Счетоводна политика на община Самоков за съставяне на отчети и текуща счетоводна отчетност за 2018 г. | Община Самоков

Счетоводна политика на община Самоков за съставяне на отчети и текуща счетоводна отчетност за 2018 г.