Месечни и тримесечни отчети | Община Самоков

Месечни и тримесечни отчети

Месечен отчет Януари 2017 г. – дата на публикуване 13.02.2017 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Месечен отчет Февруари 2017 г. – дата на публикуване 13.03.2017 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Месечен отчет Март 2017 г. – дата на публикуване 18.04.2017 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Първо тримесечие 2017 г. – дата на публикуване 28.04.2017 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Месечен отчет Април 2017 г. – дата на публикуване 18.05.2017 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Месечен отчет май 2017 г. – дата на публикуване 12.06.2017 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Месечен отчет юни 2017 г. – дата на публикуване 14.07.2017 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Второ тримесечие 2017 г. – дата на публикуване 28.07.2017 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет юли 2017 г. – дата на публикуване 14.08.2017 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Месечен отчет август 2017 г. – дата на публикуване 14.09.2017 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Месечен отчет септември 2017 г. – дата на публикуване 14.10.2017 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Трето тримесечие 2017 г. – дата на публикуване 30.10.2017 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет октомври 2017 г. – дата на публикуване 10.11.2017 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Месечен отчет ноември 2017 г. – дата на публикуване 10.12.2017 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Месечен отчет декември 2017 г. – дата на публикуване 12.01.2017 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Четвърто тримесечие 2017 г. (годишен касов отчет)- дата на публикуване 14.01.2018 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6