Заповед № ЛС-01-328/06.03.2017 г. и Утвърден бюджет на второстепенни разпоредители с бюджет включен в системата на ПРБ община Самоков през 2017 год. | Община Самоков

Заповед № ЛС-01-328/06.03.2017 г. и Утвърден бюджет на второстепенни разпоредители с бюджет включен в системата на ПРБ община Самоков през 2017 год.