Месечни и тримесечни отчети | Община Самоков

Месечни и тримесечни отчети

Месечен отчет Януари 2019 г. – дата на публикуване 14.02.2019 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Месечен отчет Февруари 2019 г. – дата на публикуване 12.03.2019 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Месечен отчет Март 2019 г. – дата на публикуване 11.04.2019 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Първо тримесечие 2018 г. – дата на публикуване 30.04.2019 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Април 2019 г. – дата на публикуване 14.05.2019 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7