Месечни отчети | Община Самоков

Месечен отчет януари 2014

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Месечен отчет февруари 2014

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Месечен отчет март 2014

Приложение 1

Месечен отчет април 2014

Приложение 1

Месечен отчет май 2014

Приложение 1

Месечен отчет юни 2014

Приложение 1

Месечен отчет юли 2014

Приложение 1

Месечен отчет август 2014

Приложение 1

Месечен отчет септември 2014

Приложение 1

Месечен отчет октомври 2014

Приложение 1

Месечен отчет ноември 2014

Приложение 1

Месечен отчет декември 2014

Приложение 1