Протокол за отпускане на средства от резерва,разпределен по формула в дейност “Общообразователни училища” за 2014 г. | Община Самоков

Протокол за отпускане на средства от резерва,разпределен по формула в дейност “Общообразователни училища” за 2014 г.