Отчет за касовото изпълнение на бюджета и общинските сметки за средства от Европейския съюз на Община Самоков за 2021 година | Община Самоков

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и общинските сметки за средства от Европейския съюз на Община Самоков за 2021 година