Бюджет и отчети на Община Самоков за 2023 г. | Община Самоков

Бюджет и отчети на Община Самоков за 2023 г.