Бюджет и отчети на Община Самоков за 2018 г. | Община Самоков

Бюджет и отчети на Община Самоков за 2018 г.