Бюджет и отчети на Община Самоков за 2022 г. | Община Самоков

Бюджет и отчети на Община Самоков за 2022 г.