Одитен доклад на Годишния финансов отчет за 2020 г. | Община Самоков

Одитен доклад на Годишния финансов отчет за 2020 г.