Месечни и тримесечни отчети | Община Самоков

Месечни и тримесечни отчети

Месечен отчет Януари 2019 г. – дата на публикуване 14.02.2019 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Месечен отчет Февруари 2019 г. – дата на публикуване 12.03.2019 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Месечен отчет Март 2019 г. – дата на публикуване 11.04.2019 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Първо тримесечие 2019 г. – дата на публикуване 30.04.2019 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Април 2019 г. – дата на публикуване 14.05.2019 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Месечен отчет Май 2019 г. – дата на публикуване 11.06.2019 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Месечен отчет Юни 2019 г. – дата на публикуване 11.07.2019 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Месечен отчет Юли 2019 г. – дата на публикуване 12.08.2019 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Второ тримесечие 2019 г. – дата на публикуване 26.07.2019 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Август 2019 г. – дата на публикуване 10.09.2019 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Септември 2019 г. – дата на публикуване 10.10.2019 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Октомври 2019 г. – дата на публикуване 08.11.2019 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Трето тримесечие 2019 г. – дата на публикуване 26.07.2019 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Ноември 2019 г. – дата на публикуване 10.12.2019 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Декември 2019 г. – дата на публикуване 09.01.2020 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6