Тримесечни отчети на училища на територията на Община Самоков | Община Самоков

Тримесечни отчети на училища на територията на Община Самоков

Отчети на училища второстепенни разпоредители на делегиран бюджет

Първо тримесечие:

НУ “Петър Берон”

ОПУ “Неофит Рилски”

ОУ “Васил Левски” – с.Ярлово

ОУ ‘Димчо Дебелянов” – с.Говедарци

ОУ ” Христо Максимов”

ОУ “Христо Смирненски” – с.Радуил

ПГ “Константин Фотинов”

СОУ “Отец Паисий”

СУ “Никола Велчев”

Второ тримесечие:

НУ “Петър Берон”

ОПУ “Неофит Рилски”

ОУ “Васил Левски” – с.Ярлово

ОУ ‘Димчо Дебелянов” – с.Говедарци

ОУ ” Христо Максимов”

ОУ “Христо Смирненски” – с.Радуил

ПГ “Константин Фотинов”

СОУ “Отец Паисий”

СУ “Никола Велчев”

Трето тримесечие

НУ “Петър Берон”

ОПУ “Неофит Рилски”

ОУ “Васил Левски” – с.Ярлово

ОУ ‘Димчо Дебелянов” – с.Говедарци

ОУ ” Христо Максимов”

ОУ “Христо Смирненски” – с.Радуил

ПГ “Константин Фотинов”

СОУ “Отец Паисий”

СУ “Никола Велчев”

Четвърто тримесечие

НУ “Петър Берон”

ОПУ “Неофит Рилски”

ОУ “Васил Левски” – с.Ярлово

ОУ ‘Димчо Дебелянов” – с.Говедарци

ОУ ” Христо Максимов”

ОУ “Христо Смирненски” – с.Радуил

ПГ “Константин Фотинов”

СОУ “Отец Паисий”

СУ “Никола Велчев”