Вътрешни правила за организация и управление на бюджетните процеси с описание на дейностите и процесите, длъжностните права и отговорности | Община Самоков

Вътрешни правила за организация и управление на бюджетните процеси с описание на дейностите и процесите, длъжностните права и отговорности