Перспективи | Община Самоков

Перспективи

Курортно-туристическа локализация Самоков-Боровец-Бели Искър.

 • Начало на проекта: 2004 година
 • Продължителност: около 15 години
 • Възможна цел: кандидатурата на България за Олимпиада 2014
 • Реална цел: превръщането на Самоков и района на Северна Рила в най-атрактивния туристически комплекс на Балканите
 • Инвестиции: около 300 млн лева
 • Вертикална структура на проекта:
 • Нисък Боровец – до 1300 м – ново селище от ниски еднофамилни къщи и хотели с трдиционна българска архитектура, с около 5 000 легла;
 • Същински Боровец – 1300-1350 м – хотели с капацитет до 10 000 легла;
 • Висок или Супер Боровец в посока Ситняково – 1600-1800 м – ново строителство на луксозни хотели с обем до 2000 легла
 • Писти – до 100 км
 • Съоръжения – нови седалкови и кабинкови лифтове с капацитет 35 000 човека;
 • Инфраструктура – нови пътища, разширяване на канализационната и водопроводна мрежи; пречистване на отпадните води
 • Екологичен риск – обоснован от факта, че част от проекта засяга Национален парк Рила