Бюджет и отчети на Община Самоков за 2020 г. | Община Самоков

Бюджет и отчети на Община Самоков за 2020 г.