Отчет за изпълнението на бюджета на община Самоков , на сметките за средства от Европейски съюз и общински дълг през 2016 г. | Община Самоков

Отчет за изпълнението на бюджета на община Самоков , на сметките за средства от Европейски съюз и общински дълг през 2016 г.