Бюджет и месечни и тримесечни отчети на Община Самоков за 2022 г. | Община Самоков

Бюджет и месечни и тримесечни отчети на Община Самоков за 2022 г.

Бюджет на Община Самоков за 2022 г.-11.04.2022 г.

Заповед за разпределяне на средства във функция “Образование” по формули за всяка отделна дейност

Детски градини

Дневна форма и дуална система на обучение

Други дейности по образованието

Занимания по интереси

Неспециализирани училища, без професионални гимназии

Норматив за подпомагане храненето на децата и учениците и ЦОУД

Подготвителна група в училище

Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

Ресурсно подпомагане

Самостоятелна форма на обучение

Спортни училища и общежития

Заповед 01-743 от 11.05.2022г.

Месечен отчет Януари 2022 г. – дата на публикуване 10.02.2022 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Февруари 2022 г. – дата на публикуване 10.03.2022 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Март 2022 г. – дата на публикуване 08.04.2022 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Първо тримесечие 2022 г. – дата на публикуване 27.04.2022 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Тримесечен отчет на второстепенни разпоредители на делегиран бюджет I тримесечие – дата на публикуване 27.04.2022 г.

НУ Станислав Доспевски

ОбУ Неофит Рилски

ОУ Васил Левски

ОУ Димчо Дебелянов

ОУ Митр.Авксентий Велешки

ОУ Св.Св.Кирил и Методий

ОУ Христо Максимов

ОУ Христо Смирненски

ПГ Константин Фотинов

СУ Никола Велчев

СУ Отец Паисий

Месечен отчет Април 2022 г. – дата на публикуване 10.05.2022 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Май 2022 г. – дата на публикуване 10.06.2022 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Юни 2022 г. – дата на публикуване 11.07.2022 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Второ тримесечие 2022 г. – дата на публикуване 27.07.2022 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Тримесечен отчет на второстепенни разпоредители на делегиран бюджет II тримесечие – дата на публикуване 27.07.2022 г.

НУ Станислав Доспевски

ОбУ Неофит Рилски

ОУ Васил Левски

ОУ Димчо Дебелянов

ОУ Митр.Авксентий Велешки

ОУ Св.Св.Кирил и Методий

ОУ Христо Максимов

ОУ Христо Смирненски

ПГ Константин Фотинов

СУ Никола Велчев

СУ Отец Паисий

Месечен отчет Юли 2022 г. – дата на публикуване 10.08.2022 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Август 2022 г. – дата на публикуване 12.09.2022 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Септември 2022 г. – дата на публикуване 10.10.2022 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Трето тримесечие 2022 г. – дата на публикуване 25.10.2022 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Тримесечен отчет на второстепенни разпоредители на делегиран бюджет III тримесечие – дата на публикуване 27.07.2022 г.

НУ Станислав Доспевски

ОбУ Неофит Рилски

ОУ Васил Левски

ОУ Димчо Дебелянов

ОУ Митр.Авксентий Велешки

ОУ Св.Св.Кирил и Методий

ОУ Христо Максимов

ОУ Христо Смирненски

ПГ Константин Фотинов

СУ Никола Велчев

СУ Отец Паисий

Месечен отчет Октомври 2022 г. – дата на публикуване 10.11.2022 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Ноември 2022 г. – дата на публикуване 09.12.2022 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Тримесечен отчет на второстепенни разпоредители на делегиран бюджет IV тримесечие – дата на публикуване 10.01.2023 г.

НУ Станислав Доспевски

ОбУ Неофит Рилски

ОУ Васил Левски

ОУ Димчо Дебелянов

ОУ Митр.Авксентий Велешки

ОУ Св.Св.Кирил и Методий

ОУ Христо Максимов

ОУ Христо Смирненски

ПГ Константин Фотинов

СУ Никола Велчев

СУ Отец Паисий

Месечен отчет Декември 2022 г. – дата на публикуване 10.01.2022 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6