Заповед № ЛС-01-207/21.02.2014 и Утвърден бюджет на второстепенни разпоредители с бюджет включен в системата на ПРБ община Самоков през 2014год. | Община Самоков

Заповед № ЛС-01-207/21.02.2014 и Утвърден бюджет на второстепенни разпоредители с бюджет включен в системата на ПРБ община Самоков през 2014год.