Заверка на годишния финансов отчет на община Самоков за 2013 Г. | Община Самоков

Заверка на годишния финансов отчет на община Самоков за 2013 Г.