Бюджет и месечни и тримесечни отчети на Община Самоков за 2021 г. | Община Самоков

Бюджет и месечни и тримесечни отчети на Община Самоков за 2021 г.

Бюджет на Община Самоков за 2021 г.-08.03.2021 г.

Заповед за разпределяне на средства във функция “Образование” по формули за всяка отделна дейност

Детски градини

Дуално обучение

Занимания по интереси

Неспециализиране училища, без професионални гимназии

Норматив за подпом. на храненето и ЦОУД

Паралелки за професионална подготовка

Подготвителна група в училище

Ресурсно подпомагане

Самостоятелна форма

Спортни училища и общежитие

Разчет за финансиране на капиталовите разходи

Заповед №01-536 от 25.03.2021г.

Месечен отчет Януари 2021 г. – дата на публикуване 10.02.2021 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Февруари 2021 г. – дата на публикуване 10.03.2021 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Разчет за финансиране на капиталовите разходи план/отчет за периода: 2021 Февруари

Месечен отчет Март 2021 г. – дата на публикуване 12.04.2021 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Разчет за финансиране на капиталовите разходи план/отчет за периода: 2021 Март

Първо тримесечие 2021 г. – дата на публикуване 26.04.2021 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Тримесечен отчет на второстепенни разпоредители на делегиран бюджет I тримесечие – дата на публикуване 26.04.2020 г.

НУ Станислав Доспевски

ОбУ Неофит Рилски

ОУ Васил Левски

ОУ Димчо Дебелянов

ОУ Митр. Авксентий Велешки

ОУ Св.Св.Кирил и Методий

ОУ Христо Максимов

ОУ Христо Смирненски

ПГ Константин Фотинов

СУ Никола Велчев

СУ Отец Паисий

Месечен отчет Април 2021 г. – дата на публикуване 10.05.2021 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Разчет за финансиране на капиталовите разходи план/отчет за периода: 2021 Април

Месечен отчет Май 2021 г. – дата на публикуване 10.06.2021 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Юни 2021 г. – дата на публикуване 12.07.2021 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Второ тримесечие 2021 г. – дата на публикуване 28.07.2021 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Тримесечен отчет на второстепенни разпоредители на делегиран бюджет II тримесечие – дата на публикуване 28.07.2020 г.

НУ Станислав Доспевски

ОбУ Неофит Рилски

ОУ Васил Левски

ОУ Димчо Дебелянов

ОУ Митр.Авксентий Велешки

ОУ Св.Св.Кирил и Методий

ОУ Христо Максимов

ОУ Христо Смирненски

ПГ Константин Фотинов

СУ Никола Велчев

СУ Отец Паисий

Месечен отчет Юли 2021 г. – дата на публикуване 10.08.2021 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Август 2021 г. – дата на публикуване 10.09.2021 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Септември 2021 г. – дата на публикуване 08.10.2021 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Трето тримесечие 2021 г. – дата на публикуване 26.10.2021 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Тримесечен отчет на второстепенни разпоредители на делегиран бюджет III тримесечие – дата на публикуване 26.04.2020 г.

НУ Станислав Доспевски

ОбУ Неофит Рилски

ОУ Васил Левски

ОУ Димчо Дебелянов

ОУ Митр. Авксентий Велешки

ОУ Св.Св.Кирил и Методий

ОУ Христо Максимов

ОУ Христо Смирненски

ПГ Константин Фотинов

СУ Никола Велчев

СУ Отец Паисий

Месечен отчет Октомври 2021 г. – дата на публикуване 10.11.2021 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Ноември 2021 г. – дата на публикуване 10.12.2021 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Декември 2021 г. – дата на публикуване 10.01.2022 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Четвърто тримесечие 2021 г. – дата на публикуване 22.02.2022 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Тримесечен отчет на второстепенни разпоредители на делегиран бюджет IV тримесечие – дата на публикуване 22.02.2022 г.

НУ Станислав Доспевски

ОбУ Неофит Рилски

ОУ Васил Левски

ОУ Димчо Дебелянов

ОУ Митр. Авксентий Велешки

ОУ Св.Св. Кирил и Методий

ОУ Христо Максимов

ОУ Христо Смирненски

ПГ Константин Фотинов

СУ Никола Велчев

СУ Отец Паисий