Одитен доклад на Годишния финансов отчет за 2021 г. | Община Самоков

Одитен доклад на Годишния финансов отчет за 2021 г.