Покана за участие в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Самоков за 2018 г. | Община Самоков

Покана за участие в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Самоков за 2018 г.