Анкетна карта за обратна връзка с гражданите | Община Самоков

Анкетна карта за обратна връзка с гражданите

Моля попълнете нашата анкетна карта за обратна връзка с гражданите