 1977 год. в САЩ всеки трети четвъртък на месец ноември по инициатива на Американската общност за борба с рака се организира кампания срещу тютюнопушенето. Това е кампания, която дава възможност на милиони американци да се откажат от пушенето като вреден навик поне за един ден, а понякога и завинаги. Идеята впоследствие прераства в Национален ден без тютюнопушене и се чества официално от страни на Международния съюз за борба с рака, както и в България като МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ.

 

Електронните цигари са устройства, които работят на батерии. Чрез тях пушачът вдишва никотина под формата на изпарения. Срещат се и под наименованието “електронна система за доставяне на никотин” (ENDS – терминът включва и изпарителни устройства, известни още като вейп, електронни наргилета, електронни лули и цигари. Те загряват течност, за да я превърнат в изпарения, които се вдишват. Изпаренията приличат на пара, но не съдържат вода. Течността се състои от веществата пропилен гликол и/или глицерин, които се предлагат в различни аромати и с различно никотиново съдържание, в зависимост от предпочитанията на потребителя. За разлика от стандартните цигари, тези устройства не съдържат тютюн.

 

ДОКОЛКО БЕЗОПАСНИ СА ЕЛЕКТРОННИТЕ ЦИГАРИ?

Съществуват много препятствия пред проучването на безопасността на електронните цигари, тъй като има разлики между отделните устройства и начина, по който ги използват хората. Друг фактор е, че на пазара непрекъснато излизат нови устройства и електронните цигари като такива непрестанно се изменят – понастоящем се предлагат стотици различни марки устройства и хиляди различни аромати.

Тъй като това са относително нови изделия, не съществуват дългосрочни проучвания, които да разглеждат въздействието им върху живота на хората. Може да изминат от 30 до 50 години, преди да се проявят заболяванията, причинени от тютюнопушене, а електронните цигари са в широка употреба едва от началото на 21-ви век.

Като алтернатива на цигарите все по-голяма популярност придобиват продуктите, съдържащи никотин, като например електронните цигари и продуктите, които нагряват тютюна, но не го изгарят.

Множество проучвания разглеждат краткосрочното въздействие на електронните цигари върху здравословното състояние. При тях са открити токсични и канцерогенни вещества в изпаренията. Тези вещества обичайно са в по-малка концентрация при електронните цигари спрямо обикновените цигари, но това не винаги е така. Налице са доказателства, че клетките от организма, изложени на тези изпарения, се повреждат и преустановяват функциите си, както и че съществува връзка между тези изпарения и повишен риск от развиване на възпалителни процеси и инфекции на белите дробове. При възпаление на белите дробове симптомите могат да са затруднено дишане, задух и суха кашлица.

Проучвания при здрави хора, които ползват електронни цигари, разкриват наличие на раздразнения на дихателните пътища и признаци на бронхит. По-мащабни проучвания разкриват също, че хората, които употребяват електронни цигари, съобщават за симптоми на белодробни заболявания по-често, отколкото тези, които никога не са употребявали такива изделия.

При почти всички независими проучвания са се наблюдавали отрицателни последствия за здравето при употребата на електронни цигари, а наличните към момента факти сочат, че тези последствия ще имат и дългосрочен ефект и ще са предпоставка за развиването на различни заболявания.

 

ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, ИЗИСКВАЩИ НАГРЯВАНЕ, А НЕ ИЗГАРЯНЕ

Тютюневите изделия, изискващи нагряване, а не изгаряне, наричани още “бездимни тютюневи изделия”, са електронни устройства. За разлика от електронните цигари обаче, те съдържат тютюн. Тютюнът се нагрява до висока температура, но не се запалва, а създава „пушек“, който се вдишва. Тези изделия съдържат никотин и добавки, като често се предлагат с различни аромати.

Към момента няма доказателства, че тези изделия са по-безопасни от обикновените цигари – в тях са открити над 20 вредни вещества в концентрации, които са по-високи от тези в цигарения дим, а излагането на тези вещества е по-интензивно, отколкото при електронните цигари. Има известни доказателства, че при изделията, които нагряват, а не изгарят тютюна, присъстват и нови вещества, които липсват в обикновените цигари. Възможно е тези вещества да са токсични и вредни за здравето. Изследванията при хора и животни предполагат, че тези изделия увреждат белите дробове. Също така проучванията демонстрират, че белодробната функция и белодробното възпаление нямат подобрение при пушачите, които са преминали към изделия с нагряване на тютюна.

Тези изделия също варират значително в зависимост от марката, като съществуват доказателства, че токсичните вещества, присъстващи в изпаренията, могат да причинят ракови заболявания. Няма доказателства в подкрепа на тезата, че пушачите преминават от обикновени цигари само към употреба на тютюневи изделия, изискващи нагряване, а не изгаряне. Към момента няма достатъчно доказателства дали пасивното излагане на тези изделия вреди на здравето. www.europeanlung.org 5 Електронни цигари, тютюневи изделия, изискващи нагряване, а не изгаряне, и бездимни тютюневи изделия наличие на канцерогенни вещества.

ВРЕДЯТ ЛИ ЕЛЕКТРОННИТЕ ЦИГАРИ НА ДРУГИТЕ?

Все още не е ясно дали изпаренията от електронните цигари могат да навредят на близкостоящи хора. Това явление е известно като “пасивно излагане” и най-вероятно вреди много по-малко в сравнение с пасивното излагане на обикновен цигарен дим. Ограничените резултати от проучванията, с които разполагаме, обаче сочат, че може да има известен риск, особено за уязвими лица. Към тях спадат възрастните хора, бременните жени или тези, които вече имат белодробно заболяване. Освен че съществува опасност от излагане на изпаренията, устройствата могат да причинят наранявания, ако избухнат или се запалят внезапно. Поради това към момента не могат да бъдат изведени заключения относно нивото на вреда, причинявана от електронните цигари.

ЕЛЕКТРОННИТЕ ЦИГАРИ ПОМАГАТ ЛИ НА ПУШАЧИТЕ ДА СЕ ОТКАЖАТ ОТ ПУШЕНЕТО?

Пушачите често използват електронни цигари в опит да се откажат от тютюнопушенето и ги закупуват като продукт от търговската мрежа. В някои държави се обсъжда дали електронните цигари да се предлагат като терапевтичен план подобно на другите методи за отказване от пушенето.

В повече от 40 държави обаче продажбата на електронни цигари е забранена.

Стандартните методи за отказване от пушенето, като например никотиновите лепенки и дъвки, обичайно се предлагат в аптеките, където пушачът може да се консултира с фармацевт. Използваните в медицината методи за отказване от тютюнопушенето се регулират като медицински продукти и никотиновото съдържание в тях се контролира. Пушачите могат да получат и направление за терапия при психолог, който да им помага в усилията да надвият пристрастяването си.

Електронните цигари се предлагат в търговските магазини и ако изберат този метод, пушачите обичайно няма да имат достъп до по-обширни терапевтични решения, които да им помогнат да откажат цигарите.

Никотиновото съдържание в електронните цигари варира значително в зависимост от продукта и не подлежи на контрол от държавните органи.

 

НЯМА МАРКА ЕЛЕКТРОННИ ЦИГАРИ, КОЯТО ДА Е ОДОБРЕН МЕТОД

ЗА СПИРАНЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО!

 

Проучвания сочат, че повечето възрастни пушачи купуват електронни цигари с идеята да се откажат от тютюнопушенето, но мнозинството просто продължават да използват тютюневите изделия в комбинация с електронните цигари.

Има все повече факти в подкрепа на тезата, че комбинираната употреба на електронни и обикновени цигари е по-вредна от стандартното тютюнопушене. Липсват доказателства, които да демонстрират дали електронните цигари могат да бъдат ефективно помощно средство за отказ от тютюнопушенето.

Счита се, че употребата им води до пристъпване към тютюнопушене при децата и младите хора, тъй като стават по-склонни да пробват и тютюневи изделия след електронните цигари. Според проучвания в САЩ и някои държави в Европейския съюз употребата на електронни цигари при младите хора расте. За периода от 2011 г. до 2018 г. в САЩ тя е нараснала от 1,5% на 20,8%.

Източник: www.europeanlung.org

РЗИ – Софийска област

Дирекция „Обществено здраве“

Отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето

*************************************************************************************

diabet

Всяка година на 14-ти ноември се отбелязва Световния ден на захарния диабет, честван от 1991 г. под егидата на Световната здравна организация /СЗО/. През 2007 г. е официално признат и от ООН. Датата е свързана с рожденият ден на Фредерик Бантинг. Той заедно с Чарл Бест през 1921 г. изолират инсулина от панкреаса. Названието идва от латинската дума “insula”, означащо остров. Първата инжекция инсулин е направена през януари 1922 г. на 14-годишен пациент, който живее с инсулин още 14 години. Първоначало са използвани свински или говежди инсулин, давали чести нежелани реакции. В последните десетилетия се прилагат само човешки инсулини.

Логото на Световния ден за борба с диабета е кръг, символизиращ живота и здравето, а синият цвят отразява небето, еднакво за всички нации. Кръгът отразява обединението на световната диабетна общност в отговор на диабетната пандемия.

В България има над 500 000 души, диагностицирани със захарен диабет, като над  220 000 души от тях са в преддиабетно състояние. 18 души всеки ден умират от усложнения на диабета – най-честите са сърдечно-съдови или бъбречни.

Съществуват два основни типа захарен диабет – Тип 1 и Тип 2. При децата по-типичен е   Тип 1, а при възрастните се развива предимно Тип 2 диабет.

РИСКОВИ ФАКТОРИ

 • Наднормено тегло;
 • Наличие на първостепенни родственици, страдащи от същото заболяване;
 • Нездравословно хранене;
 • Намалена физическа активност;
 • Стресът в ежедневието.

ПРЕВЕНЦИЯ НА ДИАБЕТА

През последните години се набляга силно върху предотвратяването му, като се работи върху основните рискови фактори:

 • Заседнал начин на живот;
 • Нездравословно хранене;
 • Контрол на кръвната захар – забавя процеса още на ниво предиабет.

За поставяне на ДИАГНОЗА и контрол на захарния диабет се измерва и ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН (HbA1C) – показател за контрола на захарния диабет през последните 3 месеца. Доказано е, че подобреният гликемичен контрол намалява риска от развитие на усложнения и увеличава продължителността на живота.

СИМПТОМИТЕ

Задължително е да се посети ендокринолог при следните симптоми:

 • Непрестанна силна жажда;
 • Често уриниране;
 • Силно чувство на глад;
 • Чести инфекции в устата, уринарния тракт и по кожата;
 • Необяснима обща слабост;
 • Рязко спадане на тегло.

При голяма част от хората с диабет тип 2 липсват признаци на заболяването и то се открива случайно при провеждане на изследвания по друг повод. Последствията и усложненията от диабета могат да бъдат много тежки и с висока цена както за отделната личност, така и за цялото общество.

Основен проблем са развиващите се късни усложнения на болестта, които могат да доведат до:

 • Слепота;
 • Хронична бъбречна недостатъчност и хемодиализа;
 • Ампутации на крайници;
 • Съдови усложнения – исхемична болест на сърцето, миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, мозъчно-съдова болест.

РЕДОВНИЯТ САМОКОНТРОЛ НАМАЛЯВА УСЛОЖНЕНИЯТА ОТ ДИАБЕТА С 35%  

Особено важни са:

 • Профилактичните прегледи при ендокринолог – при пациенти с диагностицирано заболяване периодични прегледи най-малко веднъж на 6 месеца;
 • Редовно измерване на нивото на кръвната захар – с глюкомер или в лаборатория;
 • Изследване на нивото на липидите;
 • Лечението на заболяването е комплексно и включва както контрол на нивото на кръвната захар, така и на другите съпътстващи диабета рискови фактори – артериална хипертония, дислипидемия, затлъстяване;
 • Както за диабет от Тип 1, така и за диабет от Тип 2 е необходимо специалист да установи хранителен режим с прецизиране на качеството, количеството и съдържанието на въглехидрати и мазнини.
 • Назначава се и ежедневен двигателен режим – Международната диабетна федерация препоръчва поне 30 минути умерена физическа активност – бързо ходене, плуване, каране на колело, танци през повечето дни от седмицата. Редовно ходене поне 30 минути дневно снижава риска от диабет с 35-40%.

ИЗСЛЕДВАНИЯ КАТЕГОРИЧНО СОЧАТ –  ПРОМЯНА В НАЧИНА НА ЖИВОТ

 СНИЖАВА РИСКА ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ С 58%!

РЗИ – Софийска област

Дирекция „Обществено здраве“

Отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето”

******************************************************************************************

10 СЕПТЕМВРИ – СВЕТОВЕНДЕН ЗА СУИЦИДОПРЕВЕНЦИЯ

Инициативатаза честванена10 септември катоСветовен ден за предотвратяванена самоубийствата – суицидопревенция (от лат. Suicidium – самоубийство), е на Международната организация за превенцияна самоубийствата (IASP), основана през 1960г. от проф. Ервин Рингел ид-р Норман Фарбероу. В сътрудничество със Световната здравна организация /СЗО/ 10 септември се отбелязваот 2003 година.

„СЪЗДАВАНЕ НА НАДЕЖДА ЧРЕЗ ДЕЙСТВИЕ“ е тригодишната тема за Световния ден за предотвратяване на самоубийствата от 2021 до 2023 г. Тази тема напомня, че има алтернатива на самоубийството и има за цел да вдъхне увереност във всички нас.

Като създаваме надежда чрез действие, можем да сигнализираме на хората, изпитващи суицидни мисли, че има надежда и че ни е грижа и искаме да ги подкрепим. Това също предполага, че нашите действия, без значение колко големи или малки са, могат да дадат надежда на тези, които се борят. И накрая, подчертава значението на превенцията на самоубийствата като приоритетна програма за обществено здраве – се отбелязва отНационалния център по обществено здраве и анализи впроекта„Подобрени услуги за психично здраве“.

 

ЧЕСТОТАТА НА СУИЦИДНО ПОВЕДЕНИЕ Е ПО-ВИСОКА ПРИ ХОРА, СТРАДАЩИ ОТ:

 • Депресия;
 • Повишена тревожност;
 • Злоупотреба с алкохол и наркотици;
 • Млади хора с нарушено хранително поведение /булимия невроза, анорексия невроза и др./. Суицидниятрискпри тях е около 20 пъти по-висок в сравнение с общата популация юноши;
 • Психотично разстройство, предшестващо суицидния опит.

 

РИСКОВИ ГРУПИ

 • Лица с депресия, зависимост или друго психическо разстройство;
 • Лица с тежки соматични заболявания;
 • Ученици от 10 до 18 години;
 • Служители на МВР и МО;
 • Жертви на насилие;
 • Безработни мъже и жени от 25 до 50 години;
 • Възрастни и самотни хора.

 

ТРЕВОЖНИ СИГНАЛИ В ПОВЕДЕНИЕТО НА ПОДРАСТВАЩИ И ЮНОШИ

Всяка неочаквана и драматична промяна, влияеща върху поведението на подрастващия или детето, всяко внезапно и значително изменение в успеваемостта, посещенията в училище или поведението, следва да се приемат сериозно. Към тях се отнасят:

 • Загуба на интерес към традиционни дейности;
 • Внезапен спад в нивото на успеваемост;
 • Необичайно снижение на активността, безволие, апатия;
 • Влошаване поведението в училище, нарушения на дисциплината;
 • Необясними или чести напускания на дома, пропускане на занятия;
 • Увеличаване употребата на алкохол, наркотици, тютюнопушене;
 • Инциденти, водещи до използване на правоохранителните органи, участие в конфликти и видим хаос в живота.

Изброените признаци са характерни за учащите се, които видимо преживяват психологически или социален стрес. Именно при тях е възможно да възникнат мисли за самоубийство, които са способни да доведат до суицидни действия.

 

АКО УЧИТЕЛ ИЛИ УЧИЛИЩНИЯТ ПСИХОЛОГ ЗАБЕЛЕЖАТ НЯКОЙ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ПРИЗНАЦИ, СЛЕДВА НЕЗАБАВНО ДА БЪДАТ ВЗЕТИ МЕРКИ ЗА СУИЦИДНА ПРЕВЕНЦИЯ, ВКЛЮЧВАЩА ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА УЧЕНИКА.

 

ДЕПРЕСИЯТА

Съчетанието между симптомите на депресия и проявите на асоциално поведение се описват като най-чест предвестник на самоубийствата при подрастващите. Множество изследвания показват, че приблизително при всяко трето-четвърто лице, което прибягва към самоубийство, енаблюдаван най-малко един от симптомите на депресия, а при много от случаите симптомите са повече и много ясно изразени.

Момичетата в състояние на депресия обикновено се затварят в себе си, стават мълчаливи, тъжни и пасивни. За разлика от тях, момчетата често проявяват склонност към разрушително и агресивно поведение.

 

ТРЕВОЖНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА

Изследванията показват достоверна и много ясна корелация между тревожните разстройства и суицидните опити при мъжете. При жените тази връзка е по-слабо изразена.

Тревожността като личностна черта (друг вид тревожност е ситуативната – предизвикана от конкретна външна причина) е относително независима от депресията – тя повишава значително риска от суицидно поведение. Поради тази причина при подрастващите риска от суицид следва да се оценява тясно обвързан с тревожността им. При младите хора с тревожни мисли често се наблюдават психосоматични симптоми:

 • Главоболие;
 • Стомашниразстройства;
 • Внезапни силни болки в краката (ставите) или гърдите;
 • Кожнипроблеми;
 • Алергичниреакции.

 

ПРЕВЕНЦИЯ НА СУИЦИДНИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОДРАСТВАЩИ

 • Установяване на детето или подрастващия дали е преживял стрес и/или е предразположен към повишен суициден риск С тест за установяване ниво на тревожност – ситуативна и личностна, може да служи като индикатор на степента му;
 • Осигуряване на психологическото благополучие на училищния персонал– обстановкатав работата им  може да бъде психологически неблагоприятна, да носи в себе си заряд агресия, дори насилие. Това налага необходимостта от информационни материали и обучения, помагащи им да се ориентират в ситуацията и да приложат адекватни способи за отреагиране на психическото напрежение или на възможна психическа дисфункция у себе си, при колега или  ученик;
 • Положителната самооценка и чувство за собствено достойнство помагат на децата и подрастващите да избегнат емоционалните проблеми в училище – тест за измерване на самооценката може да бъде ползван като индикатор за риск;
 • Децата и подрастващите трябва да бъдат учени на сериозно отношение към своите чувства и да бъдат поощрявани към искрено споделяне на преживяванията си с родителите и с    другите значими възрастни;
 • Изключителноважно е педагогът, учителят, родителят да умеят да водятдоверителен разговор с подрастващия по време на  кризата, като диалогът трябва да съответства на ситуацията. Той предполага признание преди всичко на самоценността на детето, на неговите потребности и изключва т. нар. дидактически подход (от позиция на по-старшия, по-възрастния).

 

 

 

Линк към сайта на Регионална здравна инспекция – Софийска област

26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества

ПРЕВЕНЦИЯ НА  УПОТРЕБАТА

НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

ПРЕВЕНЦИЯТА Е АКТИВЕН ПРОЦЕС, КОЙТО ВКЛЮЧВА:

 • Повишаване на информираността у младите хора и техните родители, както и на широката общественост за влиянието на различните видове психоактивни вещества и опасностите за живота и здравето на употребяващите;
 • Създаване на условия и подпомагане на изграждането на индивидуални и групови познания и умения, чрез които да се противостои на предлагането на легални и нелегални психоактивни вещества;
 • Подпомагане на младите хора да приспособят своето поведение, своите възможности и нагласи към въздействията на средата – например към социални норми, във взаимодействието с връстници, към условията на живот, за намаляване и преустановяване на рисковите поведения, свързани с наркотичните вещества.

ЦЕЛИ НА ПРЕВЕНЦИЯТА

 • Да се предотврати употребата на наркотични вещества;
 • Да се забави започването;
 • Да се намали употребата;
 • Да се предотврати ескалация на проблемна употреба.

ВИДОВЕ  ПРЕВАНТИВНИ ПОДХОДИ

 • Превенция на средата;
 • Обща (универсална) превенция;
 • Селективна превенция;
 • Индикативна (по индикации) превенция.

ПРЕВЕНЦИЯ НА СРЕДАТА

 • Обхваща общества или социални среди и групи;
 • Насочена е към социалните норми и практики – например към създаване на общински или училищни нормативни документи, правила и контрол, за ограничаване употребата на алкохол, тютюневи изделия, както и на забранени от закона вещества;
 • Целта е промяна в непосредствената културна, социална и икономическа среда, в която децата и младите хора правят своя избор по отношение на употребата на наркотици.

Употребата на наркотици не е единствено и само вследствие на биологически и психологически особености. Върху избора влияят комплекс от фактори на средата:

 • Семейство и родители;
 • Връстници;
 • Училищна среда и психологически климат;
 • Контекстуални фактори – какво се очаква и приема в общностите, в които живеят децата и младите хора;
 • Норми, закони и правила на социалната среда;
 • Рекламни послания;
 • Наличие и лесен достъп до алкохол, тютюн/цигари и наркотици. Пример: целенасочена политика, свързана с употребата на наркотици в населеното място, общината, учебните заведения.

ОБЩА ПРЕВЕНЦИЯ

 • Насочена е към общото население или към определени целеви групи – например ученици, квартал, населено място и пр.;
 • Всички членове споделят един и същ общ риск от употребата на наркотици, въпреки че този риск може да варира между отделните индивиди;
 • Цели да предотврати или да забави настъпването на употребата на наркотици чрез осигуряване на всички необходими умения и информация;
 • Програмите се прилагат без предварителен скрининг за риск от употреба. Пример: Училищни програми „Умения за живот“.

Обща превенция в училище:

 • Разработване на програми за подобряване на комуникативните умения чрез прилагане на групови тренинги и интерактивни игри;
 • Отбелязване на подходящи за възрастта международни дни, училищни празници;
 • Предлагане на алтернативни занимания – клубове по интереси;
 • Повишаване на уменията за справяне с конфликти стрес и техните последствия;
 • Коригиране на неблагоприятни представи относно употребата на наркотици – например, че употребата на марихуана не води до зависимост и няма здравни последици.

Обща превенция в семейството:

 • Изграждане на силни връзки със семейството;
 • Родителско напътствие, ясни правила за държане в семейството и въвличане на родителите в живота на децата;
 • Успех в представянето в училище;
 • Силни връзки между семейството и различни социални институции като училището и други организации;
 • Приемане и обвързване на родителското отношение с конвенционалните норми относно употребата на дроги.

 

СЕЛЕКТИВНА ПРЕВЕНЦИЯ

 • Насочена е към специфични групи от населението с високи нива на уязвимост по отношение на употребата на наркотични вещества – маргинализирани групи, младежи от бедни райони/квартали, малолетни закононарушители, отпаднали от училище ученици;
 • Рискът по отношение на употребата на наркотици е значително по-висок от средния – в близкото бъдеще или през живота.
 • Рисковите групи: освен насочването на вниманието към тях, следва да се увеличи делът на подобни интервенции в общата съвкупност от превантивни дейности. Работата с тези групи е една от най-трудните, тъй като индивидуалният риск не може да бъде преценен, както при индикативната превенция.
 • ПРИМЕР: Програми за работа с малолетни и непълнолетни правонарушители, създаване на специализирани социални и психологически услуги.

ИНДИКАТИВНА ПРЕВЕНЦИЯ

 • Идентифицира и насочва към индивиди, за които има ясни индикатори, които показват висока степен на индивидуален риск от развитие на зависимост към наркотици в бъдеще или индивиди, които показват ранни признаци на проблемна употреба на наркотици;
 • Целта на индикативната превенция не е непременно да предотврати започването на употреба на наркотици, а да предотврати (бързото) развитие на зависимост, да намали честотата на употреба или да попречи на преминаването към по-вредни форми на употреба (напр. инжектиране).

 

ЛИЧНОСТНИ ОСОБЕНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЛОУПОТРЕБАТА
И  ЗАВИСИМОСТТА ОТ ВЕЩЕСТВА ПРИ ЮНОШИ

 

 • Търсенето на новости и търсенето на усещания;
 • Емоционалното безпокойство;
 • Негативните емоции;
 • Проявите на агресивност;
 • Депресивните симптоми;
 • Тревожността;
 • Ниската самооценка;
 • Проявите на рискови поведения;
 • Проявите на атипичност – например артистични наклонности, които се неглижират.

 

ПЕРИОДИ НА НАЙ-ВИСОК РИСК ОТ УПОТРЕБА НА ДРОГИ

 

По данни на Национален фокусен център за наркотици и наркомании НАЙ-ЧЕСТО УПОТРЕБАТА НА ДРОГИ ЗАПОЧВА НА 12-13 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, отначало със скритата употреба на разрешени вещества (тютюн, алкохол и инхаланти), а след това се преминава към употреба на неразрешени дроги, като марихуаната обикновено е първата от тях. Тази последователност – от тютюн и алкохол към марихуана и след това към твърди дроги, се доказва в много дългосрочни международни изследвания.

С най-висок риск са ПРЕХОДИТЕ ОТ ЕДИН ПЕРИОД КЪМ ДРУГ:

 • Първият сериозен преход за децата е излизането от защитената семейна среда и влизането в училище;
 • Следващите рискови преходи са преминаването от началното в основното училище и след това в средното училище. Тогава те се сблъскват с различни, социални, психологични и образователни предизвикателства, когато могат да ги доведат до употреба на алкохол, цигари и други дроги;
 • Следващите преходи, свързани с постъпването във ВУЗ, на работа или женитбата, също са свързани с нов риск от употреба на психоактивни вещества;
 • Превантивните програми е необходимо да осигуряват подкрепа на всяка степен от развитието.

РЗИ – Софийска област

Дирекция „Обществено здраве“

Отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето”

***************************************************************************************

31 май – световен ден без тютюнопушене 

Цигарите са основен рисков фактор за възникване на голяма част от социално значимите заболявания – онкологични, сърдечно-съдови и белодробни. В тях се съдържат над 8000 вредни вещества. Някои от тях са токсични, други – канцерогенни, а трети, като кадмият, влияят зле на репродуктивната система. Рискът за непушач да заболее от рак на белия дроб е с 20-30% по-голям, ако живее с пушач. В същото време, според данни на Световната здравна организация, повече от 40% от рака е предотвратим, ако се избягват рисковите фактори като тютюнопушенето.

 КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ ЗА ОТКАЗ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕ /ККОТ/

Консултативните кабинети за отказ от тютюнопушене /ККОТ/ са постоянно действащи и функционират към регионалните здравни инспекции /РЗИ/. Те са създадени през 2005 г. в рамките на приетата първа Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България.

Гражданите, желаещи да се откажат от тютюнопушенето, се насочват за получаване на психологическа и медицинска помощ чрез:

НАЦИОНАЛНАТА ЛИНИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕ – 0700 10 323

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА РЗИ В БЪЛГАРИЯ

ИНДЕКС НА ФАГЕРСТРЬОМ

Съкратен тест за определяне на никотиновата зависимост – дава точкова оценка за степента на зависимост от тютюнопушенето.

 1. Колко скоро след събуждане изпушвате първата си цигара?
 • в първите 5 минути (3)
 • между 6 и 30 минути   (2)
 • между 30 и 60 минути    (1)
 • след 60 минути   (0)
 1. Изпитвате ли трудност, ако не можете да пушите на място, където то е забранено?
 • да                                      (1)
 • не           (0)
 1. От коя цигара Ви е най-трудно да се откажете?
 • от първата сутрин             (1)
 • от всяка друга (0)

 

 1. Какъв брой цигари изпушвате на ден?
 • 10 или по-малко                     (0)
 • 11-20 (1)
 • 21-30              (3)
 • над 31 (2)
 1. Пушите ли по-често през първия час след събуждане, отколкото през останалата част от деня?
 • да (1)
 • не                                        (0)
 1. Пушите ли когато сте толкова болен/а/, че се налага да сте в леглото през по-голямата част от деня?
 • да (1)
 • не                            (0)

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ:

 • не се отчита зависимост 0-2
 • лека зависимост 3-4
 • умерена зависимост 5-6
 • силна зависимост 7-8
 • много силна зависимост 9-10

 В ККОТ пациентите се запознават с различни практически техники и методи, препоръчвани и от европейските здравни органи. При необходимост желаещите се насочват към специализирана лекарска помощ за ползване на лекарствени препарати за облекчаване на никотиновата зависимост.

Предоставят се здравно-образователни материали за вредата от тютюнопушенето и въздействието му върху организма и на околните, които са под въздействието на пасивното пушене.

ДОКАЗАНО Е, ЧЕ ПОЛИТИКИТЕ ЗА  СРЕДА  БЕЗ ТЮТЮНЕВ  ДИМ,

БЕЗ ДА ВРЕДЯТ НА ИКОНОМИКАТА:

 • Предпазват непушачите от експозиция на цигарен дим;
 • Намаляват негативния ефект от тютюнопушенето;
 • Водят до намаляване на консумацията на тютюн;
 • Стимулират отказването от “опити за пушене”;
 • Намаляват пушенето при младите хора.

РЗИ – Софийска област

Дирекция „Обществено здраве“

Отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето”

 

Слънчевият и топлинният удар -чести болезнени състояния по време на летните жеги. Превантивни мерки за за предотвратяване на неблагоприятни последици за здравето. <<Тук>>

 

3232-page-001

zdrave 2 zdrave 3

 

A4-HIPERTONIA-2017-page-001

A4-HIPERTONIA-2017-page-002

A5-10steps-BM-3-page-001

A5-10steps-BM-3-page-002

A5-SALT-page-001

A5-SALT-page-002

Document-page-001

Document-page-002