Отчета за касовото изпълнение на бюджета и общинските сметки за средства от Европейския съюз на Община Самоков за 2019 година | Община Самоков

Отчета за касовото изпълнение на бюджета и общинските сметки за средства от Европейския съюз на Община Самоков за 2019 година