Екология | Община Самоков

Екология

Годишен отчет за изпълнение дейностите по „Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Самоков” за 2019-2020г

Дата на публикуване 07.01.2021 г.

=====================================================================================

Заповед №ЛС-01-1488/08.10.2020 г. за границите на районите, в които да се извършват услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, хигиенизиране на обществени места

Дата на публикуване 12.10.2020 г.

=====================================================================================

кучета-1

 

====================================================================================

Съобщения по закона за водите

====================================================================================

 

Уведомления по закона за Опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове

=====================================================================================

Становище: относно “Уведомление за инвестиционно предложение за “Път II-62 “Дупница-Самоков” от км 42 +145 до км 79+005.Участъци от км 42+263,20 до км 59+071,66 и от км 62 +920,62 до км 78+633,13.Участък с допълнителна лента за движение от км 59+071,66 до км 62 +921,62 + км 62+920,62″

Инвестиционно предложение: “Път II-62 “Дупница-Самоков” от км 42 +145 до км 79+005.Участъци от км 42+263,20 до км 59+071,66 и от км 62 +920,62 до км 78+633,13.Участък с допълнителна лента за движение от км 59+071,66 до км 62 +921,62 + км 62+920,62″

Координати на трасе в план – главни точки.

Карта на обхват

 

Ситуация мащаб 1:25000

Снимки км 52, км 60 и км 65

Дата на публикуване 20.01.2014

=========================================================================