Екология | Община Самоков

Екология

Заповед №ЛС-01-2212/27.10.2023 г. за границите на районите, в които да се извършват услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, хигиенизиране на обществени места

Дата на публикуване 31.10.2023 г.

=====================================================================================

Заповед №ЛС-01-1901/29.10.2021 г. за границите на районите, в които да се извършват услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, хигиенизиране на обществени места

Дата на публикуване 29.10.2021 г.

=====================================================================================

Годишен отчет за изпълнение дейностите по „Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Самоков” за 2019-2020г

Дата на публикуване 07.01.2021 г.

 

====================================================================================

Съобщения по закона за водите

====================================================================================

 

Уведомления по закона за Опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове

=====================================================================================

Протколи от общото събрание на “Региоанлен сдружение за управление на отпадъците Самоков”

=====================================================================================