Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от европейския съюз и общинския дълг за 2019 г. | Община Самоков

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от европейския съюз и общинския дълг за 2019 г.

ПОКАНА

 

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2019 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ

на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Самоков

КАНИ

жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на  18.08.2020 г. от 17,00 ч. в залата на V етаж  в общината за

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2019г.

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждане могат да се изпращат на електронната поща на общината samokov@samokov.bg , както и в деловодството на общината.

Всички заинтересовани могат предварително да се запознаят с годишния отчет за изпълнението на бюджета на интернет страницата на община Самоков www.samokov.bg

С уважение,

Мая Христева

Председател на ОбС – Самоков

 

ОТЧЕТ ЗА РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2019 г. <<ТУК>>.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САМОКОВ КЪМ 31.12.2019 г. <<ТУК>>.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪМ 31.12.2019 г. <<ТУК>>.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.12.2019 г. <<ТУК>>.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ-ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА КЪМ 31.12.2019 г. <<ТУК>>.

ОТЧЕТ НА СМЕТСКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.12.2019 г. <<ТУК>>.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2019 г. <<ТУК>>.

Справки към отчета <<ТУК>>

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2019 г