Бюджет и месечни и тримесечни отчети на Община Самоков за 2023 г. | Община Самоков

Бюджет и месечни и тримесечни отчети на Община Самоков за 2023 г.

Бюджет 2023 г

Дата на публикуване 15.09.2023 г.

*************************************

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ-БЮДЖЕТ 2023

Приходи 2023

Разходи 2023

Капиталова програма  2023 г

Заповед за разпределяне на средства във функция “Образование” по формули за всяка отделна дейност

Детски градини

Дневна форма и дуална система на обучение

Други дейности по образованието

Занимания по интереси

Неспециализиране училища, без професионални гимназии

Норматив за издръжка на дете в общинска ДГ или общинско училище

Норматив за подпомагане на храненето и осигуряване на ЦОУД

Подготвителна група в училище

Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

Ресурсно подпомагане

Самостоятелна форма на обучение

Спортни училища и общежития

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2023 г.

Разчет на бюджета 2023 г. <<ТУК>>

Приходи 2023 г. <<ТУК>>

Разходи 2023 г. <<ТУК>>

Капиталова програма по обекти 2023 г <<ТУК>>

 

Месечен отчет Януари 2023 г. – дата на публикуване 10.02.2023 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Февруари 2023 г. – дата на публикуване 10.03.2023 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Март 2023 г. – дата на публикуване 10.04.2023 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Първо тримесечие 2023 г. – дата на публикуване 27.04.2023 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Тримесечен отчет на второстепенни разпоредители на делегиран бюджет I тримесечие – дата на публикуване 27.04.2023 г.

НУ Станислав Доспевски

ОбУ Неофит Рилски

ОУ Васил Левски

ОУ Димчо Дебелянов

ОУ Митр. Авксентий Велешки

ОУ Св.Св.Кирил и Методий

ОУ Христо Максимов

ОУ Христо Смирненски

ПГ Константин Фотинов

СУ Никола Велчев

СУ Отец Паисий

Месечен отчет Април 2023 г. – дата на публикуване 10.05.2023 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Май 2023 г. – дата на публикуване 12.06.2023 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Юни 2023 г. – дата на публикуване 10.07.2023 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Второ тримесечие 2023 г. – дата на публикуване 27.07.2023 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Тримесечен отчет на второстепенни разпоредители на делегиран бюджет II тримесечие – дата на публикуване 27.07.2023 г.

НУ Станислав Доспевски

ОбУ Неофит Рилски

ОУ Васил Левски

ОУ Димчо Дебелянов

ОУ Митр.Авксентий Велешки

ОУ Св.Св.Кирил и Методий

ОУ Христо Максимов

ОУ Христо Максимов

ПГ Константин Фотинов

СУ Никола Велчев

СУ Отец Паисий

Месечен отчет Юли 2023 г. – дата на публикуване 10.08.2023 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6