Бюджет и месечни и тримесечни отчети на Община Самоков за 2020 г. | Община Самоков

Бюджет и месечни и тримесечни отчети на Община Самоков за 2020 г.

Бюджет на Община Самоков за 2020 г.

Заповед за разпределяне на средства във функция “Образование” по формули за всяка отделна дейност

Детски градини

Добавки

Други дейности по образованието

Дуално обучение

Неспециализирани училища, без професионални гимназии

Подготвителна група в училище

Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

Ресурсно подпомагане

Самостоятелна форма

Спортни училища и общежития

 

Месечен отчет Януари 2020 г. – дата на публикуване 10.02.2020 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Февруари 2020 г. – дата на публикуване 10.03.2020г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Март 2020 г. – дата на публикуване 10.04.2020г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Първо тримесечие 2020 г. – дата на публикуване 28.04.2020 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Тримесечен отчет на второстепенни разпоредители на делегиран бюджет I тримесечие – дата на публикуване 28.04.2020 г.

НУ Станислав Доспевски

ОбУ Неофит Рилски

ОУ Васил Левски

ОУ Димчо Дебелянов

ОУ Митр.Авксентий Велешки

ОУ Св.Св.Кирил и Методий

ОУ Христо Максимов

ОУ Христо Смирненски

ПГ Константин Фотинов

СУ Никола Велчев

СУ Отец Паисий

Месечен отчет Април 2020 г. – дата на публикуване 08.05.2020г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Май 2020 г. – дата на публикуване 10.06.2020г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Юни 2020 г. – дата на публикуване 10.07.2020г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Второ тримесечие 2020 г. – дата на публикуване 30.07.2020 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Тримесечен отчет на второстепенни разпоредители на делегиран бюджет II тримесечие – дата на публикуване 28.04.2020 г.

НУ Станислав Доспевски

ОбУ Неофит Рилски

ОУ Васил Левски

ОУ Димчо Дебелянов

ОУ Митр.Авксентий Велешки

ОУ Св.Св.Кирил и Методий

ОУ Христо Максимов

ОУ Христо Смирненски

ПГ Константин Фотинов

СУ Никола Велчев

СУ Отец Паисий

Месечен отчет Юли 2020 г. – дата на публикуване 10.08.2020г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Август 2020 г. – дата на публикуване 10.09.2020г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Септември 2020 г. – дата на публикуване 09.10.2020г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Трето тримесечие 2020 г. – дата на публикуване 26.10.2020 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Тримесечен отчет на второстепенни разпоредители на делегиран бюджет III тримесечие – дата на публикуване 26.10.2020 г.

НУ Станислав Доспевски

ОбУ Неофит Рилски

ОУ Васил Левски

ОУ Димчо Дебелянов

ОУ Митр.Авксентий Велешки

ОУ Св.Св.Кирил и Методий

ОУ Христо Максимов

ОУ Христо Смирненски

ПГ Константин Фотинов

СУ Никола Велчев

СУ Отец Паисий

Месечен отчет Октомври 2020 г. – дата на публикуване 10.11.2020г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Ноември 2020 г. – дата на публикуване 10.12.2020г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Декември 2020 г. – дата на публикуване 08.01.2021г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Четвърто тримесечие 2020 г. – дата на публикуване 22.02.2021 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Тримесечен отчет на второстепенни разпоредители на делегиран бюджет IV тримесечие – дата на публикуване 22.02.2021 г.

НУ Станислав Доспевски

ОбУ Неофит Рилски

ОУ Васил Левски

ОУ Димчо Дебелянов

ОУ Митр.Авксентий Велешки

ОУ Св.Св.Кирил и Методий

ОУ Христо Максимов

ОУ Христо Смирненски

ПГ Константин Фотинов

СУ Никола Велчев

СУ Отец Паисий