Бюджет и отчети на Община Самоков за 2017 г. | Община Самоков

Бюджет и отчети на Община Самоков за 2017 г.