Бюджет и отчети на Община Самоков за 2019 г. | Община Самоков

Бюджет и отчети на Община Самоков за 2019 г.