Протколи от общото събрание на “Регионално сдружение за управление на отпадъците Самоков” | Община Самоков

Протколи от общото събрание на “Регионално сдружение за управление на отпадъците Самоков”